Važne poveznice

Back to top
Printer-friendly version

www.mdomsp.hr  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

www.zagreb.hr  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

www.zagreb.hr  Dom zdravlja Zagreb

www.poliklinika-djeca.hr Poliklinika za djecu Grada Zagreba

www.zagrebacka.policija.hr. Policijska uprava zagrebačka

www.hzz.hr  Hrvatski zavod  za zapošljavanje

www.ombudsman.hr  Pučki pravobranitelj

www.dijete.hr  Pravobraniteljica za djecu

www.posi.hr  Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

www.prs.hr Pravobraniteljica za ravnopravnost  spolova

www.ljudskaprava.hr  Vladin ured za ljudska prava

www.uredzadroge.hr Ured za suzbijanje zlouporabe droga

www.hck.hr Hrvatski crveni križ

http://sudovi.pravosudje.hr/oksz/  Općinski sudovi  Zagreb

www.porezna-uprava.hr Porezna uprava 

www.zagreb.hr Grad Zagreb - Matični ured

www.czn.hr Caritas zagrebačke nadbiskupije

www.vcz.hr Volonterski centar Zagreb

www.samozastupanje.hr  Udruga za samozastupanje osoba s intelektualnim poteškoćama

www.dpp.hr  Centar za djecu,mlade i obitelj MODUS

www.djecaprva.hr  Udruženje  djeca prva

www.hrabritelefon.hr Hrabri telefon

www.centar-lukaritz.hr Centar za pružanje usluga u zajednici “Luka Ritz”

www.babe.hr  Udruga b.a.b.e

www.duga-zagreb.hr Dom za djecu i odrasle  žrtve obiteljskog nasilja  Duga Zagreb

www.azkz.net  Autonomna ženska kuća Zagreb

http://www.zenskapomocsada.hr  Udruga Ženska pomoć sada

http://www.beskucnici.info/  Prihvatilišta u RH

www.udomiteljizadjecu.hr  Udruga udomitelja za djecu

www.udrugaroditeljakpk.hr  Udruga roditelja Korak po korak

www.huhiv.hr Udruga za suzbijanje spolno prenosivih bolesti

www.husr.hr  Hrvatska udruga socijalnih radnika

www.hksr.hr  Hrvatska komora socijalnih radnika

www.psihologija.hr Hrvatsko psihološko društvo

http://www.psiholoska-komora.hr/  Hrvatska psihološka komora

http://www.sjaj.hr  Udruga Sjaj

http://www.stampar.hr/hr/ja-roditelj - Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar