Trnje

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnik Podružnice:
Arsen Solowka, dipl. soc. radnik

ULICE I TRGOVI    

TRNJE - ULICE I TRGOVI

 

TRNJE / NASELJE TRNJE

Povijest naselja:

Ime Trnje prvi put se spominje 1242. godine u Zlatnoj buli gdje piše da je veći dio toga prostora na južnoj granici tadašnjega Zagreba pripao Gradecu. Također, spominju se skela i pristanište Kraljev brod na Savi, most preko Savice i „ velika cesta “ koja Kraljev brod spaja s gradom. Na početku 17. stoljeća Trnje je najveće među kmetskim selima na gradskom teritoriju, gdje tada živi 17 obitelji - kmetovi grofa Oršića koje je kasnije baštinio grof Kulmer.
1801. godine Trnje ima 112 stanovnika u osam kuća. Danas je Trnje gradska četvrt, a nalazi se istočno od Savske ceste, južno od Slavonske avenije, zapadno od avenije Marina Držića i sjeverno od rijeke Save. Ljudi su na Trnju živjeli još u davna vremena, što potvrđuju razni arheološki nalazi - prilikom kopanja temelja za župnu crkvu Krista kralja iskopana je prethistorijska sjekirica slična onoj pronađenoj u Kupskoj ulici, pronađen je i prastari čamac, a na raskrižju Savske i Ulice grada Vukovara otkriven je grob iz doba Rimskog Carstva. Na Krugama je 1911. godine otkopano avarsko - slavensko groblje s prijelaza iz 7. u 8. stoljeće.

Trnje danas: 

Trnje je jedno od 17. gradskih četvrti u samoupravnom ustrojstvu Zagreba. Četvrt je postala 14. prosinca 1999. godine Statutom Grada Zagreba. Po prethodnom ustrojstvu Grada postojala je općina istog imena ( općina Trnje ). Prostire se na 7.37 kvadratnih kilometara i prema popisu stanovništva iz 2001. godine na Trnju živi 45.267 stanovnika (6146.2 stanovnika po km2). Prijavljeno prebivalište na dan 28. veljače 2009.  (Službene stranice Grada Zagreba) na području Trnja ima 48.980 stanovnika. Tijekom radnog radna broj ljudi koji borave i rade na području Trnja se udvostručuje. Četvrt obuhvaća dio Zagreba južno od željezničke pruge, zapadno do Savske, istočno do Heinzelove ulice i sjeverno od obale rijeke Save. Za razliku od novog ustrojstva gradske četvrti, bivša općina se prostirala na istok samo do Držićeve ulica. Trnje je sklop visokourbaniziranih naselja novogradnji - Savica, Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Veslačko naselje, Sigečica, Folnegovićevo naselje, Trnje u užem smislu (Staro Trnje), Kruge, Kanal i dio Peščenice. U četvrti je smješten veliki broj visokoškolskih ustanova - Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Filozofski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Od ostalih važnijih građevina izdvajamo Gradsko poglavarstvo, Općinski građanski sud u Zagrebu, Koncertnu dvoranu Vatroslava LisinskogAutobusni kolodvor i Gradska plinara. Kroz Trnje prolaze tri ključne zagrebačke ulice - Slavonska avenija, Avenija Vukovarska i Avenija Marina Držića.

 

KOME SE MOŽETE OBRATITI ZA POMOĆ ?

Podružnica Trnje se nalazi na adresi Zagreb, Cvijete Zuzorić 53/I.

Centar za socijalnu skrb, Podružnica Trnje, ima Prijemni ured u kojem radi socijalni radnik koje će Vam pomoći oko ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, kao i dati informacije o mogućnostima pomoći drugih službi i osoba izvan centra. Sa svojim zahtjevom se možete obratiti pisanim putem (na propisanom obrascu koji možete preuzeti u Prijemnom uredu podružnice ili na www.czss-zagreb.hr) podneskom upućenim poštom ili osobno dostavljenim, usmeno - izjavom na zapisnik, faksom i e-mailom.

ORGANIZACIJA PO ODJELIMA

PREDNJI URED:

Prijemni odjel:     1 socijalni radnik

 

STRAŽNJI URED:

Odjel za novčana davanja:  2 socijalna radnika, 1 pravnik

Odjel za odrasle osobe:       3 socijalna radnika, 1 pravnik

Odjel za djecu, mladež i obitelj:  4 socijalna radnika, 1 psiholog, 1 defektolog, 1 pravnik

SURADNJA