Trening u sklopu projekta Unapređenje zaštite prava djece bez pratnje

Back to top
Printer-friendly version

12. 10. 2017.

Dana 15. rujna 2017. godine održan je zadnji od ukupno pet treninga u okviru projekta „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“. Peti trening pod naslovom „O dobrim praksama“ održan u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, vodile su i izlagale dr. sc. Irena Majstorović, izv. prof., Katedra za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Tatjana Holjevac, pravna savjetnica u Hrvatskom pravnom centru. Na ovom treningu naglasak je bio na dobrim praksama u postupanju prema djeci bez pratnje. Nakon kratkih izlaganja održana je radionica koja se sastojala od zajedničke rasprave na temu dobrih praksa i poželjne prakse u postupanju prema djeci bez pratnje, koja je uključivala zajednički rad i angažman svih prisutnih na sljedeće teme: zatjecanje djeteta bez pratnje na teritoriju RH i imenovanje skrbnika, radnje prilikom prihvata djeteta i smještaj, spajanje obitelji i/ili osiguravanje prava djeteta te dugoročna skrb o pravima djeteta. Na treningu je sudjelovalo 16 osoba – djelatnica i djelatnika Centra za socijalnu skrb Zagreb, Centra za socijalnu skrb Kutina i Centra za pružanje usluga u zajednici Dugave.

PREUZMITE DOKUMENT

Galerija