Tijela podružnice

Back to top
Printer-friendly version

Centar za socijalnu skrb Zagreb predstavlja i zastupa ravnateljica, koja imenuje predstojnike podružnica. Predstojnik vodi podružnicu te organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti podružnice.

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima 12 podružnica koje djelomično prate teritorijalnu podjelu Grada Zagreba na gradske četvrti, a u kojima građani Grada Zagreba ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi:

 1. Podružnica Črnomerec
 2. Podružnica Donji Grad
 3. Podružnica Dubrava
 4. Podružnica Gornji Grad – Medveščak
 5. Podružnica Maksimir
 6. Podružnica Novi Zagreb
 7. Podružnica Peščenica
 8. Podružnica Sesvete
 9. Podružnica Susedgrad
 10. Podružnica Trešnjevka
 11. Podružnica Trnje
 12. Podružnica Obiteljski centar

 

Svaka podružnica i Sjedište imaju svoje Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici podružnice. Ono daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost podružnice, odnosno Centra utvrđenih zakonom i Statutom. Predsjednici Stručnih vijeća podružnica i Sjedišta čine Stručno vijeće CZSS-a Zagreb.

Stručno vijeće raspravlja i daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost podružnice, odnosno centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
 • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
 • godišnjem planu i programu rada podružnice
 • potrebi stručnog usavršavanja
 • drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb.