Susedgrad

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
mr. Ruža Zelić, dipl. soc. radnica
     

 

ULICE I TRGOVI    

SUSEDGRAD - ULICE I TRGOVI-PODSUSED-VRAPČE

SUSEDGRAD - ULICE I TRGOVI-STENJEVEC

 

Organizacijski model rada Podružnice je po konceptu „Ured sve na jednom mjestu“

Centar za socijalnu skrb Zagreb – Podružnica Susedgrad je javna ustanova socijalne skrbi. Mjesna nadležnost Podružnice je područje Gradskih četvrti  Stenjevec i Podsused- Vrapče, odnosno  najzapadniji dio grada Zagreba, gdje živi ukupno 97.149 stanovnika ( Popis stanovništva 2011.g. ).

S obzirom na svoj rubni gradski položaj u svojoj djelatnosti stručni radnici se bave urbanom i ruralnom populacijom. Dio stanovništva je nažalost opterećen brojnim problemima poput nezaposlenosti i posljedičnog siromaštva, lošim stambenim i materijalnim prilikama, alkoholizmom, narušenim psihičkim zdravljem, te kompleksnim obiteljskim odnosima i disharmoničnom komunikacijom među članovima obitelji, a što pretpostavlja iznimno zahtjevne stručne postupke u planiranju i izvođenju stručnih radnji i poduzimanju mjera u djelokrugu rada Podružnice.

 

Podružnica Susedgrad se sastoji od četiri cjeline: Prijemnog ureda, Odjela za odrasle osobe, Odjela djece, mladih i obitelji, te Odjela za novčana davanja.

Kontakt telefon Prijemnog ureda: 01/ 6111 442 

Uloga ove Podružnice je pružanje stručne i savjetodavne pomoći, rješavanje o pravima korisnika, poticanje i razvijanje svih oblika pomoći osobama koje su se zatekle u nepovoljnim životnim okolnostima, te unapređivanje stručnog i dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici kroz povezivanje dionika u mreži socijalnih usluga, kao i provođenje svih onih aktivnosti koji doprinose humanom i poticajnom okruženju pojedinca, kao i drugi postupci u djelokrugu rada Podružnice..

U navedenim aktivnostima stručni radnici djeluju na osnaživanje pojedinaca i obitelji u razvijanju svijesti o osobnoj odgovornosti, promiču potrebu međugeneracijske solidarnosti, dobrosusjedske pomoći, te uzajamne tolerancije suživota građana na području lokalne zajednice, pri čemu je cilj neposrednog stručnog rada s korisnicima ostvarivanje kvalitetnog suradničkog odnosa.

Stručni radnici kontinuirano surađuju i sa drugim institucijama i udrugama neprofitnog karaktera u lokalnoj zajednici.

U odnosu na činjenicu da je na području stručnog djelovanja ove Podružnice prisutno 12 osnovnih i jedna srednja škola posebna pozornost u stručnom radu usmjerena je na prevenciju među vršnjačkog nasilja i probleme u ponašanju kod maloljetnih osoba. U tom smislu razvijaju se i unapređuju kreativne socijalizacijske skupine, s ciljem razvijanja socijalnih vještina kod djece osnovnoškolske dobi. Roditeljima se osigurava stručnu pomoć te ih se potiče kako bi i dalje bili uspješni u svojoj roditeljskoj ulozi. Ostvarena je i uspješna suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo“ Dr. Andrija Štampar“ – Savjetovalištem za mlade, te sa nekoliko udruga na području gore navedenih Gradskih četvrti, kao što su CODIM  i Neki novi klinci. Mnogi korisnici upućeni su na savjetovanje i terapiju u Centar za mentalno zdravlje u lokalnoj zajednici koji djeluje pri Domu zdravlja Zapad.

Osobito uspješna suradnja ostvarena je i s dvije psihijatrijske bolnice koje su locirane u ovom djelu Grada, na području zaštite mentalnog zdravlja odraslih osoba a to su Psihijatrijska bolnica Vrapče i Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan u Jankomiru. U tom smislu je ostvarena dobra suradnja i sa Udrugom Svitanje koja se bavi zaštitom prava osoba oboljelih od mentalnih bolesti.

Korisnicima starije životne dobi, u skladu za zakonskim propisima, osiguravamo savjetovanje, skrb izvan vlastite obitelji, pomoć i njegu u kući, te novčane pomoći. Dugogodišnju suradnju stručni radnici imaju sa Domom za starije i nemoćne osobe Sv Duh, Caritasom, Gradskim društvom Crvenog križa Grada Zagreba, sa nekoliko Obiteljskih domova i Domova za starije i nemoćne osobe kojih osnivač nije Republika Hrvatska, kao i sa zdravstvenim savjetovalištem u Meksičkoj ulici u organizaciji Crvenog križa Grada Zagreba.

Uz podršku klubova liječenih alkoholičara na našem području, kao što su KLA Vrapče Centar I, KLA Špansko, KLA Medarska, KLA Malešnica, KLA Stenjevec, KLA Moj put te KLA Podsused, skrbimo o zaštiti zdravlja pojedinaca oboljelih od ovisnosti o alkoholu, ali i o unapređenju kvalitete života čitave njegove obitelji.

Na ovom području uočen je i porast drugih organizacija neprofitnog karaktera koji pružaju usluge i drugim korisničkim skupinama, a stručni radnici Podružnice podupiru i razvijanje onih usluga u zajednici koji su usmjereni na zadovoljavanje potreba tzv osjetljivih skupina stanovništva. U jednom dijelu Mjesnog odbora Podsused nalazi se i dio romske populacije za koju stručni radnici Podružnice pronalaze načine sve boljeg integriranja u zajednici.

S obzirom na raznoliku strukturu korisnika, u stručnom radu se uvažavaju načela poštivanja ljudskih prava, njihovog fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanja etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja, kao i druga načela profesionalnog rada s korisnicima.

Predstojnica Podružnice Susedgrad

mr. Ruža Zelić dipl. soc. radnik