STOP PROGRAM – TREŠNJEVKA

Back to top
Printer-friendly version

16.11.2017.

U Podružnici Trešnjevka, dana 08. 11. 2017. godine, održan je sastanak s predstavnicima Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (http://uszm.hr), i stručnih radnika Odjela za djecu, mlade i obitelj Podružnice, radi provođenja „Stop programa - Trešnjevka“, usmjerenog mladima s neprihvatljivim ponašanjem na području gradskih četvrti Trešnjevka-sjever i Trešnjevka-jug. Program su prezentirale Lana Petö Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, i Davorka Lalić Lukač, tajnica Udruge sudaca za mladež obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i stručna suradnica Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.  

„Stop program“ je program provođenja alternativnih sankcija za protupravno ponašanje maloljetnika u dobi od 14 do 18 godina na području općine Trešnjevka, koji nudi mogućnost da se neprihvatljivo ponašanje maloljetnika ne procesuira, ukoliko počinjenu štetu ispravi svojim ponašanjem, uključi se u dobrovoljan rad ili prihvati neku drugu obvezu u trajanju od nekoliko sati. 

Usmjeren je na brzu intervenciju resorativnog karaktera pri pojavi lakših oblika neprihvatljivog ponašanja maloljetnika, a koji bi se provodio prema maloljetnicima uz njihove roditelje, koji pristanu uključiti se u isti i priznaju počinjeno prekršajno ponašanje. 
Programom se želi naglasiti važnost preuzimanja odgovornosti za počinjeno ponašanje maloljetnika, i glavni mu je cilj poboljšanje alternativne sankcije i odgojne mjere za maloljetnike s protupravnim ponašanjem na području općine Trešnjevka, te poticanje mladih na društveno prihvatljivo ponašanje. Pored angažiranja znanja i resursa stručnjaka socijalne skrbi i drugih na rad s mladima, umrežavanja institucija i udruga koje rade s mladima na području općine Trešnjevka, djelovalo bi se u pravcu stvaranja zajedničke osnove kako bi se pravovremeno i učinkovito reagiralo na prvo loše ponašanje mladih. Stoga bi se u sklopu programa provelo i mapiranje područja gradske četvrti vezano za organizacije civilnog društva, kao i motiviranje predstavnika mjesnih odbora i vijećnika da se uključe u aktivnosti, kojima će program biti prezentiran dana 16. 11. 2017. godine, kada je s istima zakazan i sastanak u prostorijama Podružnice Trešnjevka. Od strane prisutnih stručnjaka, „Stop program“ je podržan uz iskazan interes za sudjelovanjem  i uspostavljanje međusobne suradnje.

pogledajte sliku u galeriji