Resursi za djelatnike sustava socijalne skrbi

Back to top
Printer-friendly version

21.06.2020.

Grad Zagreb prepoznao je mentalno zdravlje djece i mladih kao prioritetni javnozdravstveni problem te je odlukom Gradonačelnika osnovano Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba (https://www.zagreb.hr/povjerenstvo-za-zastitu-mentalnog-zdravlja-djece-i/157993).

Projekt Podrška jačanju mentalnog zdravlja djece tijekom i nakon COVID-19 zdravstvene krize i potresa u Gradu Zagrebu, koju Povjerenstvo aktualno provodi, realizira se kroz: 

1) koordinirane aktivnosti,

2) potporu suradnji između svih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba koje izravno rade s djecom, i

3) promicanje dijaloga između zajednice i zdravstvenih, odgojno-obrazovnih i socijalnih službi, uz stavljanje posebnog naglaska na međusektorsku suradnju i zajedničku inicijativu u zaštiti mentalnog zdravlja najmlađih.

U okviru projekta otvorena je online platforma Podrška na dlanu. Platforma objedinjuje resurse za djecu, mlade, njihove roditelje i stručnjake usmjerene na njihovu dobrobit (odgajatelji, nastavnici, stručni suradnici, stručnjaci mentalnog zdravlja), čiji su autori stručnjaci zagrebačkih ustanova koje izravno rade s djecom, mladima i njihovim obiteljima. Cilj platforme je omogućiti što širu dostupnost sadržaja koji pomažu razvoju otpornosti te na taj način osnaživati djecu i njihovu okolinu. 

Posjetite stranicu Podrška na dlanu:  https://www.zagreb.hr/en/podrska-na-dlanu/158212 

Poveznice za pristup materijalima:

Paket 1. https://we.tl/t-coORuioeck 

Paket 2. https://we.tl/t-24qSkCNCfo 

e-knjiga „Povezani: telefonsko i e-savjetovanje u suočavanju s pandemijom COVID-19 i njenim posljedicama“

dostupna i na poveznici: https://www.poliklinika-djeca.hr/wp-content/uploads/2020/06/Povezani_Telefonsko-i-e-savjetovanje-u-suo%C4%8Davanju-s-pandemijom-COVID-19.pdf