Provedba testiranja za radno mjesto diplomirani socijalni radnik I. vrste

Back to top
Printer-friendly version
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 
       ZAGREB
      Zagreb, E. Kumičića  5
 
KLASA: 100-01/16-01/59
URBROJ: 534-100-02/01-16-53
Zagreb,  03.01.2017.  godine
 
 
 
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA
 
 
 
Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog dana 23.12.2016. godine u Narodnim novinama RH broj 121/2016, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, za radno mjesto u Centru za socijalnu skrb Zagreb: 
 
- diplomirani socijalni radnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice
 
da će se pismeno testiranje održati dana  09.01.2017. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati
 
u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete, (Plava dvorana). 
 
 
 
 
Centar za socijalnu skrb Zagreb