Podružnica Maksimir u STOP programu

Back to top
Printer-friendly version

4.10.2019

U Podružnici Maksimir dana 20.09.2019. godine, održan je sastanak s predstavnicima Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (http://uszm.hr), s ciljem  dogovora o provođenju „Stop programa“ (http://uszm.hr/stop-program/). Program je namijenjen mladima s neprihvatljivim ponašanjem na području Maksimira. Program je prezentirala Lana Petö Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, i Mirjana Vukov Colić, dipl. defektologinja u CZSS Zagreb i članica USZM koja već duže vrijeme sudjeluje u provođenju Stop programa.  Stop program je program provođenja alternativnih sankcija za protupravno ponašanje maloljetnika u dobi od 14 do 18 godina, koji nudi mogućnost da se neprihvatljivo ponašanje maloljetnika ne procesuira, ukoliko počinjenu štetu ispravi svojim ponašanjem, uključi se u dobrovoljan rad ili prihvati neku drugu obvezu u trajanju od nekoliko sati. Usmjeren je na brzu intervenciju resorativnog karaktera pri pojavi lakših oblika neprihvatljivog ponašanja maloljetnika, a koji bi se provodi prema maloljetnicima uz njihove roditelje, koji pristanu uključiti se u isti i koji priznaju počinjeno prekršajno ponašanje. Programom se želi naglasiti važnost preuzimanja odgovornosti za počinjeno ponašanje maloljetnika, a glavni mu je cilj poboljšanje alternativne sankcije i odgojne mjere za maloljetnike s protupravnim ponašanjem te poticanje mladih na društveno prihvatljivo ponašanje.

Osim znanja i resursa iz sustava socijalne skrbi i drugih, umrežavanja institucija i udruga koje rade s mladima na području Maksimira, djelovalo bi se u pravcu stvaranja zajedničke osnove kako bi se pravovremeno i učinkovito reagiralo na prvo loše ponašanje mladih. Stoga je provedeno mapiranje područja gradske četvrti Maksimir vezano za uključivanje organizacija civilnog društva te motiviranje predstavnika škola, mjesnih odbora i vijećnika da se uključe u aktivnosti.

Dana 16.10.2019. u prostorijama Podružnice Maksimir održan je zajednički sastanak sudionika na kojem je program podržan od strane svih prisutnih te je iskazan interes za sudjelovanjem  i uspostavljanjem međusobne suradnje.

pogledajte slike u galeriji