Podružnica Donji Grad

Back to top
Printer-friendly version

23.06.2020.

Zbog oštećenja nastalih potresom,  Podružnica Donji Grad, odnosno njezini zaposlenici, preseljenji su u novi prostor na adresi Ulica grada Vukovara 237. Brojevi telefona/telefaksa te e-mail adresa ostali su nepromijenjeni.