Početak suradnje Ženske sobe i Podružnice Maksimir na projektu Centar za žrtve seksualnog nasilja

Back to top
Printer-friendly version

18.12.2019

U prosincu 2019. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je s provedbom projekta naziva “Centar za žrtve seksualnog nasilja” u trajanju od 12 mjeseci. Partnerske organizacije na projektu su Podružnica Maksimir Centra za socijalnu skrb Zagreb i Centar za socijalnu skrb Požega. Projekt se provodi u suradnji sa Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Primorsko – goranske županije i Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Virovitičko – podravske županije.

Projektne aktivnosti usmjerene su na pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji koje su preživjele seksualno nasilje kroz direktan rad i jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i državnih institucija.  U okviru projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ dana 18. prosinca 2019. godine u prostoru Ženske sobe u Zagrebu održan je prvi partnerski sastanak. Na sastanku su, uz članice Ženske sobe, sudjelovale i Mirjana Jugović, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Požega te Ksenija Sviben, predstojnica Podružnice Maksimir.

pogledajte slike u galeriji