Peščenica

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
Vesna Drobac, dipl. soc. radnica

 

ULICE I TRGOVI 

PEŠČENICA - ULICE I TRGOVI-PEŠČENICA-ŽITNJAK

 

Svjetski dan socijalnog rada 2016 - izvješće

Svjetski dan socijalnog rada-izvješće

Sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska 1, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Peščenica-Žitnjak i   jedna je od ukupno 11 podružnica javne ustanove Centar za socijalnu skrb Zagreb kojoj je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih.  
 

Nadležnost Podružnice u obavljanju poslova temeljem javnih ovlasti te drugih stručnih poslova   određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/2012), aktom o osnivanju i Statutom Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Prostorni uvjeti  Podružnice: Poslovi se odvijaju na dvije lokacije i to na adresi Zapoljska 1 gdje je sjedište Podružnice  i na adresi  Kosorova 9  gdje prostor za rad koriste defektolozi i psiholozi

 

Smještaj na prostoru Grada Zagreba

Obuhvaća jugoistočni dio grada Zagreba i samostalno naselje Ivanja Reka. Na sjeveroistoku je Slavonska avenija dijeli od gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Na istoku graniči s područjem Zagrebačke županije, na jugozapadu, na Savi, s Gradskom četvrti Novi Zagreb – istok, a na zapadu, na Heinzelovoj ulici, s Gradskom četvrti Trnje. Njezin sjeverozapadni, urbani dio – područje Peščenice – proteže se sve do Zvonimirove ulice i graniči s područjima Donjega grada i Maksimira.

Površina
3525,5 ha (35,295 km2)

Stanovništvo (po prvim rezultatima popisa 2011.)

- ukupan broj    56.446 stanovnika, odnosno 59.061 popisanih osoba

Povijest 
Gradnja glavnog odvodnog kanala "državnog kolodvora" prema istoku koji se ulijeva  u Savu kod "sela Žitnjak" bila je uzrokom da je Gradska skupština 1900.,  pripojila Žitnjak gradu Zagrebu. Od tada je današnja gradska četvrt Peščenica - Žitnjak u cjelokupnom svome opsegu sastavni dio Grada Zagreba, osim naselja Ivanja Reka koje se, na osnovi referenduma 1984., izdvojilo iz Općine Dugo Selo i pripojilo tadašnjoj zagrebačkoj Općini Peščenica.

Sela na Žitnjaku nastaju mnogo prije urbanih peščeničkih naselja. Najstarije među njima i najstarije na području današnje gradske četvrti je Resnik koji se, zajedno s Ivanjom Rekom, spominje već od 1217.

Urbana se naselja u punom zamahu počinju graditi tek nakon II. svjetskog rata. Njihov današnji izgled je, uglavnom, dovršen potkraj osamdesetih godina 20. stoljeća. Za razliku od njih, na većem dijelu starijih ruralnih naselja u zadnjih se trideset godina jako širila bespravna, neplanska gradnja uzrokovana smještanjem na to područje najveće zagrebačke industrijske zone i istodobnom zabranom stambene gradnje u tom dijelu Gradske četvrti.
U veljači 2009. na području Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak osnovano je 16 mjesnih odbora.               

ORGANIZACIJA PO ODJELIMA

PREDNJI URED:

Prijemni odjel:     2 socijalna radnika

Vozač 1

STRAŽNJI URED:

 • organiziran je po teritorijalnom principu gdje u  svakom odjelu je jedan  socijalni radnik kao voditelj slučaja nadležan za rad u dvije i više  mjesnih samouprava.


Odjel novčanih pomoći: 

 • 4 socijalna radnika    6100-203, 6100-204;
 • 1 pravnik 6100 215

Odjel za odrasle osobe:

 • 4 socijalna radnika  6100-210, 6100-211, 6100-314
 • 1 pravnik  6100-215
 • 1 psiholog s  ½ radnog vremena  2317-027

Odjel za djecu, mlade i obitelj:

 • 6 socijalnih radnika 
 • 1½ psiholog 
 • 2 socijalna pedagoga
 • 1 defektolog
 • 1 pravnik

SURADNJA S DRUGIM SLUŽBAMA, USTANOVAMA, UDRUGAMA

U okviru lokalne zajednice stručni radnici podružnice surađuju sa svim subjektima važnim za zajednički rad i dobrobit korisnika kroz članstvo u radnoj skupini Vijeća za prevenciju Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, partnerstva s Udrugama civilnog društva kao i suradnju sa svim tijelima i ustanovama temeljem zakona, a u obrazovnom dijelu stručnu praksu kao i znanstveno istraživački rad obavlja se u suradnji sa srodnim visokoškolskim ustanovama. 

Suradnja  sa:

 • Predškolskim ustanovama i  Gradskim uredom  za obrazovanje, kulturu i sport-  vezano uz upis djece i oslobađanje ili smanjenje troškova boravka.
 • Osnovnim školama - redovita suradnja uz zajedničke sastanke  ( za jedno ili više djece) vezano uz proces sazrijevanja i socijalizacije djece kao i  suradnje roditelja pri čemu su važne informacija o uočenim poteškoćama djeteta koje mogu implicirati i poteškoće u obiteljskih  odnosima.
 • Patronažnom službom - vezano uz zaštitu osoba starije životne dobi, kao i novorođenčadi  kod suspektnih obiteljskih situacija.
 • Domom za stare i nemoćne osobe Peščenica - u pogledu realizacije hitnih privremenih ili stalnih smještaja, kao i u prijenosu informacija vezanih uz skrb o starim osobama u obitelji i lokalnoj zajednici kroz programe Gerontološkog centra.  Socijalna radnica podružnice je član Komisije za prijem.
 • IV Policijskom postajom,  Odjelom maloljetničke delinkvencije MUP-a  u slučajevima  vezanim za zajednički djelokrug rada: nasilja u obitelji, međuvršnjačkih sukoba i nasilja, zaticanju djece i mlt.  bez nadzora odraslih osoba i bez znanja roditelja, zanemarivanja i zlostavljanja, djece i maloljetnih osoba  počinitelja prekršaja i kaznenih djela, zaštite bolesnih,  starih i nemoćnih osoba …
 • Udrugom  za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja – u rad koje se  povremeno uključuju stručni radnici
 • Odgojno savjetovalište ERF-a - gdje se u savjetovališni proces upućuju djeca i roditelji, a provodi se i posebna obveza upućivanja u savjetovalište.

 

Partnerski ugovori  zaključeni su sa:

 • Udrugom Igra na provođenju programa Modifikacije ponašanja putem igre (MPPI) koji se provodi   kroz tri grupe u tri osnovne škole (OŠ Vukomerec, OŠ A.Cesarec, OŠ dr.V. Žganca), gdje se na socijalizacijski proces djeteta utječe kroz grupni i savjetovališni rad.
 • Udrugom  Centar za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj Cedar  u savjetovališni proces njihovog Savjetovališta za djecu, obitelj i mlade  Dom u Ivaničgradskoj 66 gdje  upućujemo djecu starije osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja kroz individualni i grupni način rada, koji obuhvaća i posebnu obvezu savjetovanja, a rad  se odvija   u obliku savjetovanja i socio-pedagoških radionica  uz uključivanje roditelja u savjetodavni proces.
 • Hrabrim telefonom  na programu „Suradnja civilnog društva s javnim institucijama do promicanja kompetentnog roditeljstva i jačanja djece i obitelji u riziku.“ gdje upućujemo djecu s poteškoćama u ponašanju, ali i poteškoćama u učenju,  a roditelje osim na savjetovališni rad upućujemo i u školu za roditelje

Kulturnim centrom Peščenica u programu „ Kreiranje slobodnog vremena djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Peščenice“ kroz uključivanje djece iz socijalno ugroženih obitelji u različite obrazovne i kreativne-kulturno umjetničke grupe ( programi učenja stranih jezika, glazbene, plesne, likovne i kazališne  radionice.)