Obrasci

Back to top
Printer-friendly version

Preuzimanja

Djeca s teškoćama u razvoju - prestanak, preispitivanje (PDF)

Djeca s teškoćama u razvoju - prestanak, preispitivanje (MS WORD)

Djeca s teškoćama u razvoju - priznavanje prava (PDF)

Djeca s teškoćama u razvoju - priznavanje prava (MS WORD)

Doplatak za pomoć i njegu - prestanak, preispitivanje, mirovanje prava (PDF)

Doplatak za pomoć i njegu - prestanak, preispitivanje, mirovanje prava (MS WORD)

Doplatak za pomoć i njegu – priznavanje prava (PDF)

Doplatak za pomoć i njegu – priznavanje prava (MS WORD)

Izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (PDF)

Izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje (PDF)

Jednokratna naknada  -  novi korisnik (PDF)

Jednokratna naknada  -  novi korisnik (MS WORD)

Jednokratna naknada  -  postojeći korisnik (PDF)

Jednokratna naknada  -  postojeći korisnik (MS WORD)

Naknada do zaposlenja (PDF)

Naknada do zaposlenja (MS WORD)

Naknade u vezi s obrazovanjem - priznavanje prava (PDF)

Naknade u vezi s obrazovanjem - priznavanje prava (MS WORD)

Naknada za ugroženog kupca energenata (PDF)

Naknada za ugroženog kupca energenata (MS WORD)

Obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom (PDF)

Obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom (MS WORD)

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka (PDF)

Obvezno savjetovanje prije razvoda braka (MS WORD)

Obavijest o imenovanju posebnog skrbnika (PDF)

Obavijest o imenovanju posebnog skrbnika (MS WORD)

Obavijest o potrebi pokretanja postupka lišenja poslovne sposobnosti (PDF)

Obavijest o potrebi pokretanja postupka lišenja poslovne sposobnosti (MS WORD)

Osobna invalidnina - prestanak, preispitivanje, mirovanje prava (PDF)

Osobna invalidnina - prestanak, preispitivanje, mirovanje prava (MS WORD)

Osobna invalidnina – priznavanje prava (PDF)

Osobna invalidnina – priznavanje prava (MS WORD)

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (PDF)

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (MS WORD)

Pokretanje postupka obiteljske medijacije (PDF)

Pokretanje postupka obiteljske medijacije (MS WORD)

Potvrda iz evidencija  - skrbništvo (PDF)

Potvrda iz evidencija  - skrbništvo (MS WORD)

Potvrda iz evidencije  - općenito (PDF)

Potvrda iz evidencije  - općenito (MS WORD)

Preispitivanje - prestanak ostalih prava i prava na usluge (PDF)

Preispitivanje - prestanak ostalih prava i prava na usluge (MS WORD)

Preporuka za vrtić – smanjenje ili oslobađanje plaćanja troškova (PDF)

Preporuka za vrtić – smanjenje ili oslobađanje plaćanja troškova (MS WORD)

Preporuka za vrtić – uključivanje u ustanovu (PDF)

Preporuka za vrtić – uključivanje u ustanovu (MS WORD)

Privremeno uzdržavanje  - priznavanje prava (PDF)

Privremeno uzdržavanje  - priznavanje prava (MS WORD)

Promjena podataka u imeniku dadilja i pomoćnih dadilja (PDF)

Socijalne usluge za odrasle osobe - priznavanje prava (PDF)

Socijalne usluge za odrasle osobe - priznavanje prava (MS WORD)

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za odraslu osobu (PDF)

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za odraslu osobu (MS WORD)

Suglasnost u svezi djeteta (PDF)

Suglasnost u svezi djeteta (MS WORD)

Upis u imenik dadilja (PDF)

Upis u imenik pomoćnih dadilja (PDF)

Uputnica za  pakete (PDF)

Uputnica za  pakete (MS WORD)

Uputnica za prehranu u pučkoj kuhinji (PDF)

Uputnica za prehranu u pučkoj kuhinji (MS WORD)

Zahtjev za promjenu podataka (PDF)

Zahtjev za promjenu podataka (MS WORD)

Zahtjev za pristup informacijama (PDF)

Zahtjev za pristup informacijama (MS WORD)

Zahtjev za uvid u spis (PDF)

Zahtjev za uvid u spis (MS WORD)

Zajamčena minimalna naknada – prestanak, preispitivanje (PDF)

Zajamčena minimalna naknada – prestanak, preispitivanje (MS WORD)

Zajamčena minimalna naknada - priznavanje prava (PDF)

Zajamčena minimalna naknada - priznavanje prava (MS WORD)