OBAVIJEST SVIM ISPORUČITELJIMA ROBA, RADOVA I USLUGA KOJI IMAJU UGOVORNE ODNOSE SA CENTROM ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB, KAO NARUČITELJEM

Back to top
Printer-friendly version

3.7.2019.

Čl. 6. st. 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) je propisano: „Naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. “

Obavještavamo isporučitelje roba, radova i usluga, da se propis primjenjuje od 01.07.2019. godine, te da bi se mogla izvršiti isplata računa, isporučitelji su dužni sukladno Zakonu dostaviti elektroničke račune.

Centar za socijalnu skrb Zagreb, kao javni naručitelji koristi usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa putem Financijske agencije (FINA).

Napominjemo da se računi koji su izdani sa zaključno 30.06.2019. godine isplaćuju na način da se isti dostave u CZSS Zagreb, E. Kumičića 5, Zagreb, a računi izdani od 01.07.2019. godine isključivo u formi elektroničkih računa.

Centar za socijalnu skrb Zagreb