Obavijest o sjednici povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva

Back to top
Printer-friendly version

20.12.2019.

Novi Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ br. 115/2018) uvodi mogućnost
obavljanja udomiteljstva kao zanimanja. Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao
zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i
obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba
u skladu s posebnim propisima.

Dana 4. studenog 2019.god. održana je 1. sjednica Povjerenstva za izbor
udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja za Grad Zagreb, u propisanom roku
od 30 dana od dana kada je Povjerenstvo zaprimilo zahtjeve za obavljanje udomiteljstva
kao zanimanja.

Sjednici je prisustvovalo deset od imenovanih jedanaest članova, čime su sukladno
čl. 9 st. 3 Pravilnika o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje
udomiteljstva kao zanimanja (N.N. 46/19), stečeni uvjeti da Povjerenstvo može donositi
pravovaljane odluke.

Sukladno Dnevnom redu, na sjednici su jednoglasno izabrane predsjednica i
zamjenica predstavnice Povjerenstva, obje predstavnice Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Povjerenstva za izbor udomitelja za
obavljanje udomiteljstva kao zanimanja za Grad Zagreb.

Povjerenstvo je zaprimilo jedan zahtjev za obavljanje standardnog udomiteljstva za
odrasle osobe uz koji je sukladno čl. 9 st. 5 Pravilnika priložen zaključak tima za
udomiteljstvo o ispunjavanju uvjeta za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja. S obzirom
na Odluku o potrebnom broju udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja u
2019. godini za Grad Zagreb (11 udomitelja za djecu i 9 udomitelja za odrasle osobe),
zahtjev je jednoglasno prihvaćen.

Povjerenstvo je zaprimilo i dva zahtjeva udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao
zanimanja koji ne ispunjavaju uvjete za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja, koji su
jednoglasno odbijeni.