OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

                ZAGREB

      Zagreb, E. Kumičića  5

KLASA: 100-01/18-01/85

URBROJ: 534-100-02/01-18-3

Zagreb, 24. prosinca 2018.

                                                          

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 19. prosinca 2018. u Narodnim novinama RH broj 114/2018, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb: 

  • diplomirani socijalni radnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme – 3 izvršitelj/ica, da će se pismeno testiranje održati dana 02.01.2019. (srijeda) u 10:00 sati.
  • diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica,da će se pismeno testiranje održati dana 02.01.2019. (srijeda) u 10:30 sati.
  • socijalni pedagog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme1 izvršitelj/ica, da će se pismeno testiranje održati dana 02.01.2019. (srijeda) u 11:00 sati.
  •  računovodstveni referent – likvidator III. vrste – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/icda će se pismeno testiranje održati dana 02.01.2019. (srijeda) u 11:30 sati.

Testiranje će se provesti u prostorijamaCrvenog križa grada Zagreba, Ilica 223, 10000 Zagreb.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, bit će o istome obaviješteni putem elektronske pošte. 

                                                                                          

Centar za socijalnu skrb Zagreb