OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                ZAGREB
      Zagreb, E. Kumičića  5

 

KLASA: 100-01/16-01/55
URBROJ: 534-100-02/01-16-27
Zagreb,  01.12.2016.  godine

                                                           

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog dana 23.11.2016. godine u Narodnim novinama RH broj 108/2016, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, za radno mjesto u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

-          diplomirani socijalni radnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

da će se pismeno testiranje održati dana  06.12.2016. godine (utorak) u 09:00 sati

u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete, (Plava dvorana)

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb