Novi Zagreb

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
MIRJANA RODI, dipl. pravnica

 

ULICE I TRGOVI    

NOVI ZAGREB - ULICE I TRGOVI-BREZOVICA

NOVI ZAGREB - ULICE I TRGOVI-ISTOK

NOVI ZAGREB - ULICE I TRGOVI-ZAPAD

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Novi Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12, nalazi se na prvom katu zgrade koju dijeli sa gradskom samoupravom ima osiguran prilaz za osobe sa invaliditetom. Obavlja djelatnost za područje tri gradske četvrti: Novi Zagreb – Istok, Novi Zagreb – Zapad i četvrt Brezovica. Ukupno broji 39 lokalnih samouprava od kojih je deset urbanih, 18 ruralnih i 11 mješovitih. Prostorno zauzima 242 km².

Prema popisu stanovništva od 2011. Novi Zagreb je najveći područni centar sa ukupno 129.292 stanovnika.

Gradska četvrt Novi Zagreb – Zapad broji 58.025 stanovnika,

Gradska četvrt Novi Zagreb – Istok broji 59.227 stanovnika,

Gradska četvrt Brezovica broji 12.040 stanovnika.

Rubna područja graniče sa gradovima Velikom Goricom, Jastrebarskim i Samoborom i udaljena su oko 20-ak kilometara od sjedišta Podružnice.

Mjesne samouprave pod nadležnošću Podružnice Novi Zagreb: Zapruđe, Utrina, Dugave, Sloboština, Središće, Sopot, Siget, Trnsko, Savski gaj, Kajzerica, Lanište, Remetinec, Travno, Sv. Klara, Botinec, Hrelić, Jakuševac, Blato, Odra, Hrašće, Horvati, Odranski Obrež, Odranski Strmec, Lučko, Hrvatski Leskovac, Demerje, Čehi, Ježdovec, Mala Mlaka, Kupinečki Kraljevac, Buzin, Trpuci, Dragonožec, Lipnica, Havidići, Veliko Polje, Brezovica, Botinec, Odra.

Specifičnosti podružnice su da obavlja djelatnost u tipično urbanim naseljima (npr. Dugave, Travno, Zapruđe itd. ), mješovitim naseljima (npr. Sv. Klara, Remetinec itd.) i tipično ruralnim naseljima (Dragonožec, Lipnica, Kupinečki Kraljevac itd.).

Tako su:

 • Ruralna područja uglavnom udaljena od središta, povezanost javnog gradskog prijevoza je loša te korisnici iz tih područja, naročito starije osobe, teško dolaze do područnog centra.
 • Pojedina naselja naglo urbanizirana te su na području MS Kajzerica na jednom mjestu smještene osobe sa invaliditetom, na području MS Lanište smješteni su branitelji i invalidi Domovinskog rata, MS Sveta Klara je naglo naseljavana za vrijeme i nakon Domovinskog rata te obuhvaća više kulturoloških nazora.
 • Botinec pretežno naselili  stanovništvom poslije poplave u Gradu Zagrebu 1964. god. u stambene zgrade privremenog karaktera no i dan danas ljudi stanuju u njima te imaju problema sa nekvalitetnim stanovanjem.
 • Jarušcica, Blato, Kamenarka, Kajzerica neprestano se naglo urbaniziraju i u vrlo kratkom vremenu mijenjaju strukturu i potrebe stanovništva.

Na području Novog Zagreba se nalazi se: 

 • 15 osnovnih škola,
 • 7 srednjih škola,
 • 1 Walfdorska osnovna škola, 
 • 1 učenički dom,
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb – Podružnica Sloboština,
 • 14 domova zdravlja,
 • 6 domova za starije i nemoćne osobe – jedan u vlasništvu RH: Dom za starije i nemoćne osobe Sveta Ana, Islandska 2 i pet u privatnom vlasništvu: Dom Rezidencija Kastelan, 4. Sisački odvojak – Čehi, Dom Tolić, Ježdovečka 108 – Ježdovec, Dom Mala Mlaka, Malomlačka 136 – Mala Mlaka, Kuća Sv. Franje, Sv. Izidora 5 – Odra, Dom Villa Brezovica sa hospicijem, Desprimska 1A – Brezovica.
 • Prihvatilište za tražitelje azila Hotel Porin, Sarajevska 4.

U Podružnici Novi Zagreb zaposleno je 51,5 radnika, od toga 6 radnika na administrativno-tehničkim poslovima i 45,5 stručnih radnika. Podružnica ima zaposlenih 6 pravnika, 1 upravnog pravnika, 4 psihologa, 2 defektologa – socijalna pedagoga i 32,5 socijalna radnika – od toga 28,5 dipl. soc. radnika i 2 soc. radnika


Radnici su raspoređeni po odjelima kako slijedi:

PRIJEMNI URED:

 • Marica Jurković, dipl. socijalna radnica

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE:

 • 10 dipl. soc. radnika
 • 1 soc. radnika
 • 2 dipl. pravnika
 • 1 prof. psiholog

ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ:

 • 14 dipl. soc. radnika
 • 1 dipl. soc. pedagog
 • 1 prof. defektolog
 • 3 dipl. pravnika
 • 3 prof. psihologa

ODJEL ZA MATERIJALNA DAVANJA:

 • 4,5 dipl. soc. radnika
 • 1 soc. radnik
 • 1 dipl. pravnik
 • 1 upravni pravnik

PISARNICA:

 • 4 administratora
 • 1 vozač
 • 1 spremačica

AKTIVNOSTI POVODOM SVJETSKOG DANA SOCIJALNOG RADA  

24. ožujka 2017. godine održana je javna tribina pod nazivom Tražitelji azila i azilanti – mogućnosti i budućnost.  Gosti izlagači na tribini bili su prof. dr.sc. Aleksandra Korać Graovac (Pravni fakultet u Zagrebu, Katedra za obiteljsko pravo), Branko Orišković i Sven Novosel (Hrvatski Crveni križ), Tvrtko Barun (Isusovačka služba za izbjeglice, a gospodin Ali Mohammad Shuryabi nam je prezentirao svoja iskustva od trenutka dolaska u RH, pa sve do sada kada je dobio i zaposlenje.  Ispred Podružnice Novi Zagreb uvodnu riječ održao je predstojnik Domagoj Kronstein, a osvrt na sadašnje stanje u pogledu rada s azilantima i tražiteljima azila održao je Ivan Jazvić.

 Osim gore navedenih na javnoj tribini bili su nazočni stručni radnici svih Podružnica zaduženi za rad s azilantima, predstavnici raznih humanitarnih organizacija vezanih uz rad s azilantima ( UNHCR, IOM, Hrvatski pravni centar). U radu su sudjelovali i predstavnici ustanova i to Centar za pružanje usluga u zajednici Dugave i Centar za rehabilitaciju Sloboština.

Nakon svih predavanja otvorena je rasprava o navedenoj problematici te je dogovoreno da isto treba nastaviti barem svaka dva mjeseca s obzirom da se očekuje daljnje razvijanje problematike.