Izvansudska nagodba

Back to top
Printer-friendly version

 

ŠTO JE IZVANSUDSKA NAGODBA?

 

 • Državni odvjetnik za mladež temeljem stručnog mišljenja i vlastite porocjene može donijeti odluku o nepokretanju kaznenog postupka i uvjetovati maloljetniku/mlađem punoljetniku da prema vlastitim mogućnostima popravi ili nadoknadi štetu nanesenu kaznenim djelom
 • Svoju odlukom dostavlja Stručnoj službi za izvansudsku nagodbu koja se provodi
 • Cilj izvansudske nagodbe je postizanje dogovora između oštećenih i maloljetnika/mlađeg punoljetnih uz prisutnost posrednika
 • Nastoji se doći do rješenja prihvatljivog za obje strane
 • U okviru ove posebne obveze maloljetnik/mlađi punoljetnik može popraviti i/ili nadoknaditi štetu nanesenu kaznenim djelom na slijedeći način: vlastitim radom, uplatom dogovorenog iznosa novca, činjenjem neke opće korisne radnje ili na neki drugi dogovoreni način

 

 • Stručnjak prvo pojedinačno razgovara s oštećenikom i maloljetnikom/mlađim punoljetnikom, a potom slijedi zajednički razgovor
 • U zajedničkom razgovoru sudionici mogu iznijeti sve što im se čini značajnim. Pri tome se najčešće dogovara o načinu nadoknade ili popravljana štete i međusobnim odnosima sudionika
 • Ukoliko oštećenik i maloljetnik/mlađeg punoljetnika i oštećenika postignu dogovor, sastavlja se pismena izjava o pristanku maloljetnika/mlađeg punoljetnika i oštećenika  na izvansudsku nagodba

 

 • Posrednik treba izvijestiti državnog odvjetnika o dogovoru i izvršenju nagodbe
 • Ukoliko se dogovor izvrši prema pismenoj izjavi neće biti pokrenut kazneni postupak
 • Ako se izvansudska nagodba ne ostvari, državni odvjetnik će pokrenuti kazneni postupak