Natječaj za radna mjesta

Back to top
Printer-friendly version

14. kolovoza 2015.

Temeljem članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03114-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

2. psiholog I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

3. stručnjak zaštite na radu II. stupnja- neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

 

Preuzmite tekst natječaja