Natječaj-Koordinatori društveno korisnog rada

Back to top
Printer-friendly version

 

Temeljem članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, u skladu sa Zakonom o poticanju zapošljavanja( NN RH broj 57/12 i 120/12), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za zapošljavanje na određeno vrijeme -12 mjeseci

- javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  Mladi i kreativni –

Koordinatori društveno korisnog rada

 

-          13 izvršitelja -

 

Uvjeti:

-          Nezaposlene mlade osobe do 29 godine s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

-          Prednost imaju osobe iz sustava udomiteljskih obitelji i domova za djecu djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi do 29 godina s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis s kontakt telefonom i mail adresom

-          presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice

-          presliku svjedodžbe, odnosno diplome

-          elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana)

-          potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje

-          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)

 

Prijave  s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 7 dana od dana objave Natječaja  na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb na adresu: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Eugena Kumičića 5, Zagreb, s naznakom: "Prijava na natječaj javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  Mladi i kreativni – Koordinatori društveno korisnog rada. „

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Centar za socijalnu skrb Zagreb