MAKSIMIR 

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
mr. spec. Ksenija Sviben, prof. psihologije

ULICE I TRGOVI    

MAKSIMIR - ULICE I TRGOVI

MAKSIMIR - ULICE I TRGOVI-PODSLJEME

POPIS ULICA I TRGOVA PREMA NADLEŽNIM STRUČNIM RADNICIMA - od 17.08.2020.

 

Izvješće o radu Podružnice Maksimir za 2019. 

Plan i program Podružnice Maksimir za 2020.

 

Podružnica Maksimir jedna je od ukupno 12 podružnica javne ustanove Centra za socijalnu skrb Zagreb, kojoj je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. http://www.mdomsp.hr/

Sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Maksimir i dijela gradske četvrti Podsljeme (MO Markuševec i MO Vidovec).

Zauzima sjeveroistočni dio središnjeg gradskog prostora. Na zapadnom dijelu graniči s gradskim četvrtima Donji grad i Gornji grad - Medveščak, na sjeveru gradskom četvrti Podsljeme, na istoku Gornjom i Donjom Dubravom te  Pešćenicom - Žitnjak na jugu.

Osnovna obilježja prostora i urbaniteta su da je južni dio pretežno nizinski, visoko urbaniziran, te premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Sjeverni dio četvrti prostire se medvedničkim pobrđem na kojem se naseljeni dijelovi prostora isprepliću s ostacima nekad nepreglednih šuma.

Mjesna nadležnost podružnice pokriva površinu od 52,313 km² na kojoj, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. god., živi 56 365 stanovnika.

Gradska četvrt Maksimir ima površinu od 14,973 km² na kojoj živi 48 902 stanovnika. Sastoji se od 11 mjesnih odbora. Podružnici pripadaju i 2 mjesna odbora gradske četvrti Podsljeme - Markuševec površine od 26,950 km² i Vidovec površine 10,390 km², ukupnog broja stanovnika 7 463.   

 1. Mjesni odbor Bukovac
 2. Mjesni odbor Dinko Šimunović
 3. Mjesni odbor Dobri Dol
 4. Mjesni odbor Dotrščina
 5. Mjesni odbor Eugen Kvaternik
 6. Mjesni odbor Kozjak
 7. Mjesni odbor Maksimir
 8. Mjesni odbor Maksimirska naselja
 9. Mjesni odbor Mašićeva
 10. Mjesni odbor Remete
 11. Mjesni odbor Ružmarinka
 12. Mjesni odbor Markuševec
 13. Mjesni odbor Vidovec

Rad u podružnici organiziran je po principu „Ured – sve na jednom mjestu“ i odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dinamičan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

Prednji ured:

 • Pisarnica – 2 administratora
 • Prijemni ured – 1 socijalni radnik

Stražnji ured:

 • Odjel novčanih naknada – 2 socijalna radnika i 1 pravnik
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj – 5 socijalnih radnika, 1 psiholog, 2 pravnika, 1 defektolog
 • Odjel za odrasle osobe - 3 socijalna radnika i 1 pravnik

AKTIVNOSTI I SURADNJA

Izvješće o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2017 

Izvješće o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2016    

Izvješće o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2015 

 Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu  

Sudjelovanje Podružnice Maksimir u provedbi projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“

Preuzmi DOKUMENT   

1. PODACI O SURADNICIMA:

 2. OBLICI SURADNJE:

 • međuresorna suradnja intenzivirana je u užoj lokalnoj zajednici uz redovite zajedničke i/ili zasebne sastanke u svrhu povećanja učinkovitosti procesa pružanja usluga (radni sastanci sa suradnicima, stručni skupovi, rad na slučaju te razmjena letaka i plakata);
 • ranije uspostavljena suradnja s pojedinim udrugama i institucijama koje egzistiraju na području mjesne nadležnosti, ali i šire, kontinuirano se održava – „Susjed susjedu pomaže“, „Nova budućnost“, Hrvatska udruga prijatelja hospicija, Modna agencija Fashion team, Ženska soba – centar za seksualna prava, Klubovi liječenih alkoholičara, Društvo za socijalnu podršku, Društvo „Naša djeca“, Rehabilitacijski centar za traumu i stres, Služba terenskih sestara, škole, vrtići i dr.
 • uspostavljena je i ojačana suradnja sa Župnim uredima na području naše mjesne nadležnosti    
 • posebno je uspostavljena suradnja s nekim udrugama s kojima se održavaju redoviti sastanci u svrhu dogovora oko daljnje suradnje: Savjetovalište „Dom“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Ambidekster“, Udruga „Korablja“, Udruga „Lions Club Grič“, Udruga Tesa
 • organizira se redovita nabava letaka, plakata i ostalog materijala suradnih institucija, kako bi korisnicima bile pristupačne usluge i aktualna događanja iz njihove lokalne zajednice, ali je u suradnicima dostupan materijal podružnice 
 • akcije s Udrugom „Susjed susjedu pomaže“ i drugim udrugama – Tijekom svake godine kroz različite aktivnosti sudjelujemo u organiziranim humanitarnim akcijama o kojima kontinuirano informiramo naše korisnike. Održavaju se zajednički sastanci s drugim dionicima u lokalnoj zajednici (predstavnici podružnice, udruga, osnovnih škola, dječjih vrtića, vijeća gradske četvrti i dr.).    
 • Humanitarna akcija s modnom agencijom „Fashion team“  - Svake godine organizira se humanitarna revija i akcija u sklopu „Kids Fashion Weekenda“ u Hrvatskoj.  Svi sudionici i gosti revije doniraju igračku, odjeću ili obuću, dok i neki od izlagača poklone odjeću prezentiranu na reviji. Prikupljene stvari podijele se djeci i obiteljima koje se, zbog nepovoljnih socioekonomskih prilika u kojima žive, nalaze u tretmanu Podružnice Maksimir.

Humanitarna akcija – Kids Fashion Weekend 2015.

Zahvalnica OŠ Gustava Krkleca 

Zahvalnica Dječjoj modnoj agenciji “Fashion team”

 • suradnja s Podružnicom Obiteljski centar - provedba programa „Ja i drugi“ – provodi se kroz radionice s djecom i roditeljima u osnovnim školama, a odnosi se na razvijanje životnih i komunikacijskih vještina kod počinitelja nasilja među vršnjacima te prevenciju rizičnog ponašanja djece i mladih;          
 • Savjetovalište za mlade i nadalje djeluje u prostorijama same Podružnice Maksimir kao preventivni program pod nazivom „Živjeti bez nasilja – psihosocijalni tretman djece i mladih“

 

SASTANAK PREDSTOJNICE SA SABORSKIM ZASTUPNIKOM ZA NACIONALNE MANJINE

 

Predstojnica Podružnice mr. Ksenija Sviben, prof. psihologije i saborski zastupnik za nacionalne manjine Veljko Kajtaziji, na zajedničkom sastanku, održanom dana 15. srpnja 2016. god., razgovarali su o temama iz područja socijalne skrbi u odnosu na korisnike, pripadnike nacionalnih manjina, te o mogućnostima daljnje suradnje na području obostranog interesa.  

U Zagrebu, 15.07.2016. god. 

SUDJELOVANJE PODRUŽNICE MAKSIMIR U HUMANITARNOJ AKCIJI

 

 

 

U vrijeme božićnih blagdana i darivanja, Podružnica Maksimir je, osobnim doprinosom svojih djelatnika, sudjelovala u humanitarnoj akciji prikupljanja hrane i osnovnih životnih potrepština za donaciju Socijalnom dućanu, Siget 18, Zagreb. Do kraja akcije prikupljene stvari prigodno su upakirane u 6 kutija te otpremljene u Crveni križ, kako bi bile podijeljene onima kojima je najpotrebnije.

U Zagrebu, 27.12.2016. god. 

 

Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici te poticanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se korisnika osnažiti za aktivno  sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.