Donji Grad

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
Jasna Jurčević, dipl. soc. radnica

 

ULICE I TRGOVI   

DONJI GRAD - ULICE I TRGOVI

Prostor Podružnice Donji Grad nalazi se na lokaciji koja ima dobru dostupnost javnim prijevozom. Prostor se nalazi na drugom katu stambene zgrade, na adresi Haulikova 6/II,  bez dizala što onemogućava fizički pristup invalidima, kronično bolesnim i starim osobama. Obzirom na navedeno CZSS Zagreb, obratio se Ministarstvu za Demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi pronalaženja odgovarajućeg poslovnog prostora.

Gradska četvrt Donji grad, koja je u nadležnosti Podružnice, obuhvaća  gradsko središte koje se proteže se od Kvaternikova trga i Heinzelove ulice na istoku do Ulice Republike Austrije na zapadu, odnosno od Ilice, Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićeve i Vlaške ulice na sjeveru do željezničke pruge na jugu. Na sjeveru graniči s Gradskom četvrti Gornji grad – Medveščak, na istoku s Maksimirom i Peščenicom - Žitnjakom, na jugu s Trnjem, a na zapadu s Trešnjevkom - sjever i Črnomercem.

Prema popisu stanovništva iz 2011.godine na području ove gradske četvrti živi ukupno 37.024 stanovnika.

ORGANIZACIJA PO ODJELIMA

PREDNJI URED:

Prijemni odjel:     1 socijalni radnik

Pisarnica:              2 administratora

STRAŽNJI URED:

Odjel za novčana davanja:  3 socijalna radnika

Odjel za odrasle osobe:       3 socijalna radnika, 1 pravnik

Odjel za djecu, mladež i obitelj:  3 socijalna radnika, 1 psiholog, 1 defektolog, 1 pravnik

SURADNJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI:

Podružnica Donji Grad  ostvaruje dugogodišnju suradnju sa školama, domovima zdravlja, ustanovama socijalne skrbi, udrugama, policijom, i drugim institucijama koje imaju sjedište na području Gradske četvrti Donji grad. Zajedničkom suradnjom i nadopunjavanjem na najbolji način pružaju potrebne usluge. 

Podružnica Donji Grad godinama provodi preventivne programe s djecom u svrhu prevencije i sanacije određenih poremećaja u ponašanju, razvojnih poteškoća, rizične sredine i svega ostalog što uzrokuje probleme u odrastanju.

Od 1995. godine provodi se preventivni program Male preventivne skupine za učenike trećih razreda u OŠ „Ivana Gundulića“, a od 2010. godine i u OŠ „ Izidora Kršnjavog“.

Podružnica provodi kratke programe u osnovnim školama pod nazivom „Hitne intervencije“ sa ciljem kratkih pomoći školi u situacijama problema u ponašanju koji se odražavaju na dinamiku rada cijelog razreda.

Mirjana Vukov-Colić, dipl. defektolog sudjeluje na prvom roditeljskom sastanku za roditelje učenika prvih razreda osnovne škole, na kojem su prisutni stručni suradnici škole, budući učitelji i nadležni liječnik školske medicine. Cilj je informiranje roditelja o svemu što ih čeka ulaskom u školovanje njihove djece, upoznaju se sa situacijama u kojima se uključuje i centar za socijalnu skrb, a ujedno se i informiraju o djelatnosti centra za socijalnu skrb.

Problematika kojom se bave stručni djelatnici Podružnice Donji grad, vrlo je složena i raznovrsna te  iziskuje multidisciplinarni timski pristup.  Suradnja korisnika i stručnih radnika Podružnice, kao pružatelja usluga, od velike je važnosti te predstavlja jedan od značajnijih preduvjeta za uspješno i učinkovito rješavanje životnih poteškoća korisnika.

Na području mjesne nadležnosti Podružnice Donji grad, u OŠ Izidora Kršnjavoga,OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića,OŠ Josipa Jurja Strossmayera i  OŠ Dr.Ivana Merza  provode se preventivni programi rada sa skupinama djece učenika  trećih razreda, koji su u riziku od iskazivanja nekog od oblika neprimjerenog ili rizičnog ponašanja kao i rad sa njihovim roditeljima. Program prevencije usmjeren je na sprječavanje pojave neprimjerenih oblika ponašanja, s naglaskom na prevenciji svih oblika nasilnih ponašanja, posebno vršnjačkog nasilja kao i socijalno neželjenih stavova i vrijednosti, s ciljem učenja odnosno usvajanja novih, socijalno poželjnih i društveno prihvatljivih vrijednosti i obrazaca ponašanja. Jedna od provoditeljica programa je naša djelatnica ,Mirjana Vukov-Colić, dipl. defektolog.

NOVI PROJEKTI 

AKTIVNOSTI  U 2016. GODINI

''Aktualna suradnja obiteljskih liječnika i socijalnih radnika“

Na 7. Kongresu koordinacije hrvatske obiteljske medicine u Šibeniku,  dana 21. svibnja 2016. godine, održana je radionica  na temu ''Aktualna suradnja obiteljskih liječnika i socijalnih radnika'' kojeg  su zajednički pripremile dr. Nataša Ban Toskić, doktor obiteljske medicine i  Ivana Crnjac, dipl. socijalna radnica Iz Odjela za odrasle osobe Podružnice Donji Grad. Tom su prigodom prezentirani rezultati on-line ankete u kojoj je sudjelovalo 219 stručnih radnika centara za socijalnu skrb sa ciljem istraživanja doživljaja suradnje socijalnih radnika i obiteljskih liječnika, educiranosti o aspektima suradnje, potrebi i želji za suradnjom, te potrebnim edukacijama na području zajedničkog rada. Ista anketa je, uz određene različitosti u postavljenim pitanjima, provedena  među obiteljskim liječnicima. Aktualna suradnja između obiteljskih liječnika i socijalnih radnika ocjenjena je obostrano - osrednjom. S tim u vezi,  ispitanici su,  najvećim dijelom,  iskazali veliku potrebu i želju za razvojem suradnje kao i potrebu za daljnjim edukacijama na zajedničkim  područjima   rada. Stručna radnica Ivana Crnjac,  upoznala je polaznike radionice s važnijim dijelovima zakonske regulative kojom je određena nadležnost i djelokrug rada centra za socijalnu skrb, te o korištenju prava i usluga iz sustava socijalne skrbi  vezanih  uz zdravstveno stanje korisnika.

Zajednička priprema i izlaganje ove teme predstavljaju  hvale vrijednu aktivnost koja je omogućila da se na skupu obiteljskih liječnika, makar  i na kraći, sažeti način,  predstavi  djelokrug rada socijalnog radnika iz  centra za socijalu skrb te otvori prostor za uspostavljanja aktivnije suradnje navedenih  stručnjaka  s ciljem pružanja što kvalitetnije zaštite i usluga  našim korisnicima.

Projekt informiranja osoba starije životne dobi 

Podružnica Donji Grad,  u suradnji s Udrugom Promeza,  sudjeluje u provođenju Projekta informiranja osoba starije životne dobi s područja Gradske četvrti  Donji grad o pravima iz sustava socijalne skrbi.

Dana 04.02.2016. godine,  u sklopu projekta, održana je,  u sjedištu Sindikata umirovljenika,  tribina na temu „Znate li svoja prava?“

Na tribini je sudjelovala stručna radnica Podružnice Donji Grad, Odjela za starije osobe, Ivana Crnjac, dipl. socijalna radnica,  koja je prisutne građane upoznala s pravima iz sustava socijalne skrbi  u nadležnosti centra  za socijalnu skrb, te je odgovarala na konkretna  pitanja građana.  

Predstavnik Sindikata umirovljenika prisutne je upoznao  s pravnim  aspektima  Ugovora o doživotnom i Ugovora o dosmrtnom  uzdržavanju.

Sljedeća  tribina, s istom temom, održat će se u  Mjesnom odboru Petar Zrinski, Primorska 32, dana 11. veljače 2016. s početkom u 10,30 sati.  

Psihološki centar TESA www.tesa.hr  u suradnji sa CZSS Zagreb, Podružnica Donji Grad organizira ciklus psihopedagoških radionica za nenasilje u obitelji.

Ciljevi projekta su porast roditeljske kompetencije i unaprjeđenje kvalitete odnosa između roditelja i djece, dobiti pomoć u razumijevanju razvoja djeteta i upoznati promjene u djetetovom doživljaju sigurnosti zbog različitih obiteljskih situacija ( rastava, nezaposlenost, nasilje, i dr.).

Radionice su namijenjene roditeljima koji su u tretmanu CZSS Zagreb, Podružnica Donji Grad (cca 16 korisnika). Grupni rad u radionicama vode dva voditelja – psiholozi.

Prvi ciklus radionica započinje 14.10.2014.god. 

AKTIVNOSTI  U 2017. GODINI

Udruga Amazonis, Kosirnikova 64,  prezentirala je u Podružnici projekt „Uključi sve“, uključivanje mladih u sportske, edukativne aktivnosti (tečaj jezika i informatike), volontiranje.

Povodom dana djece sa Dawnovim sindromom, dana 22.03.2017. godine u Podružnici je održan susret sa roditeljima i djecom sa Dawnovim sindromom, pozivu su se odazvale tri obitelji.

Dana 11.04.2017. godini u OŠ „Matka Laginje“, stručni tim Odjela za djecu, mlade i obitelj, Podružnice Donji grad, održao je sastanak sa ravnateljima i stručnim djelatnicima OŠ „Ivana Gundulića“ , OŠ „Izidora Kršnjavoga“, OŠ „J.J. Strossmayera“, OŠ „S.S. Kranjčevića“, OŠ „Dr. I. Merza“, OŠ „Petra Zrinskog“ i OŠ „M. Laginje“. Raspravljano je o temama: nesuradnja roditelja, roditelji u postupku razvoda braka i konfliktnim obiteljskim situacijama, djeca sa problemima u ponašanju,  kada i kako OŠ trebaju prijavljivati međuvršnjačko nasilje i saznanja o nasilju u obitelji, CZSS i policiji.

Dana 26.04.2017. godine održan je radni sastanak sa djelatnicima I. i IV. Policijske postaje, raspravljano je o pitanjima vezanim za tekuću problematiku, kao i unapređenje buduće suradnje.

Održan je sastanak sa ravnateljem i stručnim timom dječjeg vrtića „Vedri dani“, sa temom unapređenja i proširenja suradnje, kada su obiteljske prilike rizične za rast i razvoj djeteta, te kada je roditeljima potrebna cjelovita stručna pomoć i podrška, a djeci odgovarajuća zaštita i dobrobit.

Dana 26. i 27. 05.2017. godine sudjelovali smo na Otvorenim vratima Udruge Pragma, na kojima smo upoznati sa projektima koje će Pragma provoditi od 2017. godine do 2020. godine.

Dana 27.06.2017. godine, Zana Bekiri, dipl. iur., sudjelovala je u radu javne tribine za građane treće životne dobi, u sklopu projekta „ Važno je znati sa 65+“, „što trebamo znati kad donosimo odluke o raspolaganju imovino u trećoj životnoj dobi ( ugovor o uzdržavanju, nasljeđivanju, darovanju) „ koju provodi Hrvatski pravni centar i CZSS Zagreb u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa, Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Udrugom radio mreže. Zana Bekiri, dipl. iur., upoznala je građane starije životne dobi sa propisima vezano uz nasljeđivanje, darovanje, ugovorima za ustup i raspodjelu imovine, ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, te institutom skrbništva.

Podružnica Donji grad u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom uključila je šest studente četvrte godine Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta - socijalna pedagogija u okviru njihove šestomjesečne prakse u individualni rad sa djecom koje imaju određenih poremećaja u ponašanju. Studenti su pod mentorstvom Mirajne Vukov-Colić, dipl. defektologa, radili sa troje djece za koje je Centar za socijalnu skrb dobio obavijest škole da imaju problem u ponašanju, a troje djece je već bilo u tretmanu Centra za socijalnu skrb. Rezultati su dobri i korisni za sve, pa je planiran nastavak ove suradnje.

POHVALE

HRVATSKA VELIKA NAGRADA SIGURNOSTI 2014.

 

Za najbolji projekt NVO za sigurnost zajednice

STOP program – Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade početkom 2014.godine provela je jedinstveni odgojni program namijenjen maloljetnim počiniteljima lakših prekršaja na području gradskih četvrti Donji Grad i Gornji grad Medveščak – Zagreb. U program je aktivno bila uključena Podružnica Donji Grad.

Zahvaljujemo svim sudionicima!