Črnomerec

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
Jelena Smirčić, dipl. soc. radnica

 

ULICE I TRGOVI   

ČRNOMEREC - ULICE I TRGOVI

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Črnomerec obavlja djelatnost za područje Gradske četvrti Črnomerec .

Gradska četvrt Črnomerec

Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu grada Zagreba, između gradskih četvrti Podsljeme na sjeveroistoku, Donji grad i Gornji grad – Medveščak na istoku, Trešnjevka – sjever na jugu, Stenjevec na jugozapadu i Podsused – Vrapče na sjeverozapadu. Na jugu je omeđena željezničkom prugom, a na sjeveru zadire duboko u Zagrebačku goru.

Površina:   24,233 km²

Stanovništvo prema popisu 2011 godine :  39.040 stanovnika

Područje Četvrti izduženo je u smjeru sjever - jug, pretežnim dijelom na obroncima Medvednice. Reljef je raznolik, brežuljkast, oplemenjen šumama i potocima Kustošak, Veliki potok (Črnomerec), Kuniščak i Jelenovački potok. Najgušće je naseljen južni dio Četvrti koji je posve urbaniziran i pripada prostoru šireg središta grada Zagreba. Na sjevernom, pak, dijelu i danas su vidljivi tragovi tradicionalnoga ruralnog načina života.

 

Prostor Podružnice je na navedenoj adresi u dvorišnoj prizemnoj zgradi koja svojom veličinom i građevinskim obilježjima ne zadovoljava potrebe ustanove. Obzirom na lokaciju i blizinu gradskog prijevoza prostor je lako dostupan korisnicima. 

ORGANIZACIJA PO ODJELIMA

 1. Prijemni odjel: 1 dipl. socijalna radnica
 2. Odjel novčanih pomoći:  2 socijalna radnika,
                                             1 pravnik
 3. Odjel za djecu, mlade  i obitelj:  4 socijalna radnika,
                                                        2 psihologa,
                                                        1 socijalni pedagog,
                                                        1 pravnik.
 4. Odjel za odrasle osobe:   4 socijalna radnika,
                                             1 pravnik.

SURADNJA

 • Udruga „Igra” – suradnja na projektu Standardi i prakse-volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva
  www.udrugaigra.hr