CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB – PODRUŽNICA SESVETE

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnica Podružnice:
Jasna Cesarec, dipl. soc. radnica

O NAMA:

Nadležnost Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice Sesvete pokriva urbano ruralno područje Grada Zagreba koje se prostire na 165,24 km2, odnosno oko četvrtine prostora Grada Zagreba, a proteže se na sjeveru do Laza, granice sa Zagorsko-Krapinskom županijom, na istoku do grada Dugo Selo. Specifičnost područja karakteriziraju novoizgrađena naselja.

U deset godina se naglo povećava broj stanovnika. Prema popisu stanovnika na području Sesveta je prebivalište je 2001.g. imalo 59212 stanovnika,  2011.g. bilo je 75076 stanovnika. Prema popisu stanovnika iz 2011.g. na području Jelkovca je živjelo 4978 stanovnika, dok prema najnovijim podacima samo u tom naselju sada ima oko 12000 stanovnika.

Podružnica radi na dvije lokacije, na adresi Trg D. Domjanića 6 i u Jelkovcu, K. Kovačevića 8. Prijemni odjel, kao i urudžbeni nalaze se na adresi Trg D. Domjanića 6.

Poslovni prostor na adresi Trg D. Domjanića 6 je neadekvatan za osobe s invaliditetom, pa osobe otežane pokretljivosti koje imaju potrebu dolaska u Centar mogu telefonski dogovoriti termin sa nadležnim stručnim radnikom u ispostavi Jelkovec.

DJELATNICI
 

 • Prijemni odjel: 1 dipl. soc. radnica
   
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj:
  • 9 dipl. soc. radnika
  • 3 prof. psihologije
  • 2 dipl. soc. pedagog
  • 2 dipl. pravnik
 • Odjel za odrasle osobe:
  • 4 dipl. soc. radnika
  • 1 dipl. pravnik
    
 • Odjel novčanih naknada:
  • 4 dipl. soc. radnika
  • 1 dipl. pravnik

SURADNJA

 • O.Š. Luka – djelatnici Centra provode 2 grupe „Malih preventivnih skupina“
 • Udruga „Djeca prva”
 • Udruga „Iskra“
 • Narodno sveučilište „Sesvete”
 • Ambidekster