„Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“

Back to top
Printer-friendly version

 

 

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb - Podružnica Sesvete i Ambidekster klub započeli su s provođenjem projekta Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu“. Umrežavanjem pružatelja usluga na području Sesveta i zagrebačke Dubrave obiteljima u riziku i krizama postat će dostupne inovativne socijalne usluge  integrirane  psihosocijalne podrške. Od 01.05. 2015. mobilni tim Ambidekster kluba sastavljen od tri stručnjaka pružat će psihosocijalnu podršku djeci i mladima te roditeljima u okruženju same obitelji.

Podružnica Sesvete nadležna je za 37 samostalnih naselja  te pokriva urbano-ruralno područje koje se prostire na 165,255 km², nadležna je za pružanje socijalnih usluga za dislocirano područje koje se proteže na sjeveru do granice Krapinsko-zagorske županije. Uz ubrzani rast stanovništva djelatnici Podružnice Sesvete svakodnevno se suočavaju  s povećanim potrebama stanovništva za korištenjem socijalnih usluga: http://czss-zagreb.hr/sesvete. Stoga, sukladno "Strateškom planu Ministarstva socijalne politike i mladih 2014.-2016.", Podružnica Sesvete intenzivno razvija suradnje i partnerstva  s organizacijama civilnoga društva koje postaju sve kvalitetniji pružatelji socijalnih usluga uz  uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova.

Prema navedenom cilju 2.2.1.  u "Strateškom planu Ministarstva socijalne politike i mladih 2014.-2016." Ambidekster klub je usmjeren razvoju „dopunskih i alternativnih usluga redovnoj usluzi koju pružaju državne institucije s naglaskom na one usluge koje nisu dovoljno razvijene i kojima se osigurava podrška korisnicima u zajednicama u kojima žive, na razvoj usluga koje izravno pridonose prevladavanju nedostataka u postojećoj mreži usluga, proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici za određene korisničke skupine i koje potiču što veću samostalnost i neovisno življenje posebice ranjivih skupina korisnika“.

Kako bi se omogućilo pružanje kvalitetnih i inovativnih usluga za obitelji u riziku i krizama, dostupnih u lokalnim zajednicama, održat će se treninzi i edukacije za članove stručnih timova iz udruga i za volontere, te  za djelatnike iz sustava socijalne skrbi. Sadržaji edukacija odnose se na specifična,  stručna područja i metode rada kao što su provođenje kriznih intervencija u stručnom radu s obiteljima i adolescentima. Umreženi stručnjaci i volonteri, također će imati na raspolaganju internet forum za razmjenu iskustava, stručnu podršku pravnika i psihijatra te  grupnu superviziju. Djelatnici Podružnice Sesvete posebice su pokazali interes za razmjenom iskustva na internet forumu, za edukaciju iz kriznih intervencija te za stručnom supervizijom.

Projekt je prijavljen u sklopu natječaja Europske unije - Ulaganje u budućnost: „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“ HR.5.2.04, financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007 -2013 i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, u iznosu od 749.299,96 kuna.

Posrednička tijela su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.