Trešnjevka

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Trešnjevka svoju djelatnost obavlja za područje gradskih četvrti Trešnjevka – sjever i Trešnjevka – jug, koje broji ukupno oko 150000 stanovnika.

 

Gradska četvrt Trešnjevka – sjever obuhvaća 10 mjesnih odbora, a to su:

 1. Mjesni odbor "Antun Mihanović"
 2. Mjesni odbor Ciglenica
 3. Mjesni odbor "Dr. Ante Starčević"
 4. Mjesni odbor Ljubljanica
 5. Mjesni odbor "Nikola Tesla"
 6. Mjesni odbor Pongračevo
 7. Mjesni odbor Rudeš
 8. Mjesni odbor "Samoborček"
 9. Mjesni odbor "Silvije Strahimir Kranjčević"
 10. Mjesni odbor Stara Trešnjevka.

 

Gradska četvrt Trešnjevka – jug obuhvaća 6 mjesnih odbora:

 1. Mjesni odbor Gajevo
 2. Mjesni odbor Horvati - Srednjaci
 3. Mjesni odbor Jarun
 4. Mjesni odbor Knežija
 5. Mjesni odbor Prečko
 6. Mjesni odbor Vrbani

 

Podružnica svoju djelatnost obavlja kroz 4 odjela:

 • Prijemni ured
 • Odjel za novčane naknade
 • Odjel za odrasle osobe
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj

 

Rad u podružnici obavlja 43 radnika, i to 27 socijalnih radnika, 3 psihologa, 5 pravnika, 3 socijalna pedagoga, te 4 administrativna radnika.

 

PRIJEMNI URED

Prijemni ured obavlja poslove svakodnevnog prijema stranaka i njihova informiranja o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi, kao i utvrđivanja potreba i resursa korisnika, obavlja poslove po zaprimljenim, ali nepotpunim zahtjevima za ostvarivanje spomenutih prava, te izdaje uvjerenja o činjenicama temeljem službene evidencije.

 

ODJEL ZA NOVČANE NAKNADE

Odjel za novčane naknade nadležan je za rad s korisnicima pomoći za uzdržavanje, te ostvarivanje svih prava i socijalnih usluga sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi, koje isti korisnici zatraže.

 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

U Odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi obavljaju poslove skrbništva (osoba   lišenih poslovne sposobnosti ili za koje u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslove vezane uz odrasle osobe s invaliditetom, odnosno teškoćama u razvoju, rad s korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, pružaju usluge skrbi odraslih osoba izvan vlastite obitelji te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Radi se s beskućnicima, odnosno upućuje ih se u prenoćišta i pučke blagovaonice. Postupa se po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji te obavljaju poslovi vezani uz zaštitu osoba s duševnim smetnjama koje su na liječenju u psihijatrijskim bolnicama, kao i poslovi vezani uz zaštitu osoba lišenih slobode, odnosno onih koje su na izdržavanju zatvorskih kazni.

 

ODJEL ZA DJECU MLADEŽ I OBITELJ

Odjel za djecu, mladež i obitelj nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladeži s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju, te djecom i mladeži s problemima ovisnosti.

Stručni radnici osiguravaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s mldb. djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i, po potrebi, izricanje mjera obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.

Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/materinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.

 

 

RADNO VRIJEME PODRUŽNICE

ponedjeljak – petak 7,30 do 15,30 sati

pauza 11,30 do 12,00 sati

 

PRIJEMNI ODJEL - RAD S KORISNICIMA:

ponedjeljak - četvrtak 8,00 – 15,00 sati

 

TERENSKI RAD

utorak i petak, te srijeda iza 12,00 sati

(osim za korisnike koji po službenim pozivima u te dane dolaze u Podružnicu)

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

TREŠNJEVKA- SJEVER 

 

ADŽIJE, BOŽIDARA

KNEGINEČKA

RUDEŠKA C.
(kbr.3-87 i kbr. 2 - 136)

ANDRAŠECA, F.

KONAVOSKA

RUDEŠKI ODV.

ANDRAŠEVEČKA

KONČANIČKI PUT

RUDEŠKI OGR.

ANINA

KORENIČKA

RUDEŠKI OGR. 1

ANINA 1

KOSTELSKA

RUDEŠKI OGR. 2

ANINA 2

KRALJEVIČKA

RUDEŠKI OGR. 3

ANINA 2 1. OGR.

KRALJEVRŠKI PUT

RUDEŠKI OGR. 4

ANINA 2 2. OGR.

KRANJČEVIĆEVA

RUDEŠKI OGR. 5

ANINA GRANA

KRAPINSKA

RUDEŠKI PUT

BADALIĆEVA

KREŠEVSKA

RUMSKA

BAKARSKA

KRIŽOVLJANSKA

SAVSKA C.
(parni kbr. 14 - 110)

BANJALUČKA 1

KUČERINA

SEDLARIČKA

BARILOVIĆKA 2

KUMROVEČKA

SELAČKA

BASTAJSKI PUT

KUNAGORSKA

SELNIČKA

BAŠČANSKA

KUTIJARA, EMILA

SELSKA CESTA
(kbr. 35-197 i kbr. 26 - 136)

BAŠTIJANOVA

LABINSKA

SEVERINSKA

BELEČKA

LADUČKA

SKRADSKA

BERSEČKA

LAĐEVAČKI PUT

SLANKAMENSKA

BIJELJINSKA

LANGA, MILANA

SLATINSKA

BILAJSKA

LAPAČKA

SLAVETIĆKA

BILOGORSKA

LAZINSKA

SLUNJSKA

BIOKOVSKA

LIPOVEČKA

SOKOLGRADSKA

BISAČKA

LOBORSKA

SOMBORSKA

BISTRANSKA

LOŠINJSKA

SOŠIĆKA

BLAGAJSKA

LOVRANSKA

SPINČIĆEVA

BLEDSKA

LOVREČANSKA

SPLITSKA AVENIJA

BLEDSKI ODV.

LUDBREŠKA

SREBRENIČKA

BOBOVAČKA

LUKAVEČKA

STARA JABLANSKA

BOČAČKA

LUŽANSKA

STUBIČKA

BOHINJSKA

LJUBLJANICA

SUBOTIČKA

BOSILJEVSKA

MACELJSKA

SUSEDGRADSKA

BRDOVEČKA

MAGAZINSKA C.

SUTINSKA

BRIBIRSKA

MAGLAJSKA

SVETOIVANSKA

BRINJSKA

MAJEVIČKA

SVILAJSKA

BRLOŠKA

MANDIĆA, MATKA

ŠAMAČKA

BROZOVA

MARGARETE FROMAN

ŠARENGRADSKA

BUSOVAČKA

MARTIJANEČKA

ŠENKOVEČKA

BUŽIMSKA

MARUŠEVEČKA

ŠIBENSKA

CERNIČKA

MEDVEDNIČKA

ŠIDSKA

CESARGRADSKA

MELENGRADSKA

ŠIMENCA, MARIJA

CETINGRADSKA

MERŠIĆEVA

ŠIROKOBRIŠKA

CRESKA

METALČEVA

ŠLJIVARSKA ULICA

CRIKVENIČKA 1

MIHANOVIĆA-FRANGEŠA

ŠOKAČKA

CRIKVENIČKA 2

MIHOVLJANSKA

TABORSKA

ČABARSKA

MILE DIMITRIJEVIĆ

TEŠANJSKA

ČAKOVEČKA

MILICE MIHIČIĆ

TOPOLNICA

ČAPLJINSKA

MILJANSKA

TRAKOŠČANSKA

DELNIČKA

MIRKOVEČKA

TRATINSKA UL.
(kbr. 1-79 i kbr. 2 – 80A)

DESINIĆKA

MITROVAČKA

TRATINSKA UL.

DEŽANOVEČKI PUT

MODRUŠKA

TRATINSKA UL.

DINARSKA
(kbr.1-67 i 2-52)

MOKRIČKA

TRAVNIČKA

DOBOJSKA

MOSORSKA

TREBEVIĆKA

DOBRILINA

MOSTARSKA

TREBEVIĆKI OGR. 1

DRAGANIĆKA

MOŠĆENIČKA

TREBEVIĆKI OGR. 2

DRAGANIĆKA GRANA

MOŠĆENIČKI ODV.

TREBEVIĆKI OGR. 3

DRAGUTINA GOLIKA

MUNJARSKI PUT

TREŠNJEVAC

DRENOVAČKA

NEHAJSKA

TREŠNJEVAČKI TRG

DREŽNIČKA

NETRETIĆKA

TRG D. PETROVIĆA

DRIVENIČKA

NIJEMČANSKA

TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA

DUBOVAČKA

NINE VAVRE

TRG S. PENKALE

DUGAVSKA

NOVA CESTA (kbr.1-183 i

TRIBALJSKA

DUŽICE

kbr. 2 – 194B)

TRSATSKA

ĐAKOVAČKA

NOVIGRADSKA

TRSTENIČKA

ERDUTSKI PUT

NOVODVORSKA

TRŽAČKA

ERPENJSKA

NOVOMAROFSKA

TUHELJSKA

ERVINE DRAGMAN

NOVOTNIJEVA

UČKINA

FALLEROVO ŠETALIŠTE

OGRIZOVIĆEVA

UDBINSKA

FIAMINOVA

OKIĆKA

ULICA GR. VUKOVARA
(kbr. 3-23 i 14-20)

FREUDENREICHA, D.

OPATIJSKI TRG

ULJANIČKI PUT

FRUŠKOGORSKA

ORIOVAČKA

USKOČKA

GABOŠKA

OROSLAVSKA

VALJAVČEVA

GARIĆGRADSKA

OSTROVIČKA

VELEBITSKA

GARIĆKA

OSTROŽAČKA

VEPRINAČKA

GLAMOČKA

OZALJSKA

VIDOVEČKA

GOLUBOVEČKA

PAKRAČKA

VIDOVGRADSKA

GORAŽDANSKA

PARK ST. TREŠNJEVKA

VIKE PODGORSKE

GORJANSKA

PASARIĆEVA

VINAGORSKA

GORTANOVA

PAVIĆA, JOSIPA

VINIČKA

GOSTIČA, JOSIPA

PAVLETIĆEVA

VINKOVAČKA

GOTALOVEČKA

PAZINSKA

VIRJANSKA

GRAHOVLJANSKI PUT

PEŠČANSKA GRANA

VIŠEGRADSKA

GREBENGRADSKA

PEŠĆANSKA

VIŠNJEVAC

GREDIČKA

PETRAČIĆEVA

VITEZIĆEVA

GRKOVIĆA, MATE

PISAROVINSKA

VIVODINSKA

GROBNIČKA

POČITELJSKA

VLAŠIĆKA

GRUBIŠNOPOLJSKI PUT

PODGORSKA

VOĆARSKI PUT

GRUNDA, ARNOŠTA

PODRAVSKA

VODNJANSKA

GVOZDANSKA

POLJANIČKA

VODOVODNA
(kbr.20A-20C i 21-21B)

HABUNEKA, VLADE

POSAVSKA

VOLTINO

HANAMANOVA

POSAVSKA 2

VOLTINO-NOVO

HARMIČKA

POSTOJNSKA

VRANDUČKA

HRELJINSKA

POZNANOVEČKA

VRANDUČKA 2

HRUŠEVEČKA

PREDAVČEVA

VRBOVSKA

HUMSKA

PREGRADSKA

VUHREDSKA

IGMANSKA

PREMANTURSKA

ZABOČKA

ILOČKA

PRENJSKA

ZADARSKA (kbr.2 - 8)

ISTARSKI TRG

PRILAZ G. ANTUNCA

ZAGORSKA
(kbr.1-93 i 2-118)

IVANEČKA

PRILAZ IVE LOZICE

ZAGORSKA 2

JABLANOVEČKA

PRILAZ P. VUK-PAVLOVIĆA

ZAGREBAČKA AVENIJA

JABLANSKA

PRIŠLINSKA

ZAGREBAČKA C.
(kbr.43-233)

JABLANSKA ODV. 1
JABLANSKA ODV. 2

PRUDNIČKA

ZAGREBAČKI ODV. 1

JAGIĆEVA (2 - 10)

PRUGINA

ZAGREBAČKI ODV. 2

JAKOVLJANSKA

PSUNJSKA

ZELENGRADSKA
(kbr. 6)

JANKOMIRSKA

PULJSKA

ZENIČKA

JANUŠEVEČKA

PUŠĆANSKA

ZLATARSKA

JAVORSKA

RABAROVA

ZORKOVAČKA

JEZERSKA

RADOBOJSKA

ZVEČAJSKA

JONKEA, LJUDEVITA

RAIĆA, IVE

ZVONIGRADSKA

JOSIPDOLSKA

RASINJSKA

ZVORNIČKA

KALNIČKA

RAŠKA

ŽAJE, ANDRIJE

KAMENGRADSKA

RATARSKA

ŽUMBERAČKA

KAPTOLSKA

RAZVORSKA

ŽUPANJSKA

KASTAVSKA

RIBNIČKA

ŽUTNIČKA

KLANJEČKA
(kbr.1-59 i 2-60)

RIHTMANA, Z.

 

KLENOVNIČKA

ROVINJSKA

 

KLJUČKA

ROZGANSKA

 

 

 

 

 

TREŠNJEVKA  JUG


ALBAHARIJEVA

KONJIČKA

PUŠTEKOVA

ALEJA M. LJUBEKA

KOPRIVNIČKA

RANOGAJČEVA

ARAPOVIĆEVA

KOSINJSKA

RAŠICE, BOŽIDARA

BARANOVIĆEVA

KOSTRENSKA

RATKOVIĆEVA

BARTOKOVA

KRAPANJSKA

RAVNOGORSKA

BARTOLIĆI

KRAŠIĆKA

REPINEČKA

BAZALE, ALBERTA

KRČEVINE

RIBIČKI PRILAZ

BAZJANCA, DAVORINA

KRIŽEVAČKA

ROGLIĆA, JOSIPA

BEETHOVENOVA

KRUŽNA ULICA

ROGOZNIČKA

BENKOVAČKA

KUNCA, BOŽIDARA

ROMIĆA, STJEPANA

BERNARDIJA, B.

KUPARSKA

RUDEŠKA CESTA

BEZDANSKA

KUPJAČKA

RUDEŠKA CESTA

BIĆANIĆA, RUDOLFA

KUTNJAČKI PUT

RUJANSKA

BJELOVARSKA

KUZMINEČKA

SAKAČEVA

BOROVCI

LHOTKINA

SAVSKA CESTA
(116 – 208)

BOŽAVSKA

LIPANJSKA

SELSKA CESTA
(215 – 217; 144)

BRAĆE CVIJIĆA

LISTOPADSKA

SIBELIUSOVA

BRAĆE DOMANY

LIVANJSKA

SIGETEČKA

BRUŠANSKA

LOKVARSKA

SIJEČANJSKA

BUDICKOGA, F.

LOPARSKA 1

SIVERIĆKA

BUDVANSKA

LOPARSKA 2

SKIJAŠKI PRILAZ

CENKOVEČKA

LOPARSKA 3

SKRADINSKA

CENKOVEČKI ODV.

LOPATINEČKA

SLAVENSKOG

CIMERMANČIĆA, Z.

LJUBAČKA

SMETANINA

CIRKOVLJANSKA

LJUBIĆA, STJEPANA

SMILJANSKA

DARUVARSKA

MACANOVIĆEVA

SREDNJACI

DEKANIĆI

MAJSTORA RADOVANA

SRPANJSKA

DEVČIĆA, ŠIME

MALOGORIČKA

STAGLIŠĆE

DINARSKA (kbr. 60)

MARICE BARIĆ

STARA KNEŽIJA

DOBRINJSKA

MARIJANE RADEV

STAROBRODSKA

DOBRONIĆEVA

MARINSKA

STIPANČIĆA, ANTUNA

DOLENCA, ANTONA

MARUNA, LUJE

STOBREČKA

DOMAŠINEČKA

MATAČIĆA, LOVRE

STOLAČKA

DORE PEJAČEVIĆ

MATETIĆ-RONJGOVLJEV.

SUĆURAJSKA

DRAGMANOVA

MEDAČKA

SUDOVEČKA

DRAŠNIČKA

MLAKE

SUKOŠANSKA

DRNIŠKA

MOGORIČKA

SUMARTINSKA

DRNIŠKA 2

MRKOPALJSKA

SUNGERSKA

DUBAŠNIČKA

NAŠIČKA ULICA

SUPETARSKA

DUGORATSKA

NEBOJANSKA

SVIBANJSKA

FILAKOVCA, VLADIMIRA

NEČUJAMSKA

ŠESTANOVAČKA

FILIPJAKOVSKA

NEIDHARDTA, JURJA

ŠIDAKA, JAROSLAVA

FOČIĆI

NINSKA

ŠKREBLINA, STJEPANA

FUISA, FRANJE

NOVA CESTA
(kbr.171- 183 i kbr. 178 - 194B)

ŠTEFANIĆEVA

FUTOŠKA

 

ŠTRBANA, ANTUNA

FUŽINSKA

NOVAKA, GRGE

ŠTRITOFOVA

GIGLA, JOSIPA

NOVAKOVEČKA

TAVANKUTSKA

GOMIRSKA

ODAKOVA

TIJARDOVIĆEVA

GRANIČARSKA

ODŽAČKA

TRAVANJSKA

GRANIČKA

OGULINSKA

TROGIRANINA BLAŽA

GREDICE

OMIŠALJSKA

TROGIRSKA

HABERLEA, MARIJANA

OMIŠKA

TRPANJSKA

HAENDELOVA

OREBIČKA

TRUHELKE ĆIRE

HATZEOVA

OŠTARIJSKA

TUCMANI

HEĆIMOVIĆEVA

OTAVIČKA

TUČEPSKA

HERUCOVA

OŽUJSKA

UJEVIĆA, TINA

HOMERSKA

PAKOŠTANSKA

VELALUČKA

HORVAĆANSKA C.

PALADE, JOSIPA

VINCENTA IZ KASTVA

HORVAĆANSKI ZAVOJ

PALAGRUŠKA

VITASOVIĆEVA POLJANA

HRGOVIĆI

PALANJAČKA

VODIČKE, MLADENA

HRGOVIĆI ODV.

PALINOVEČKA

VOGRINCA, JOSIPA

HRVATSKOG SOKOLA

PALJETKOVA

VOJAKOVAČKA

HRŽENIČKA

PANDAKOVIĆEVA

VRATEČKA

HUDOVLJANSKA

PAPOVA

VRATIŠINEČKA

ILIRSKA

PARK HRV. PROLJEĆA

VRBANI

ILIRSKA GRANA

PARK PRIJATELJSTVA

VRBJE

JANKOVIĆA, GORDANA

PERUŠIĆKA

VRBJE ODVOJAK

JARNOVIĆEVA

PEŠĆANSKA

VRBNIČKA

JARUN

PETRINE

VRISNIČKA

JARUNSKA

PETROVARADINSKA

VRLIČKA

JARUNSKA OBALA

PIAZZINA

VUKANOVEČKA

JARUNSKE OBALE ODV.

PLATAČKA

VUKASA, BERNARDA

JELAŠIĆEV ODV.

PLOČANSKA

VUKASA, BERNARDA

JELAŠIĆEVA

POLDINA

VUNARIĆI

JELŠANSKA

POLJ. B. HANŽEKOVIĆA

VUROVČICA

KAJAKAŠKI PRILAZ

POLJANA D. KALEA

WOELFLA, FRANJE

KALINOVICA

POLJ. J. ANDRASSYJA

WUERTHA, HINKA

KALITERNE, LUKE

POLJ. J. BRUNŠMIDA

ZADARSKA

KAMENIČKA

POLJ. V. NJEGOVANA

ZAGREBAČKA AVENIJA (neparna str.)

KARINSKA

POLJANA Z. DRAŽIĆA

ZAOSTROŠKA

KIKIĆEVA

POLJANA Z. MIKINE

ZATONSKA

KISTANJSKA

POSTIRSKA

ZAVALSKA

KLEKOVA

POTKAPELSKA

ZELENGRADSKA

KLEKOVA GRANA

PRČANJSKA

ZELENKA, LUDOVIKA

KLIŠKA

PREČKO

ZEMUNIČKA

KNEŽIJA

PREDOVEČKA

ŽEDNIČKI PUT

KNINSKA

PRIKRILOVA

ŽIVOGOŠKA

KOMAREVSKA

PRIMOŠTENSKA

ŽUPANIĆI

KOMIŠKA

PROSENIKOVA

ŽURKOVSKA

KOMIŠKI ODV.

PROZORSKA

ŽURKOVSKA GRANA