Svjetski dan beskućnika

Back to top
Printer-friendly version

06. listopada 2015.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana beskućnika stručni radnici Centra za socijalnu skrb Zagreb  dana 7.10.2015. posjetiti će tri lokacije na kojima su zbrinuti beskućnici s područja Zagreba. Planiraju obići korisnike smještene u Prihvatilištu za beskućnike Crvenog križa Grada Zagreba, Kosnica, Caritasovoj jedinici za smještaj beskućnika Rakitje i Prenoćište za beskućnike pri samostanu časnih sestara Majke Terezije-Misionarki ljubavi.

Prilikom posjete korisnicima će biti uručeni simbolični pokloni tvrtke LIDL koja je prepoznala problematiku ove populacije naših građana i odazvala se našoj zamolbi za donacijom