Susedgrad

Printer-friendly versionSend by email

View Centar za socijalnu skrb Zagreb in a larger map

 

Adresa Podružnice: Aleja Bologne 2

Kontakt telefoni:

01/ 34 54 038

01/ 34 54 039

01/ 61 11 442

01/ 34 50 511

01/ 34 75 553

01/ 34 50 506

01/ 34 75 552

                      

 

Organizacijski model rada Podružnice je po konceptu „Ured sve na jednom mjestu“

           

Centar za socijalnu skrb Zagreb – Podružnica Susedgrad je javna ustanova socijalne skrbi. Mjesna nadležnost Podružnice je područje Gradskih četvrti  Stenjevec i Podsused- Vrapče, odnosno  najzapadniji dio grada Zagreba, gdje živi ukupno 97.149 stanovnika ( Popis stanovništva 2011.g. ).

 

 

O NAMA

S obzirom na svoj rubni gradski položaj u svojoj djelatnosti stručni radnici se bave urbanom i ruralnom populacijom. Dio stanovništva je nažalost opterećen brojnim problemima poput nezaposlenosti i posljedičnog siromaštva, lošim stambenim i materijalnim prilikama, alkoholizmom, narušenim psihičkim zdravljem, te kompleksnim obiteljskim odnosima i disharmoničnom komunikacijom među članovima obitelji, a što pretpostavlja iznimno zahtjevne stručne postupke u planiranju i izvođenju stručnih radnji i poduzimanju mjera u djelokrugu rada Podružnice.

 

Podružnica Susedgrad se sastoji od četiri cjeline: Prijemnog ureda, Odjela za odrasle osobe, Odjela djece, mladih i obitelji, te Odjela za novčana davanja.

 

PRIJEMNI URED: Građani u potrebi za stručnom pomoći mogu dobiti sve informacije o načinu ostvarivanja prava i socijalnih usluga iz sustava socijalne skrbi, kao i potrebitoj dokumentaciji za postupke koji se vode u ovoj Podružnici, ali i informacije o drugim pružateljima usluga u lokalnoj zajednici, te cjelovitu stručnu pomoć u svim životnim okolnostima koje su povezane sa žurnim postupanjem stručnih radnika. Osim informiranja u Prijemnom uredu se obavlja prepoznavanje i početno procjenjivanje potreba zajedno sa korisnikom.

 

Kontakt telefon Prijemnog ureda: 01/ 6111 442 

 

Uloga ove Podružnice je pružanje stručne i savjetodavne pomoći, rješavanje o pravima korisnika, poticanje i razvijanje svih oblika pomoći osobama koje su se zatekle u nepovoljnim životnim okolnostima, te unapređivanje stručnog i dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici kroz povezivanje dionika u mreži socijalnih usluga, kao i provođenje svih onih aktivnosti koji doprinose humanom i poticajnom okruženju pojedinca, kao i drugi postupci u djelokrugu rada Podružnice..

U navedenim aktivnostima stručni radnici djeluju na osnaživanje pojedinaca i obitelji u razvijanju svijesti o osobnoj odgovornosti, promiču potrebu međugeneracijske solidarnosti, dobrosusjedske pomoći, te uzajamne tolerancije suživota građana na području lokalne zajednice, pri čemu je cilj neposrednog stručnog rada s korisnicima ostvarivanje kvalitetnog suradničkog odnosa.

Stručni radnici kontinuirano surađuju i sa drugim institucijama i udrugama neprofitnog karaktera u lokalnoj zajednici.

U odnosu na činjenicu da je na području stručnog djelovanja ove Podružnice prisutno 12 osnovnih i jedna srednja škola posebna pozornost u stručnom radu usmjerena je na prevenciju među vršnjačkog nasilja i probleme u ponašanju kod maloljetnih osoba. U tom smislu razvijaju se i unapređuju kreativne socijalizacijske skupine, s ciljem razvijanja socijalnih vještina kod djece osnovnoškolske dobi. Roditeljima se osigurava stručnu pomoć te ih se potiče kako bi i dalje bili uspješni u svojoj roditeljskoj ulozi. Ostvarena je i uspješna suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo“ Dr. Andrija Štampar“ – Savjetovalištem za mlade, te sa nekoliko udruga na području gore navedenih Gradskih četvrti, kao što su CODIM  i Neki novi klinci. Mnogi korisnici upućeni su na savjetovanje i terapiju u Centar za mentalno zdravlje u lokalnoj zajednici koji djeluje pri Domu zdravlja Zapad.

Osobito uspješna suradnja ostvarena je i s dvije psihijatrijske bolnice koje su locirane u ovom djelu Grada, na području zaštite mentalnog zdravlja odraslih osoba a to su Psihijatrijska bolnica Vrapče i Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan u Jankomiru. U tom smislu je ostvarena dobra suradnja i sa Udrugom Svitanje koja se bavi zaštitom prava osoba oboljelih od mentalnih bolesti.

Korisnicima starije životne dobi, u skladu za zakonskim propisima, osiguravamo savjetovanje, skrb izvan vlastite obitelji, pomoć i njegu u kući, te novčane pomoći. Dugogodišnju suradnju stručni radnici imaju sa Domom za starije i nemoćne osobe Sv Duh, Caritasom, Gradskim društvom Crvenog križa Grada Zagreba, sa nekoliko Obiteljskih domova i Domova za starije i nemoćne osobe kojih osnivač nije Republika Hrvatska, kao i sa zdravstvenim savjetovalištem u Meksičkoj ulici u organizaciji Crvenog križa Grada Zagreba.

Uz podršku klubova liječenih alkoholičara na našem području, kao što su KLA Vrapče Centar I, KLA Špansko, KLA Medarska, KLA Malešnica, KLA Stenjevec, KLA Moj put te KLA Podsused, skrbimo o zaštiti zdravlja pojedinaca oboljelih od ovisnosti o alkoholu, ali i o unapređenju kvalitete života čitave njegove obitelji.

Na ovom području uočen je i porast drugih organizacija neprofitnog karaktera koji pružaju usluge i drugim korisničkim skupinama, a stručni radnici Podružnice podupiru i razvijanje onih usluga u zajednici koji su usmjereni na zadovoljavanje potreba tzv osjetljivih skupina stanovništva. U jednom dijelu Mjesnog odbora Podsused nalazi se i dio romske populacije za koju stručni radnici Podružnice pronalaze načine sve boljeg integriranja u zajednici.

S obzirom na raznoliku strukturu korisnika, u stručnom radu se uvažavaju načela poštivanja ljudskih prava, njihovog fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanja etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja, kao i druga načela profesionalnog rada s korisnicima.

Predstojnica Podružnice Susedgrad

mr. Ruža Zelić dipl. soc. radnik

 

 

PRIMANJE STRANAKA U ODJELIMA PODRUŽNICE:

PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM OD 08 DO 15 SATI

( pauza je od 11:30 do 12 sati)

 

SRIJEDOM OD 08 DO 11,30 SATI

( razgovor po prethodnoj narudžbi )

PRIJEMNI URED: rad s korisnicima

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

OD 08 DO 15 SATI

 

Stručni rad u obitelji korisnika:

Utorak i petak od 08-15 sati
srijeda od 12-15 sati.

 

U iznimnim i žurnim situacijama utorkom, srijedom nakon 12 sati i petkom u svakom Odjelu Podružnice biti će dostupan po jedan stručni radnik.

 

ULICE U MJESNOJ NADLEŽNOSTI PODRUŽICE

 

GRADSKA ČETVRT PODSUSED-VRAPČE

Ulice i trgovi

Aleja grada Bolonje, Aleja seljačke bune, Antoljaki, Argentinska ulica, Artičkova ulica, Babulek, Balunov put, Banovski put, Banski vinogradi, Batinovačka ulica, Bedeniki, Belinin odvojak, Belinin put, Bengezi, Bišćanov put, Bizek I., Bizek I. - I. odvojak, Bizek I. - II. odvojak, Bizek II., Bizek III., Bizek IV., Bizek V., Bizek VI., Blanje, Bogatinska ulica, Bolfani, Bolnička cesta, Borčec, Borje, Bradovec, Brazilska ulica, Brežanska ulica, Bukoščak, Bukoščanski odvojak, Bukovinčev put, Buzinščak, Capekov put, Cepike (bez kbr.), Ciginovačka ulica, Crnojezerska ulica, Crnovrška ulica, Cvekov put, Cvetkovićev put, Čajkovčeva ulica, Čehovečki odvojak, Čehovečki put, Čileanska ulica, Čižmešijin put, Debanićev breg, Debanićeva ulica, Debanićeve stube, Demšarova ulica, Dobrilovićeva ulica, Dolec, Dolečki zavojek, Domitrovićeva ulica, Domska ulica, Don Boscov odvojak, Don Boscova ulica, Donji Borčec, Dragulinec, Družanica, Dubje, Dubravica (19-141 i 20-146), Dudovec, Dugane, Duganova ulica, Dvoriček, Đuretki, Ferkovići, Gajnice, Gajnički vidikovac I., Gajnički vidikovac II., Gašparinčićev put, Gavanovačka ulica, Gjurašinova ulica, Glavica, Gmajnje, Goljački breg, Gordanina ulica, Gornje padine, Gornji put, Gospodska ulica, Grintavečka ulica, Grmoščica desna (42-46), Havrini, Hlašći, Horvatnica, Horvatov put, Humlova ulica, Humlove stube, Huzjanova ulica, I. Jelašički odvojak, I. Plemićko, II. Jelašički odvojak, II. Plemićko, Ilica (393-443 i 412-530), Ivkančeva ulica, Izvorska ulica, Jačkovina, Jačkovinski klanec, Jadovska ulica, Jagnedje, Jagodišče, Jagustovićev put, Jakopci, Jakopinčići (bez kbr.), Jalšina, Jambrišakov breg, Jambrišakov odvojak, Jamine, Jarek donji, Jarek gornji, Jarek podsusedski, Jelašićka I., Jelašićka II., Jelašićka III., Jelašićka ulica, Jovinovačka ulica, Junkovićev put, Kancelak, Karasmani, Karažnik, Kempfova ulica, Kirinščak, Klenovščak , Komedini, Kordeji, Kosići, Kostanjek, Kotoripska ulica (31-69), Kovačićkov put, Kovinska ulica, Kozjačka ulica, Kožinčev breg, Kredarička ulica, Križajeva ulica, Krnska ulica, Krvarić (76B-106), Kudekov put, Kukoljina ulica, Kupališni put, Kurirska ulica (bez kbr.), Letinčićeva ulica, Lisičina, Lovački put, Lukačićeva ulica, Majdakova ulica, Male putine, Manterovčak, Margalići, Markov dol, Medpotoki, Međašni klanac, Meglenjak, Meksička ulica, Mendlova ulica, Merlinov put, Mesekov put, Milanovačka ulica, Milatova ulica, Mladice, Mladice - odvojak, Močvarska ulica, Modecova ulica, Mokranjčeve stube, Nove rašljice, Novoselova ulica, Obirska ulica, Okrugljačka ulica, Opatovečki izvor, Oranice (bez kbr.), Orešje, Orešje donje, Otešička ulica, Ozebnička ulica, Padine, Park Lujze Janović Wagner (bez kbr.), Park 101. brigade (bez kbr.), Pećnjakova ulica, Perjavica, Perjavička putina, Peruanska ulica, Petani, Petraščak (bez kbr.), Pijavišće, Pijavišće odvojak, Pikli, Pintauerov put, Piškorov breg, Piškorov put, Plehanov put, Plotnikova ulica, Podgradski odvojak, Podlugaščak, Podolnička ulica, Podsusedska aleja, Podsusedski trg, Podsusedsko dolje, Podzmiš, Police, Poreščina, Posuška ulica, Potok, Prigornica, Prigornički odvojak, Priobalna cesta (13-15), Prišlinova ulica, Privoška ulica, Proljetna ulica, Prošćanska ulica, Pustakova ulica, Put kamenim svatovima, Putine, Putinski prečec, Radušićeva ulica, Rapajinska ulica, Rašljice, Repinjak, Ribićev put, Roginin I. ogranak, Roginina ulica (3-9), Rožmani, Rožmanova ulica, Rukavec, Ruščice, Rušiščak, Samoborska cesta (151-259B i 294-368), Sertićeve ledine, Sigetje, Skenderi, Skijaški brijeg, Skočići, Skoki, Smiljanova ulica, Sopot, Sopotski odvojak, Spojnica, Srešov klanac, Stare Gajnice, Stenjevčica, Stepići, Storžička ulica, Strahoščak, Strmečkog put, Strmi put, Sunčani brijeg, Susedbreška ulica, Susedgradski vidikovec, Susedsko polje (1-53 i 2-12), Sutinska vrela, Šamci, Šešeki, Škalinova ulica, Škorjančeva ulica, Španjolska ulica, Šublinov brijeg, Šublinov vijenac, Talajićeva ulica, Teškovec, Tičarička ulica, Topolčica, Tratina, Trdice, Trebež, Trg grada Passignano Sul Trasimeno (bez kbr.), Trovrška ulica, Trstenjakova ulica, Trzunove pećinem, Ulica Antuna Gottlieba, Ulica Blagoje Berse, Ulica Branimira Gušića, Ulica Dinka Sušića, Ulica Dominika Mandića, Ulica Drage Piškor, Ulica Dragutina Krapeca, Ulica Đure Sudete, Ulica Frana Kušana, Ulica Franje Lučića, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Grigora Viteza, Ulica Henrija Dunanta, Ulica hrvatskih iseljenika, Ulica Ivana Antunovića, Ulica Ivana Bone Bolice, Ulica Ivana Botterija, Ulica Ivana Pavlića, Ulica Ive Čupara, Ulica Ive Horvata, Ulica Jagode Truhelke, Ulica Josipa Draženovića, Ulica Josipa Franje Domina, Ulica Josipa Vrhovskog, Ulica Jure Turka, Ulica kerestinečkih žrtava, Ulica Ljudevita Juraka, Ulica Ludovika Paskalića, Ulica Luke Ilića Oriovčanina, Ulica Mahatme Gandhija, Ulica Majke Terezije, Ulica Marije Jambrišak, Ulica Matije Bakića (1-17), Ulica Mihovila Gračanina, Ulica Miroslava Feldmana, Ulica Miroslava Magdalenića, Ulica Nikole Gorjanskoga, Ulica Pabla Nerude, Ulica Pavla Sokolića, Ulica Side Košutić, Ulica Stipana Vilova, Ulica Stipana Vilova odvojak (bez kbr.), Ulica Stjepana Ladiša, Ulica Tihomila Vidošića, Ulica Tomislava Pavleka, Ulica tratinčica, Ulica Velimira Škorpika (2-28),Ulica Vere Lesjak, Ulica Vinka Dvoržaka, Ulica Vojmila Rabadana (7-83), Urekova ulica, Uvalička ulica, Varovićev odvojak, Varovićeva ulica, Vidakovići, Vijugava ulica, Vilharova ulica, Vinobreška ulica, Virska ulica, Vodopijin breg, Vodopijina ulica, Vogelska ulica, Vrabečak, Vranji dol, Vrapčanska aleja (bez kbr.), Vrapčanska draga, Vrapčanska ulica, Vučak, Zagorica, Zaluka, Zapotok, Završje (103-111), Zelena magistrala, Zelene putine, Zeleni vrh, Zeverka, Zlatićeva ulica, Zrnetićeva ulica, Zumbulska ulica (3-29 i 2-36/2, 36E), Žagarova ulica, Željkina ulica i Žlebec.

 

GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

Ulice i trgovi

Alibunarska ulica, Bebrinečki put, Begovačka ulica, Bitoljska ulica, Branjevinski put, Breganska ulica, Brezdanička ulica, Bubnjaračka ulica, Bunjevačka ulica, Celjska ulica, Cirkovci, Čepelovački odvojak, Čepelovački put, Čepinski odvojak, Čepinski put, Čepinski put I. odvojak, Črnomeljski odvojak, Črnomeljski put, Devetačka ulica, Dinarski put, Dječji trg, Dolina I. odvojak, Dolovska ulica, Domagovićka ulica, Domaslovečka ulica, Dravogradski put, Dubravica (3-5 i 2-18), Gorjakovski put, Granična ulica, Granični odvojak, Gupčeva ulica, Hajdinečki put, Hladnička ulica, Hrnetićka ulica, I. Oranički odvojak, I. Poljski put, II. Hrnetićka ulica, II. Poljski put, Imbrijevečki put, Injatička ulica, Jalovečka ulica, Jankomir, Japetićka ulica, Jastrebarska ulica, Kaljska ulica, Kaninska ulica, Komarski put, Kopačevski put, Košnička ulica, Kotarnica, Kožinčev I. odvojak, Kožinčev II. odvojak, Kožinčev put, Kudeljarski put, Latinovački put, Lepavinski put, Lermanova ulica, Lipički put, Ljubljanska avenija (1-25 i 4-10), Logatečki put, Majdanski put, Majurečki put, Malešnica, Malešnica II., Malešnica III., Malešnica III. I. odvojak , Malešnica III. II. odvojak, Malešnica IV., Malešnica odvojak, Malešnica V., Malešnica VI., Maljevačka ulica, Mangartska ulica, Mariborska ulica, Maršanići I., Martinci, Medarska ulica, Mestinjski put, Obedska ulica, Odvojak Kopačevskog puta, Ohridska ulica, Oranice (9-125 i 10-170), Oranički odvojak, Ormoški put, Ozaljski put, Park hrvatskih dragovoljaca (bez kbr.), Pavlenski odvojak , Pavlenski put, Pešćanka, Peteranečki put, Pohorska ulica, Poljačka ulica (1-69 i 6-56M), Poljački odvojak, Posavje, Potočnica, Prespanska ulica, Pribićka ulica, Primišljanska ulica, Priobalna cesta (17), Priselačka ulica, Prisojnička ulica, Prološki put, Prosenička ulica, Radgonska ulica (1-53 i 2-16, 28-40), Rašenički put, Roganka, Roženička ulica, Samoborska cesta (1-147 i 2-266), Samoborska cesta odvojak, Savska Opatovina, Savska Opatovina I. odvojak, Sokolska ulica (43B-75 i 32-76), Srnetički put, Stara loza, Stenjevec, Stenjevečka ulica, Stenjevečki odvojak I., Stenjevečki odvojak II., Stenjevečki odvojak III., Stojdraška ulica, Strigovačka ulica, Stružečki put, Studenačka ulica, Susedsko polje (61), Svačićeva ulica, Svilkovići, Svilkovići odvojak, Šetalište 150. brigade, Šiljačka ulica, Šipkovica, Škrlatička ulica, Škrpjelska ulica, Šmarjetski put, Špansko, Štivički put, Štrokinec, Šumećanski put, Švarčanska ulica, Tivatska ulica, Trg hrvatskih pavlina, Trg Ivana Kukuljevića, Trg 101. brigade, Turčenička ulica, Tušilovićka ulica, Ulica Alberta Fortisa, Ulica Ante Babaje (bez kbr.), Ulica Ante Mike Tripala, Ulica Ante Topić – Mimare, Ulica Antuna Šoljana, Ulica braće Seljana, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Drage Gervaisa, Ulica Drage Ivaniševića, Ulica Drage Stipca, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Dušana Vukotića (bez kbr.), Ulica Emanuela Vidovića, Ulica Francesca Tenchinija, Ulica Gustava Krkleca, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Ivana Kralja, Ulica Ivana Lovrića, Ulica Ivana Pergošića, Ulica Ivana Rangera, Ulica Ivane Brlić – Mažuranić, Ulica Janka Matka, Ulica Jeronima Kavanjina, Ulica Josipa Lončara, Ulica Josipa Mokrovića, Ulica Josipa Pupačića, Ulica Josipa Strganca, Ulica Joze Martinovića, Ulica Jurja Barakovića, Ulica Jurja Šižgorića, Ulica Kreše Golika (bez kbr.), Ulica Marija Babića, Ulica Marina Tartaglie, Ulica Marka Foteza, Ulica Matije Divkovića, Ulica Matije Vlačića Ilirika, Ulica Mije Goričkog, Ulica Mikše Pelegrinovića, Ulica Milana Rešetara, Ulica Milivoja Matošeca, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Miroslava Milića, Ulica Nikole Pavića, Ulica Nikole Vitova Gučetića, Ulica Oktavijana Miletića (bez kbr.), Ulica Otona Postružnika, Ulica Petra Kanavelića, Ulica Saliha Alića, Ulica Slavka Batušića, Ulica Stjepana Draganića, Ulica Stjepana Majora, Ulica Stjepka Pasanca, Ulica Tomislava Krizmana, Ulica Ulderika Donadinija, Ulica Velimira Škorpika (1-27 i 34-34/3), Ulica Vida Došena, Ulica Vilima Korajca, Ulica Vinka Pribojevića, Ulica Vlade Gotovca, Ulica Vlahe Stulića, Ulica Zlatka Šulentića, Ulica Zvonimira Furtingera, VI. Oranički odvojak, Viljevski put, Vintgarski put, Vitoroški put, Vladislavski put, Volavjanska ulica, Vrapčanska putina, Vrapče donje, Vrbovljanski put (bez kbr.), Vršička ulica, Vučevački put, Vukmanićka ulica, Zagrebačka avenija (96-108), Zagrebačka cesta (78-226) i Zubovačka ulica.