Sesvete

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

O nama:

 • Podružnica Sesvete nadležna je za 37 samostalnih naselja http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=14506  
 • Pokriva urbano-ruralno područje koje se prostire na 165,255 km2
 • Dislocirano područje koje se proteže na sjeveru do granice Krapinsko-zagorske županije
 • Ubrzani rast stanovništva

 

Stanovništvo prema popisu 2001.

Ukupan broj

59.212 stalnih stanovnika

Prosječna dob stanovnika

36,2 godine

Gustoća naseljenosti

358 stanovnika/km2

Broj kućanstava

17.169

Broj stanova

20.172

 

Stanovništvo prema popisu 2011.

Ukupan broj

70.633 stalna stanovnika

Broj kućanstava

22.512

Broj stanova

30.256

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Predstojnica Podružnice: Jasna Cesarec, dipl.soc.radnica

 

DJELATNICI

 • Prijemni odjel: 1 dipl. soc. radnica
   
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj:
  • 7 dipl. soc. radnika,
  • 2 prof. psihologije,
  • 1 dipl. soc. pedagog,
  • 1 dipl. pravnik
 • Odjel za odrasle osobe:
  • 5 dipl. soc. radnika,
  • 1 dipl. pravnik
    
 • Odjel novčanih naknada:
  • 3 dipl. soc. radnice,
  • 1 dipl. pravnik

 

PREDNJI URED

Prijemni ured

 • Pruža prvu socijalnu uslugu, informira, prepoznaje i  daje početnu procjenu potreba.
 • Daje informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi,  te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak  od 7,30 do 15,30 

 • dnevni odmor: od 11,30 do 12,00 sati
 • rad sa strankama prijemnog ureda: od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 8,00 do 15,00 sati
 • rad sa strankama drugih odjela: podnedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati; srijedom u vremenu od 8,00 do 11,30 sati
 • terenski rad: utorkom i petkom; srijedom od 12,00 do 15,30 sati
 • Hitne intervencije  i nakon navedenog vremena

 

ODJELI

Odjel za materijalna davanja

 • zajamčena minimalna naknada
 • jednokratna naknada
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini

 

Odjel za odrasle osobe

Poslovi zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba
 • psihički bolesnih odraslih osoba
 • odraslih osoba pod skrbništvom
 • osoba s invaliditetom
 • beskućnika
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama
 • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
 •  žrtava trgovanja ljudima

 

Odjel za djecu, mladež i obitelj

 • Obvezno savjetovanje prije razvoda braka
 • Usluge smještaja djece i mlađih punoljetnih osoba
 • Poduzimanje mjera obiteljsko pravne zaštite
 • Posvojenje
 • Udomiteljstvo
 • Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 • Privremeno uzdržavanje
 • Skrbništvo nad maloljetnim osobama
 • Rješavanje o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež  s invaliditetom
 • Zaštita djece, maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju i počinitelja kaznenih djela
 • Provođenje odgojnih mjera
 • Postupci prevencije, detekcije i dijagnostike
 • Provođenje mjera obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite
 • Postupanje sukladno Protokolu  o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokola  o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja

 

SURADNJA

 

Kontakt:

Tel./fax  01/ 2002-062, 01/2049-877 

 

Tel.  01/2002-068, 01/2003-103

E-mail: sesvete@czss-zagreb.hr

 

Krešimira Kovačevića 8, Jelkovec

Telefoni:

01/6396-602

01/6396-603

01/6396-604

01/6396-605

098/1878-919

 

Fax:

01/6465-170

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

 

SESVETE

   

ADAMOVEC

HERMEŠĆECI ODV.

ŠOŠTARIĆI

ANTOLKOVIĆI

HRUŠĆINJE

TRUMBETAŠIĆI

BARBERIĆI

JASENOVEČKA C. (2 – 10)

TURČINOV PUT

BASTALIĆEVA UL. 2
(kbr. 15, 29-53)

KELEMINOVIĆI

VINSKA CESTA (23 – 63)

BEŠTAK I

KNEZA, ADAMA

VINSKA CESTA ODV. 1

BLAŽEROVA UL.

LIVADARSKA UL.

VINSKA CESTA ODV. 2

ČREŠNJEVEČKA UL.

MATIJE GUPCA (4-43; 12-42)

VINSKA CESTA ODV. 3

ČREŠNJEVEČKI ODV.

MOKRIČKA (1 – 15)

VINSKA CESTA ODV. 4

DOMJANIĆA, D.

MOKRIČKI ODV.

VUKEKOVA ULICA

FILIPČIĆEV PUT

PAUNIĆI ODV.

ZENKI

 

PRIGORSKA ( 24 – 40)

 

 

 

 

COTE FRANE

LAURANA-VRANJANINA

STUDINA MARINA

DUBEČKA ULICA
(9-95; 10-92)

MEŠTROVIĆA IVANA

ŠKARPE JURJA

DUNAVSKA ULICA
(1-35; 2-34)

PERIĆA PAVLA

TRG ANTUNA MIHANOVIĆA

IVANKOVIĆA RUDOLFA

PROMINSKA (2 – 38)

VISOČIČKA
(1-37; 2-36)

KERDIĆA IVE

ROSANDIĆA TOME

ZEMUNSKA ULICA
(1-31; 2-30/1)

KRNDIJSKA
(1-33; 2-32)

SMAJIĆA, PETRA

 

 

 

 

BELOVAR

 

 

MOKRIČKA ULICA
(16 - 34)

VARAŽDINSKA UL.

VATROGASNI ODV. 2

POLJSKA CESTA

VATROGASNA UL.

ZAGREBAČKA
(1 - 1A)

PRIGORSKA UL.
(3-65; 8-18)

 VATROGASNI ODV.

 

 

 

 

BLAGUŠA

 

 

BENKOŠĆICA

JESENOVEČKA C.
(68-72; 63-71)

PUSTIČKI

BLAGUŠKA UL. (5-101; 2-90/1)

MAĐEROVA ULICA

ŠULJKOVA ULICA

BORŠĆAKOVA UL.

ODV. VELIKI BRIJEG
(42-50)

TRG PALIH BORACA

COMBAJEVA UL.

ORAČEVA ULICA

TUDEKOVA ULICA

GORNJI LEVAKI
(2 – 30)

PALIKUĆEVA UL.

TUŠKOVA ULICA

HACMANJKI

PIRENJAKOVA
(kbr. 4A do kraja)

ŽEŽLJEVA ULICA

HACMANJKOVA UL.

 

 

 

 

 

BUDENEC

 

 

BUDENEČKA C.

ISOMCOVA ULICA (1-5/1)

TKALČECA, SLAVKA

DOMINIĆEV ODV.

NAR. HEROJA S. STANČIRA (3 – 35; 2B – 26)

TRBUŠIĆA, MATE

DOMINIĆEV PUT

 

 

 

 

 

CERJE

 

 

DONJOPOLJSKA

SEVERNOPOLJSKA

ŠATOVIĆA, STANKA

PODOLNICA

SVETOG MARTINA

TUKECA, PAVLA

 

 

 

DOBRODOL

 

 

BENČAKOV DOL

KRANJČECOV BREG

TRNOVEČKA

DOBRODOLSKA C.

PUDJAK, IVANA

VELIKI VRH
(kbr.122-198D)

DOBRODOLSKI BRIJEG

SVETOMATEJSKA

VUGROVEČKA C.

DOBRODOLSKI ODV.

ŠILETIĆI

VUGROVEČKA ODVOJAK

GRAHOVEC

ŠIMUNČEVEČKA C.

 

HUMSKA

TRNAVČEV ODV. 1

 

 

 

 

DRENČEC

 

 

BOJNIČIĆEVA UL.

KUSOVA

ŠUMSKA ULICA

KINDERA V. ODV.

PUT LOZA

ULICA SLOBODE

KINDERA, VINKA

 

 

 

 

 

DUMOVEC

 

 

ANTOLJAKA, JOSIPA

FRUŠKOGORSKA UL.

PLJEŠIVIČKA ULICA

BILOGORSKA UL.

IGMANSKA ULICA

SEDINIĆA, VINKA (9-51; 4-54)

DINARSKA ULICA

KALNIČKA ULICA

TRIGLAVSKA

FRANJČEVIĆEVA UL.

KAPELSKA ULICA

 

 

 

 

ĐURĐEKOVEC

 

 

ALEJA MIRA

HABEKA, OTE (2 – 4)

MLADINA

BOROVČICA

JAKOPIĆI

PAHORIT(1-3; 2-4)

BREG

KLANJEC

PODOLČICA (2 – 24)

DOL

KOVAČIĆI

POLOVANCI

DOLCI

KRČEVINA

RIMSKI PUT

DORČIĆI

KUNTAŠ (1-7; 2-6C)

REBER (7 – 11)

ĐURKOVIĆI

LEDINICE

ŠENOE, AUGUSTA (2 – 36)

GAJ

LUŠCI

TRAKULIŠČICA (3-7; 2-22)

GLAVNA CESTA

 

 

 

 

 

GAJEC

 

 

GAJEČKA ULICA

SOBLINEČKA UL.

ZALUKA

SEDINIĆA, LOVRE

VOJNOVIĆA, S. (3-34; 2-48)

 

 

 

 

GLAVNICA DONJA

 

 

BUĆIJEVA UL.

GAJEVA
(2 – 4)

ŠIJANSKOVA ULICA

ČERGAROVA UL.

GLAVNIČKA C.
(23A-53; 2-62)

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA

ČUMIGAŠEVA
(1-9; 47)

KRALJEVA ULICA

VALETIĆEVA ULICA

FERENČAKOVA UL.

MATIJE GUPCA (52-54)

VINOGRADARSKA (25)

FIJANOVA UL.

MLADIČKOVA UL.

ZAGORSKA ULICA

FRIGANOVA UL.

 

 

 

 

 

GLAVNICA GORNJA

 

 

GAJEVA ULICA
(19-27; 31C – 127; 6-60)

GLAVNIČKA C. (1 – 23)

 KAŠNAROVA ULICA

 

GORNJI LEVAKI (5 – 9)

 

 

 

 

GLAVNIČICA

 

 

ĐURCI

GLAVNIČICA

PURETIĆEVA ULICA

KRUŽNA

 PETRASI

 

 

 

 

GORANEC

 

 

DRAGA (57)

KUNTIĆI (dio bez kbr.)

PROFIN ODVOJAK

DRENOVEC

PAJURINI

ROŽIĆI

GLAVNA ULICA

PAVLOVIĆI

ŠEBEKI

KAMENŠČICA

PEKČECI

VUGROVEČKA (90-100)

 

PRALIŠĆE

ŽIDAKI

 

 

 

JESENOVEC

 

 

BALŠIĆEVA UL.

JESENOVEČKA C.
(1-59; 14-66)

MILCOVA ULICA

BAZAROTOVA UL.

KRALJEVA ULICA

PIRENJAKOVA UL.
(1-13; 2-4)

BORJE

KRNJAKOVA UL.

TRG PALIH BORACA

GAJEVA (1-17; 27A,B)

KURMANOVA UL

VINSKA C. (14)

GUPCA, MATIJE (45-49)

MATOICEVA ULICA

VINSKA C. ODV. 5
(dio bez kbr.)

KAŠINA

 

 

BLAGUŠKA C.

FANTIČKI ODV.

SOBLINEČKA C.

BLAGUŠKA UL. (1 – 3)

LIŠEVO (141 – 151)

ŠKOLSKA ULICA

BORSKA UL.

MALI BRIJEG ODV.

ŠULEKOVA ULICA

CETINI ODV.

MAŽURANIĆA, I.
(3-227; 6-190)

TUŠEKOVA ULICA

CMROK ODV.

NOVI PUT

VELIKI BRIJEG ODV.
(1-79; 2-38)

COMBAJEVA UL.

PRIGORSKA

VELIKI DOL

DUMBOVIĆEVA UL.

RACI

VINOGORSKA UL.

GJUMLIJANOVA UL.

REBER ODV.
(1-19,25,29; 2-26)

VINOGRADSKA UL.

 

 

 

KAŠINSKA SOPNICA

 

 

BARBIRI

KUČILOVEČKA C. (2 – 4)

SRENJAK

DOL

LIŠEVO (133 – 135)

TINČAVER (2 – 16)

GLAVANI

PETRUŠI

TRSTENIK

KEBRI

RUMAŠČICA

TRUPELJAKI

KRAJAČIĆI

SOPNIČKA

 

 

 

 

KUČILOVINA

 

 

BOLČEVIĆI ODV.
(1,3-19; 6-14)

PUKŠECA, JOSIPA

STROG HRASTA (16)

KLETUŠA, STJEPANA

PUKŠECA, NIKOLE

STRUGI

KUČILOVEČKA C.
(1-61; 6-56)

RUKLJAČA, STJEPANA

STRUŠKI ODVOJAK

 PUKŠECA, FRANJE

 

 

 

 

 

KUĆANEC

 

 

BREGOVITA (1-7; 2-14)

KUNTAŠ (8 – 16)

RIMSKI PUT

FIŠTRI

MATIJE GUPCA
(1-5; 2-50)

VINOGRADSKA
(1-19; 2-48)

GRAČAKI

 

 

 

 

 

LUŽAN

 

 

BUKALI

JELAKOVIĆI

ŠENOE, AUGUSTA

FOTIVCI

lLAKTEC

ZAGREBAČKA UL.
(3-19; 6-22)

GAŠPARCI

OBADI

ZELENI VIJENAC

GRGATI

OKIČANI

ZELINSKA

 

 

 

MARKOVO POLJE

 

 

ALEJA MIRA
(2-8A, 12-16; 1-31)

KOMESOVA (16, 20 – 30)

ZLATARSKA

GRAHOVEČKA (1 – 5C)

 

 

 

 

 

MORAVČE

.

 

BAHLENOVA UL.

ČUMIGAŠEVA UL. (4)

PRIGORSKA ULICA

BASTALIĆEVA UL. 1

HRAŠĆE

PRIGORSKI ODV. 1

BASTALIĆEVA UL. 2
(1-11; 2 – 4)

HUBEKOVA ULICA

STRUGAROVA ULICA

BENKOVA UL.

KUCLJEVA UL.

ŠPORĆEVA ULICA

BUDOROVA UL.

KUNJKOVA ULICA

TRG SETOG TROJSTVA

CRKVENA VES

PRAJZOV BREG

VINOGRADARSKA
(13; 12-36)

 

 

 

PARUŽEVINA

 

 

CVJETNA

KRALJŠČAK

PARUŽEVINSKA C.

FEŠTINEC

LIŠEVO – parna strana

PEŠKOV BREG

FLUKE

MAROCHINIJEV PUT

PODOLČICA (3 – 33)

GRANĐINO

MAŽURANIĆA, I. (1 – 1R)

REBER ODV.
(23-23C; 27,31)

HABEKA, OTE (8-14C)

NOVI

TRAKULIŠČICA (9 – 17)

KRALJI

PAHORIT (7 – 13)

TURČINSKI PUT

KRALJSKI ODV.

 

 

 

 

 

PLANINA DONJA

 

 

PLANINARSKA UL.

UL. STAROG HRASTA
(3-9; 2-14)

ULICA LJ. GAJA

PLANINARSKI ODV.

ULICA 1.MAJA

VINOGORSKA UL.

PLANINSKA ULICA

ULICA 9.MAJA

ZAGREBAČKA UL.

PRIGORSKA ULICA

ULICA F. GALOVIĆA

 

 

 

 

PLANINA GORNJA

 

 

BOSCOVA UL.

NOVOSELA, AUGUSTA

SESVETSKA

JUČA, ĆIRILA

PODJEZERSKA ULICA

 

 

 

 

POPOVEC

 

 

DEDINOVEČKA

KANONIKA KRČEVIĆA

SMIČIKLASA, TADIJE

DON FRANA BULIĆA

KLAIĆA, V.

STROSSMAYEROV TRG

FRA D. MANDIĆA

KOMESOVA UL.
(1-11; 2-8,18)

ŠIŠIĆA, FERDINANDA

GORIČKA ULICA

PODRAVSKA ULICA

VARAŽDINSKA

IVOŠA, FRANJE

RATKAJA, JURJA

VUGROVEČKA UL.

KAČIĆA-MIOŠIĆA, A.

RELJKOVIĆA, A.

ZAGORSKA ULICA

 

 

 

PREKVRŠJE

 

 

DUTKOVIĆI ODV.

LIŠEVO (1 – 125)

REBEREC ODV.

HABEKA, FRANJE

PODBREŽNJAKI ODV.

SEDINIĆI ODV.

HABEKA, OTE
(1-81; 14,16-34)

POLJAKI ODV

TINČAVER (19 – 31)

KOSTANJEVEC

 PRIGORSKA ULICA

TOMURADI ODV

KUNTIĆA, ĐURE

REBER (8 – 18)

VINOGRADSKA (6 – 56)

KUNTIĆI ODV.

   
     

PREPUŠTOVEC

 

 

GLAVNA ULICA

.NOVOSELI

ŠKANIĆI

KEZERIĆI ODV. 1

MAŽURANIĆA, I. (2)

ŠVAJGOVIĆI

KEZERIĆI ODV.2

POLJSKA

VINSKA C. (58 – 70)

KRTAKOVA - dio bez kbr.

PUKŠECI

VINSKA C. ODV. 5 - dio bez kbr.

 

 

 

SESVETE

 

 

ALJMAŠKA

KRALJEVIĆA, M.

SAVSKA C. ODV. 2

AMBRIOVIĆA, ANDRIJE

KRALJI

SAVSKA C. ODV. 3

ANČIĆA, IVANA

KRAPINSKA

SAVSKA CESTA

ANDRIĆA, IVE

KRASNJANSKA

SEDINIĆA, VINKA (1 – 7; 2)

ANKE KRIZMANIĆ

KRIZMANA, T.

SELČINSKA ULICA

BADELOV BRIJEG

KRIZMANIĆA, IVANA

SELNIČKA ULICA

BAGREMOVA

KRLEŽE, MIROSLAVA

SELSKA CESTA

BECIĆA, VLADIMIRA

KUMIČIĆA, EUGENA

SENJSKA

BELEČKA

KVARNERSKA

SESVETSKA C.

BELOSTENCA, IVANA

LESKOVARA, JANKA

SINJSKA

BENČAKA, JOSIPA

LESKOVEC

SLATINSKA

BIHAĆKA UL.

LETNIČKA

SLAVONSKA

BISTRIČKA

LIVADARSKA

SLAVONSKA AV.
(kbr.59-71)

BJELOVARSKA

LIVADARSKI ODV.

SLJEMENSKA
(1-33; 2-26, 36-56)

BOGOVIĆA, MIRKA

LIVADARSKI PUT

SOLINSKA

BRAĆE ORUŽEC

LOBORSKA

SOPNIČKA

BRAĆE RADIĆA (1-43; 2-54)

LONČARA, PAVLA

SOPNIČKA ODV. 1

BRAĆE RADIĆA ODV. 1

LOVINČIĆA, IVICE

SOTINSKA

BRESTOVEČKA

LUBYNSKOG, R.

SPLITSKA

BREZOVAČKOG, TITA

LUKAČIĆA, IVANA

STANČIĆA, MILJENKA

BRIBIRSKA

LUKOVDOLSKA

STARČEVIĆ, ANTE

BROZA, MATE

LJUBIĆA, ŠIME

STARČEVIĆA, A. ODV. 1

BUDENEČKI PUT

MAGDALENSKA UL.

STARČEVIĆA, A. ODV. 2

BUDIMSKA UL.

MAKANCA, MIRONA

STARIGRADSKA UL.

BUNTIĆA, FRA DIDAKA

MARIBORSKA UL.

STARO BRESTJE

BUŠIĆA, BRUNE

MARIBORSKI ODV.

STOLNIKA, SLAVKA

CARIĆEVA UL.

MARIJE J. ZAGORKE

STROJARSKA C.

CARIĆI

MAUROVIĆA, A.

STUBIČKA ULICA

CEROVEČKI, STJEPANA

MAŽURANIĆA, I.

SUDETE ĐURE

CERSKA UL.

MEDOVIĆA, C.

SULIMANCA, S.

CESARCA, AUGUSTA

MEĐIMURSKA

SVAČIĆA, PETRA

CESARIĆA, DOBRIŠE

MEĐUGORSKA

SVETOHELENSKA

ČAKOVEČKA

MESCI

SZEMANA JOSIPA

DELNIČKA ULICA

METRALA, LAURENTA

ŠENOE, AUGUSTA

DOBOJSKA ULICA

MIKUŠEVA ULICA

ŠIMIĆA, A. B.

DOBROVIĆA, PETRA

MILKE TRNINE

ŠKOLSKA ULICA

DOMJANIĆA, D.

MIŠE, JEROLIMA

ŠOPA, NIKOLE

DOMJANIĆA, D. ODV.

MIŠKINE M. P.

ŠTIBRENSKA ULICA

DORE KRUPIĆEVE

MODRUŠKA

ŠTOOSA, PAVLA

DRUGA GUPČEVA

MOLVARSKA

ŠULENTIĆA, ZLATKA

DRUGA PRIGORSKA

MOSLAVAČKA UL.

TEKIJSKA

DUGOSELSKA C.

MOSTARSKA UL.

TIJARDOVIĆA, IVE

DULČIĆA, IVE

MRAZA, FRANJE

TIŠOVA, IVANA

DUMOVEČKA

NASTE ROJC

TOMERLINA, SLAVKA

ĐAČKA

NAZORA, VLADIMIRA

TOMISLAVGRADSKA

FILAKOVCA, V.

NEIDHARDTA, NIKOLE

TRAKOŠČANSKA

FILIPOVIĆEVA UL.

NERETVANSKA UL.

TRAVANJSKA

FRIGANOVO

NIKŠIĆA, RADOVANA

TRG D. DOMJANIĆA

FRUŠKOGORSKA UL.

NINSKA

TRG KRALJA TOMISLAVA

FUČEKI

NOVA CESTA

TRG LOVRE MATAČIĆA

GAJA, LJUDEVITA

NOVAČICA

TRG NIKOLE TESLE

GAJEVA ULICA

NOVAKA VJENC. ODV.

TRNAVČEV ODV. 2

GALOVIĆA, FRANA

NOVAKA, GRGE

TRNAVEC

GAREŠNIČKA

NOVAKA, V.

TRSATSKA

GECANA, VICKA

NOVOSELSKA UL.

TUPEKOVA

GLAVNA ULICA

OLOVSKA

TURIĆA, JURE

GORIČKA ULICA

OPATIJSKA

UJEVIĆA, TINA

GORJANOVIĆA-K.

OZALJSKA

UL. BEDEMA LJUBAVI

GORNJOPOLJSKA

PAKRAČKA

UL. I. G. KOVAČIĆA

GOTOVCA, JAKOVA

PAŠKA

ULICA 24.PROSINCA

GRABOVCA, FILIPA

PETRA KREŠIMIRA

ULICA A. G. MATOŠA

GRANĐE, JOSIPA ODV.

PETRIĆA, FRANJE

ULICA BEGONIJA

GREGORIĆA, ILIJE

PIRINOVA ODV.

ULICA CIKLAMA

GREGORIJANCA, P.

PIRINOVA ULICA

ULICA J. KOZARCA

GRETE TURKOVIĆ-SRIĆA

PIRKERA PERE ODV. 2

ULICA JAGLACA

GRIČKA

PIRKERA, PERE

ULICA KAKTUSA

GUNDULIĆA, IVANA

PLANINSKA ULICA

ULICA KRIZANTEMA

HABDELIĆA, JURJA

PLANINSKI ODV.

ULICA LJILJANA

HEGEDUŠIĆA, K.

PLEHANSKA

ULICA LJUBIČICA

HEKTOROVIĆA, P.

PLITVIČKA ULICA

ULICA MAĆUHICA

HERCEGA, ĐURE

PODRAVSKA ULICA

ULICA NARCISA

HERCEGOVAČKA UL.

POLIĆA JANKA

ULICA ORHIDEJA

HERMANA, OSKARA

POLITEA, IVE

ULICA PERUNIKA

HIŽAROVA ULICA

POLJAKA, IZIDORA

ULICA POTOČNICA

HOLJEVCA, V.

POLJSKA ULICA

ULICA ŠAFRANA

HORVATA, L.

POPOVEČKA C.

ULICA TRATINČICA

HORVATA, PAJE

POSAVSKA ULICA

ULICA ZUMBULA

HORVATOVA

POSAVSKOG, LJ.

VARAŽDINSKA C.

IČIĆKA

POTOČKI

VARAŽDINSKI ODV.

ILOČKA

PRELČEVA ULICA

VARLAJA, VLADIMIRA

INDUSTRIJSKA C.

PRERADOVIĆA, PETRA

VATROGASNA UL.

ISTARSKA ULICA

PRIJANA LOVRE

VEPRIČKA

IŠTVANIĆEV ODV.1

PRIMORSKA ULICA

VIDOVIĆA, E.

IŠTVANIĆEVA ULICA

PRVA GUPČEVA

VIDRIĆA, V.

IVEKOVIĆA, OTONA

PRVA PRIGORSKA

VINOGORSKA UL.

JADRANSKA UL.

PUĐAKA, G. F.

VINOGORSKI ZAV.

JELKOVEČKA

PUĐAKA, I.-ODV.1

VIRIJUSA, MIRKA

KAČIĆA - MIOŠIĆA

PUĐAKA, IGNACA

VIROVITIČKA UL.

KALNIČKA

PUPAČIĆA, JOSIPA

VOĆINSKA

KARINSKA

PUT D. CESARIĆA

VODOVODNA UL.

KARLOVAČKA

RAČIĆA, JOSIPA

VOLODERSKA

KAŠIĆA, BARTOLA

RAČKOGA, MIRKA

VRAMECA, ANTUNA

KAŠINSKA CESTA

RADNIČKA ULICA

VRAZA, STANKA

KAŠINSKI ODVOJAK

RAMLJAKA, M.

VRBOVEČKA ULICA

KAŠTELANA, JURE

REBRO

VRETENEC

KATE PUĐAK

REBRO 1

VUČIČEVIĆA, S.

KELEKOVA UL.

REBRO 2

ZADRE, BLAGE

KIRINA, V.

REMETSKA

ZAGORSKA ULICA

KLJAKOVIĆA, J.

RESNIČKA

ZAGR. ODREDA

KOBILJAČKA C.

RIMSKI ODV. 1

ZAGREBAČKA

KOCHA, FERDE

RIMSKI PUT

ZELENGAJSKA UL.

KOLACIJA, ZDENKA

RIMSKI PUT ODV. 2

ZELENI VIJENAC

KOLARA, SLAVKA

RIMSKI PUT ODV. 3

ZELINSKA ULICA

KOLNIK

RUŽDJAKA, V.

ZINKE KUNC

KOPRIVNIČKA

SABOLA, ŽELJKA

ZORANIĆA, PETRA

KORDEKI

SANDELIĆA, IVANA

ZVONIMIROVA UL.

KOVAČIĆA, S. ODV.

SAVSKA C. ODV. 1

ŽELJEZNIČKA

KOVAČIĆA, SLAVKA

 

 

KOZARCA, JOSIPA

 

 

KOZARIĆEVA

 

 

KRALJEVEČKA ULICA

 

 

 

 

 

SOBLINEC

 

 

BOSANSKA UL.
(1-21; 2-16)

MOSTARSKA UL.

SLAVONSKA UL.
(1 – 15)

DALMATINSKA UL.

OBREŽ

SOBLINEČKA UL.

ISTARSKA ULICA
(1-17; 2-12)

OSJEČKA ULICA (2 – 12)

ŠAŠINOVEČKA UL.
(1-17; 4-14)

KRAPINSKA ULICA
(1-11; 4-22)

PREPUŠTOVEČKA UL.

VRLEŠČICA

KUMROVEČKA UL.

PREPUŠTOVEČKI ODV.

ZAGORSKA ULICA

LIČKA ULICA

PRIGORSKA ULICA

ŽERJAVINEČKA UL.

LIVADIĆEVA (7)

 

 

 

 

 

ŠAŠINOVEC

 

 

BEKCI ODV.

ISTARSKA (19-21; 16)

STANČIRA (1 – 1B)

BLAŽURČEVA UL.

KENFELJA, IVANA

SLAVONSKA (2)

BOSANSKA (23 – 29)

KOŠKOVIĆEVA

ŠAŠINOVEČKA (18 – 20)

ČEHULIĆEVA UL.

KRAPINSKA (17 – 31)

ŠET. J. GRANĐE

DOKŠIĆEVA UL.

KUČIŠEVA ULICA

ŠIJAVRH

GRANĐE, IVANA

MIŠKINOVA ULICA

ŠVELIĆEVA ULICA

GRANĐE, S.- ODV.

OSJEČKA

VATROGASNA UL.

GRANĐE, STJEPANA

RUCAKOVA ULICA

 

HUKAVČEVA ULICA

 

 

 

 

 

ŠIMUNČEVEC

 

 

ČELINŠČAK

POPOVIĆA, ĐURE

PUT LOZICA - dio bez kbr.

ĐURINEC BRIJEG
(3-27; 30-42)

ŠALATA (1)

ŠALATA 3

JANEČKI BRIJEG

ŠALATA 1

ŠIMUNČEVEČKA UL.

KRALJEVAČKI BRIJEG
(3-15)

ŠALATA 2

VELIKI VRH
(kbr. 239 - 245)

LIMBUŠKA

 

 

 

 

 

VUGER SELO

 

 

ĐURINEC BRIJEG (2-26)

POPOVIĆA, ĐURE
(1-5; 12-14)

ŠALATA (2 – 4)

GRADINSKA
(1-23; 6-34)

PUT LOZICA
(7 – 15)

VUGERSELSKA

KOCIL, BRIJEG
(1-7; 2)

SLATINSKA
(1-75,89; 8-46)

 

 

 

 

VUGROVEC DONJI

 

 

BREGOVITA – dio bez kbr.

GUPCA, MATIJE
(kbr.1-45 i 2-46)

ŠENOE, AUGUSTA
(1-99; 38-122)

DOMJANIĆEVA UL.

POPOVIĆA, ĐURE

ULICA KOCIL BRIJEG
- dio bez kbr.

GRADINSKA ULICA (2)

SLATINSKA

VINOGRADSKA
(kbr.23-47)

 

 

 

VUGROVEC GORNJI

 

 

DRAGA
(11, 29-51; 4-26)

VINOGRADSKA
(55-99; 58-74)

VUKASOVA ULICA

GRLJAKOVA ULICA

VUGROVEČKA UL.
(1-65; 2-88)

 

 

 

 

VURNOVEC

 

 

BANOV BRIJEG

KUSOVA

VOJNOVIĆA, ST. (54 -56)

GRADIŠNICA

NOVAKOVA

VURNOVEČKA

KRTAKOVA (2)

ŠKANIĆEVA

 

 

 

 

ZAGREB

 

 

SOPNIČKI ODV.

 

 

 

 

 

ŽERJAVINEC

 

 

LIVADARSKA C.

LJ. GAJA 1. ODV.

OMLADINSKA UL.

LIVADARSKI ODV..

ODVOJAK 1

ŠKOLSKA ULICA

LIVADIĆEVA UL. (2 – 6)

ODVOJAK 2

ULICA LJ. GAJA

LUG

ODVOJAK 3

VATROGASNA UL.