Popis kandidata koji su prošli testiranje

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

          Eugena Kumičića 5, Zagreb

 

 

Zagreb, 15.04.2016. godine

 

 

 

 

POPIS KANDIDATA KOJI SU PROŠLI TESTIRANJE

ZA RADNO MJESTO

DIPLOMIRANI PRAVNIK I. VRSTE

ODRŽANO DANA 13.04.2016. GODINE

U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

 

 

 

 1. BARIČEVIĆ MATIJA
 2. ČLEKOVIĆ ANA
 3. ĆUK MARIJA
 4. DRAGIĆ DANIJELA
 5. GEGIĆ ANĐELINA
 6. KARAICA BOJANA
 7. KISIĆ ELA
 8. KOVAČEVIĆ IRENA
 9. KRPAN MORANA
 10. MAČEČEVIĆ MONIKA
 11. PERIĆ KATARINA
 12. RELJANOVIĆ IVANA
 13. ROIĆ DUNJA
 14. ROŽMAN MATEJA
 15. SAMSA MAJA
 16. VUKELIĆ LANA