Održana tribina „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – prednosti i rizici“

Back to top
Printer-friendly version

Centar za socijalnu skrb Zagreb, u tjednu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada  koji je ove godine bio posvećen temi Promicanje dostojanstva i vrijednosti ljudi, održao je    20. ožujka 2015. u prostoru Tribine Grada Zagreba javnu tribinu na temu Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao rizika ili prednosti za dostojanstven život osoba treće životne dobi.

             Tema tribine je odabrana imajući u vidu veliki interes javnosti za ovo područje s jedne strane te potrebe, ali i rizike u kojima se često zatiču stare i nemoćne osobe s druge strane. U ovom javnom događanju sudjelovali su Pučka pravobraniteljica, predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Hrvatske javnobilježničke komore, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatske komore socijalnih radnika kao i predstavnici udruga te zainteresirani građani.

            Izlaganja su održali predstavnik Ministarstva pravosuđa, javna bilježnica i predstavnici Centra za socijalnu skrb Zagreb kao organizatora tribine. Nakon održane tribine donesene su smjernice, preporuke i zaključci, koji će se nakon usaglašavanja od strane svih sudionika dostaviti nadležnim institucijama radi unapređenja zaštite svih građana koji sklapaju ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

PROGRAM