Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada 17.3.2015. god. - aktivnosti CZSS Zagreb

Back to top
Printer-friendly version

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada koji je ove godine posvećen temi „Promicanje dostojanstva i vrijednosti ljudi“, u Centru za socijalnu skrb Zagreb provedene su brojne aktivnosti usmjerene otvaranju i približavanju našim korisnicima, informiranju o značajnim temama, te  jačanju i širenju suradnje s dionicima u lokalnoj zajednici.

 

Javna tribina „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju - prednosti i rizici“

U organizaciji CZSS Zagreb dana 20. ožujka 2015. održana je javna tribina na temu Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao rizika ili prednosti za dostojanstven život osoba treće životne dobi. Tema tribine je odabrana imajući u vidu veliki interes javnosti za ovo područje, te potrebe ali i rizike u kojima se često zatiču stare i nemoćne osobe prilikom sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. U ovom javnom događanju sudjelovali su Pučka pravobraniteljica, predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Hrvatske javnobilježničke komore, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatske komore socijalnih radnika kao i predstavnici udruga te zainteresirani građani.

 

Izlaganja su održali predstavnik Ministarstva pravosuđa, javna bilježnica i predstavnici Centra za socijalnu skrb Zagreb. Nakon održane tribine donesene su smjernice, preporuke i zaključci, koji će se nakon usuglašavanja od strane svih sudionika dostaviti nadležnim institucijama radi unapređenja zaštite svih građana koji sklapaju ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

Okrugli stol „Osnaživanje kohezivnosti u obiteljima suočenima sa suvremenim rizicima

CZSS Zagreb, Podružnica Obiteljski centar i Hrvatska udruga socijalnih radnika, u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada, povodom Svjetskog dana socijalnog rada organizirali su okrugli stol pod nazivom Osnaživanje kohezivnosti u obiteljima suočenima sa suvremenim rizicima koji je održan 18. ožujka 2015. u Domu za starije i nemoćne, Iblerov trg 8.

 

 

Kroz interaktivna predavanja razgovaralo se je o konceptu i važnosti obiteljske kohezivnosti, rizicima iz okruženja koji djeluju na slabljenje obiteljske kohezivnosti, tipologiji obitelji s obzirom na unutarnju organizaciju, sposobnost obitelji u nošenju sa stresom, konceptu obiteljske otpornosti – zaštitnim čimbenicima i čimbenicima oporavka te preporukama za implementaciju koncepta obiteljske otpornosti u programe rada s obitelji.

 

Jačanje suradnje u lokalnoj zajednici

Održan je veći broj sastanaka sa suradnim službama, školama, vrtićima, policijskim postajama, domovima zdravlja, domovima za djecu i za starije osobe, terenskim sestrama i udrugama civilnog društva u kojima je raspravljano o pitanjima značajnim za poboljšanje suradnje, s ciljem unapređenja efikasnosti rada i razine usluga koje se pružaju korisnicima.

Podružnica Susedgrad organizirala je sastanak sa ravnateljima osnovnih škola na području svoje nadležnosti, gdje je razgovarano o temi međuvršnjačkog nasilja te problematici djece s ADHD-om.

Na području Novog Zagreba i Maksimira provedeni su sastanci sa predstavnicima osnovnih škola, te je dogovarana suradnja u radu na projektima usmjerenim na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

U cilju poboljšanja međuresorne suradnje u Podružnici Pešćenica održan je sastanak s osnovnim školama na kojem se je razgovaralo o međusobnim očekivanjima i organizaciji rada,  te je donesen zaključak o potrebi intenzivnije suradnje

 

Stručni radnici Podružnice Donji Grad realizirali su prvi od planiranih pet posjeta dječjim vrtićima, te su stručnim radnicima vrtića „Krijesnice“ prezentirali organizaciju rada i nadležnosti centra za socijalnu skrb s posebnim naglaskom na postupanja i ovlasti vezane uz Obiteljski zakon. Tijekom sastanka razgovaralo se je o pitanjima vezanim uz konkretne obiteljske situacije, a dogovoreni su i oblici daljnje suradnje.

Podružnica Maksimir organizirala je sastanak sa predstavnicima nekoliko dječjih vrtića na svojem području.

Organizirano je druženje Stručnog tima Dječjeg doma Zagreb, Podružnice I.G. Kovačić i stručnih radnika Podružnice Gornji grad – Medvešćak, kojom prilikom su razmijenjena iskustva i problemi s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu.

Podružnica Maksimir organizirala je više sastanaka s predstavnicima udruga čiji je djelokrug rada obiteljska problematika, tijekom kojih je utvrđena izrazita potreba daljnje kontinuirane suradnje, dogovoreno je održavanje redovitih sastanaka na koje će se ovisno o potrebi pozivati još neki od vanjskih suradnika i institucija iz uže i šire lokalne zajednice. Uz obostrane prijedloge razmatrani su oblici daljnje suradnje – tretmani, savjetovanja, edukacije i sl.

Poseban naglasak bio je na ponovnoj organizaciji humanitarne revije u okviru Fashion Kids weekenda 17. i 18. travnja 2015. u suradnji sa Modnom agencijom Fashion team.

 

U suradnji s Domom za odrasle osobe Zagreb, Šestinski Dol održan je sastanak vezan uz pružanje usluga psihosocijalne podrške i rehabilitacije od strane stručnih službi Doma koji su u evidenciji Podružnice Črnomerec. Usluga je zaživjela u praksi i sastoji se, između ostalog, i od unapređenja socijalnih vještina, radnih navika i omogućavanja stabilnog zdravstvenog stanja, a pruža se u suradnji sa samim korisnicima.

 

Podružnica Sesvete provela je sastanak s djelatnicima Doma umirovljenika Peščenica vezano uz zaštitu osoba starije životne dobi i razvijanje vaninstitucionalne skrbi na području Sesveta

Na sastanku sa terenskim sestrama i predstavnicima lokalnih župa na području Podružnice Maksimir utvrđena je potreba suradnje te jačeg umrežavanja s udrugama i drugim dionicima u lokalnoj zajednici koji su uključeni u rješavanje kako obiteljske problematike, tako i problematike starijih i nemoćnih osoba.

 

Predstavnici Podružnice Novi Zagreb obišli su socijalnu samoposlugu u Sigetu, upoznali se sa djelatnicima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i Crvenog križa koji vode samoposlugu, te dogovorili suradnju i upućivanje korisnika.

 

Podružnica Pešćenica je u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe „Pešćenica“ za stručne radnice Podružnice i Doma 17.3.2015. organizirala tribinu „Njegujem svoje zdravlje-mjerama zaštite od zaraznih bolesti“, s predavanjem o preventivnim mjerama i načinima zaštite zdravlja.

 

U Podružnici Pešćenica 18.3.2015. održana je i humanitarna akcija prikupljanja i razmjene odjeće i obuće. Za provođenje akcije izrađeni su plakati kojima su na sudjelovanje pozvani i stanovnici Pešćenice.

 

Informiranje građana o pravima i uslugama

U podružnicama su kroz organizaciju „Dana otvorenih vrata“, zainteresirani građani u razgovoru sa stručnim radnicima te kroz prigodne pisane materijale mogli dobiti informacije o sustavu socijalne skrbi, te mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz naše nadležnosti. 

 

 

Posjet i druženje s korisnicima

Stručni radnici su posjetili korisnike smještene u domovima za starije i nemoćne osobe Dubrava, Trnje, Trešnjevka – Podružnica Drenovačka, kao i nekoliko obitelji korisnika u njihovim domovima.

 

Podružnica Dubrava organizirala je organizirala je druženje sa korisnicima starije dobi, prilikom čega su i upoznati sa mjerama iz sustava socijalne skrbi koje bi im mogle koristiti u budućnosti.

 

Korisnici s područja nadležnosti Podružnice Dubrava koji su ovisnici o alkoholu te su uključeni u Klub liječenih alkoholičara u Dubravi, dijelili su letke i glasnike zajednice Kluba liječenih alkoholičara, kako bi upoznali zainteresirane sa mogućnošću liječenja i uključivanja u borbu protiv ovisnosti o alkoholu.

 

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada bio je povod za iniciranje novih, kao i intenziviranje postojećih aktivnosti, projekata i suradnje, te dodatan poticaj za usmjeravanje posebne pažnje stručnih radnika na odnos prema korisnicima, zaštitu njihovog dostojanstva i unapređivanje kvalitete pružene usluge, što smatramo jednim od prioriteta u stručnom radu.