Obavijest kandidatima o provedbi pismenog testiranja

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                 ZAGREB

Eugena Kumičića 5, Zagreb

 

 

KLASA: 100-01/14-01/25

URBROJ: 534-100-02/04-14-45

Zagreb, 10.03.2014. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

 

 Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 27/14 od 26.02.2014. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb, za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

 

1.      diplomirani socijalni radnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelja/ica

 

2.      diplomirani pravnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica

 

 

da će se pismeno testiranje održati dana 14.03.2014. godine (petak) u 10 sati.

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete, (Plava dvorana).

 

Izvorišne osnove na temelju kojih se kandidati mogu pripremiti za testiranje i razgovor su:

 

-          za radno mjesto pod 1.:

·         Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski Zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/1) i  Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).

-          za radno mjesto pod 2.:

·           Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11), i Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).

 

RAVNATELJICA:

 

Božena Horvat- Alajbegović dipl.soc.radnica