OBAVIJEST GRAĐANIMA O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OTPIS DUGA

Back to top
Printer-friendly version

Građani koji udovoljavaju uvjet prihvatljivog dužnika (bilo da podnose Zahtjev za otpust/otpis duga prema Kriterij A ili Kriterij B) i prihvatljivog duga mogu pristupiti mjeri Otpisa duga zaključno do 31. srpnja 2015. godine, budući da je odlukom Vlade RH produžen rok za podnošenje zahtjeva.