O centru za socijalnu skrb Zagreb

Back to top
Printer-friendly version

Ovdje možete pronaći podružnicu centra za socijalnu skrb prema vašoj adresi stanovanja.O centru za socijalnu skrb Zagreb

Svaka osoba koja nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe,  prevladati svoju životnu krizu ili urediti svoje odnose sa članovima obitelji,  može očekivati,  da će dolaskom u Centar za socijalnu skrb Zagreb dobiti potrebne informacije o pravima iz socijalne skrbi i da će joj biti osigurana  stručna  pomoć I podrška.

 

NAŠA MISIJA:

Pružanje podrške, pomoći  i zaštite  osobama  i obiteljima  koje  žive  u nepovoljnim  prilikama ili  prolaze kroz  životnu krizu kako bi se  osnažili za  promjenu. Poboljšanje kvalitete života svake osobe u suradnji s drugim pružateljima usluga I javno zalaganje za prava I potrebe socijalno osjetljivih skupina.

 

NAŠA VIZIJA :

Moderna javna ustanova, koja  je dostigla najviše standarde kvalitete  socijalnih usluga i  svojim stručnim i tehničkim resursima  uspješno odgovara  na  sve izazove u području djelatnosti socijalne skrbi, a aktivnom ulogom u zajednici   promiče  opće  dobro i  djeluje u cilju  smanjenja  rizika za socijalnu isključenost posebno osjetljivih skupina.

više o nama pročitajte ovdje