Novi Zagreb

Printer-friendly versionSend by email

Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

 

Aktivnosti povodom Svjetskog dana socijalnog rada  

 

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada dana 16.03.2016.god. održan je radni sastanak zajedno sa kolegama VI Policijske postaje, kao i sa kvartovskim policajcem,a s kojima smo i dosada uspješno surađivali. Na sastanku se otvorilo niz tema, kao način zajedničkog izvida na terenu socijalnih radnika i djelatnika Policije pri kojima im je potrebna policijska zaštita.

Razgovarali smo o njihovim i našim ovlastima, načinu suradnje i daljnjeg unapređenja suradnje.

 

 

STOP PROGRAM U NOVOM ZAGREBU 2015.g.

 

STOP program“ je program provođenja alternativnih sankcija  za protupravno ponašanje maloljetnika od 14-18 godina starosti. Ovaj program nudi  mogućnost  da se maloljetne počinitelje lakših prekršaja / prekršaji protiv javnog reda i mira, prekršaji zakona o osobnoj iskaznici, prekršaji  iz zakona o zloupotrebi sredstava ovisnosti, zakon o prometnim prekršajima/ ne procesuira, ukoliko prihvate neku od obaveza /savjetovanje, dobrovoljan rad ili neka druga aktivnost  u maksimalnom trajanju do 8 sati/, koja se nudi u okviru udruga koje djeluju na području Novog Zagreba /.

STOP program od 11.mj.2015.god. provodi  USZM –Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež uz suradnju lokalne zajednice, Udruga koje djeluju na ovom području, 6.Policijske postaje Novi Zagreb i Centra za socijalnu skrb Zagreb-Podružnica Novi Zagreb, a program financira Grad Zagreb-Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

STOP program  poboljšava izbor alternativnih sankcija i odgojnih mjera za maloljetnike s protupravnim ponašanjem na području Novog Zagreba, potiče mlade na društveno prihvatljivo ponašanje i  povećava umreženost i suradnju stručnjaka i udruga koje rade s mladima.

 

 

O nama

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Novi Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12, nalazi se na prvom katu zgrade koju dijeli sa gradskom samoupravom ima osiguran prilaz za osobe sa invaliditetom. Obavlja djelatnost za područje tri gradske četvrti: Novi Zagreb – Istok, Novi Zagreb – Zapad i četvrt Brezovica. Ukupno broji 39 lokalnih samouprava od kojih je deset urbanih, 18 ruralnih i 11 mješovitih. Prostorno zauzima 242 km².

 

Prema popisu stanovništva od 2011. Novi Zagreb je najveći područni centar sa ukupno 129.292 stanovnika.

Gradska četvrt Novi Zagreb – Zapad broji 58.025 stanovnika,

Gradska četvrt Novi Zagreb – Istok broji 59.227 stanovnika,

Gradska četvrt Brezovica broji 12.040 stanovnika.

 

Rubna područja graniče sa gradovima Velikom Goricom, Jastrebarskim i Samoborom i udaljena su oko 20-ak kilometara od sjedišta Podružnice.

 

Mjesne samouprave pod nadležnošću Podružnice Novi Zagreb: Zapruđe, Utrina, Dugave, Sloboština, Središće, Sopot, Siget, Trnsko, Savski gaj, Kajzerica, Lanište, Remetinec, Travno, Sv. Klara, Botinec, Hrelić, Jakuševac, Blato, Odra, Hrašće, Horvati, Odranski Obrež, Odranski Strmec, Lučko, Hrvatski Leskovac, Demerje, Čehi, Ježdovec, Mala Mlaka, Kupinečki Kraljevac, Buzin, Trpuci, Dragonožec, Lipnica, Havidići, Veliko Polje, Brezovica, Botinec, Odra.

 

Specifičnosti podružnice su da obavlja djelatnost u tipično urbanim naseljima (npr. Dugave, Travno, Zapruđe itd. ), mješovitim naseljima (npr. Sv. Klara, Remetinec itd.) i tipično ruralnim naseljima (Dragonožec, Lipnica, Kupinečki Kraljevac itd.).

Tako su:

 • Ruralna područja uglavnom udaljena od središta, povezanost javnog gradskog prijevoza je loša te korisnici iz tih područja, naročito starije osobe, teško dolaze do područnog centra.
 • Pojedina naselja naglo urbanizirana te su na području MS Kajzerica na jednom mjestu smještene osobe sa invaliditetom, na području MS Lanište smješteni su branitelji i invalidi Domovinskog rata, MS Sveta Klara je naglo naseljavana za vrijeme i nakon Domovinskog rata te obuhvaća više kulturoloških nazora.
 • Botinec pretežno naselili  stanovništvom poslije poplave u Gradu Zagrebu 1964. god. u stambene zgrade privremenog karaktera no i dan danas ljudi stanuju u njima te imaju problema sa nekvalitetnim stanovanjem.
 • Jarušcica, Blato, Kamenarka, Kajzerica neprestano se naglo urbaniziraju i u vrlo kratkom vremenu mijenjaju strukturu i potrebe stanovništva.

 

Na području Novog Zagreba se nalazi se: 

 • 15 osnovnih škola,
 • 7 srednjih škola,
 • 1 Walfdorska osnovna škola, 
 • 1 učenički dom,
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb – Podružnica Sloboština,
 • 14 domova zdravlja,

 

6 domova za starije i nemoćne osobe – jedan u vlasništvu RH: Dom za starije i nemoćne osobe Sveta Ana, Islandska 2 i pet u privatnom vlasništvu: Dom Rezidencija Kastelan, 4. Sisački odvojak – Čehi, Dom Tolić, Ježdovečka 108 – Ježdovec, Dom Mala Mlaka, Malomlačka 136 – Mala Mlaka, Kuća Sv. Franje, Sv. Izidora 5 – Odra, Dom Villa Brezovica sa hospicijem, Desprimska 1A – Brezovica.

Prihvatilište za tražitelje azila Hotel Porin, Sarajevska 4.

 

RADNO VRIJEME PRIJEMNOG UREDA PODRUŽNICE za prijem stranaka:

PONEDJELJAK  -ČETVRTAK OD 8,00 DO 15,00 SATI

               PAUZA: 11.30 – 12.00 sati

 

U Podružnici Novi Zagreb zaposleno je 43,5 radnika, od toga 5 radnika na administrativno-tehničkim poslovima i 38,5 stručnih radnika. Podružnica ima zaposlenih 5 pravnika, 1 upravnog pravnika, 3 psihologa, 2 defektologa – socijalna pedagoga i 27,5 socijalna radnika – od toga 23,5 dipl. soc. radnika i 4 soc. radnika

 

Predstojnik Podružnice: Domagoj Kronstein, dipl. soc. radnik

 

Radnici su raspoređeni po odjelima kako slijedi:

PREDSTOJNICA PODRUŽNICE:

 • 1 dipl. soc. radnik

 

PRIJEMNI URED:

 • Marica Jurković, dipl. socijalna radnica

            tel 01 6585-543

ODJEL ZA ODRSLA OSOBE:

 • 6 dipl. soc. radnika
 • 2 soc. radnika
 • 2 dipl. pravnika

 

ODJEL ZA DJECU I OBITELJ:

 • 10,5 dipl. soc. radnika
 • 1 soc. radnik
 • 1 dipl. soc. pedagog
 • 1 prof. defektolog
 • 3 dipl. pravnika
 • 3 prof. psihologa

 

ODJEL ZA MATERIJALNA DAVANJA:

 • 3 dipl. soc. radnika
 • 1 upravni pravnik

 

DOKUMENTACIJA:

 • 1 soc. radnik

 

PISARNICA:

 • 3 administratora
 • 1 vozač
 • 1 spremačica

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

NOVI ZAGREB- ISTOK

BUZIN

 

 

BABIĆI

BUZINSKI KRČI

UL. MLADOSTI

BANEKI

BUZINSKI PRILAZ

UL. MLADOSTI ODV.1

BANI
(17 – 83; 20 – 110)

CEBINI

UL. MLADOSTI ODV.2

BANI ODV. 1

GRDENIĆI

UL. MLADOSTI ODV.3

BANI ODV. 2

JEFFERSONA, T.

VELIKA CESTA
(kbr. 3 - 41)

BUJINI

ODRANSKI PRILAZ
(1-9C; 20)

VLAHOVCI

BUZINSKA C.

 ŠNJARIĆA IVICE

 

     

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

 

 

MALOPOLJSKA

VELIKA CESTA
(95-101; 92-108)

 

 

   

MALA MLAKA

 

 

VELIKA CESTA
(DIO BEZ KBR.)

 

 

 

   

ODRA

 

 

ODRANSKI PRIL.
(par. kbr.)

ODRANSKI VIJENAC

VELIKA CESTA (47-91; 6-78/1)

 

   

VELIKO POLJE

 

 

BIŠEVSKA UL.

GORANSKA UL.

PRILAZ ZAGREB. CESTI

BRAČKA UL.

IMOTSKA UL.

PROKLJANSKA

CAVTATSKA UL.

KAŠTELANSKA UL.

SOLINSKA UL.

CETINSKA UL.

NADINSKA UL.

VELIKOPOLJSKA UL.

DIVULJSKA UL.

OBROVAČKA UL.

VIŠKA UL.

DRAČEVIČKA UL.

POLJUDSKA UL.

ŽEŽEVIČKA UL.

GALIJSKA UL.

 

 

 

   

ZAGREB

 

 

ABRAMOVIĆEVA

JAKUŠEVEČKA ODV. 1

SAJMIŠNA CESTA

ADAMIČEVA

JAKUŠEVEČKA ODV. 2

SARAJEVSKA CESTA

ALBINIJEVA

KAMENARKA

SAV. REP. NJEMAČKE

ANDRIĆA, NIKOLE

KARAMANOV PRILAZ

SAVSKA POLJANA

AV. DUBROVNIK
(24-46;17-25))

KATIĆEV PRILAZ

SEISSLA, JOSIPA

AV. V. HOLJEVCA
(neparni kbr.)

KAUZLARIĆEV PRILAZ

SILOBODA BOLŠIĆA

BABURIČINA

KOMBOLOVA

SKOKOV PRILAZ

BALOKOVIĆEVA

KOPERNIKOVA

STONSKA

BALOTIN PRILAZ

KOVAČEVIĆ, MILOVANA

STROHALOV PRILAZ

BANI (3; 4-18)

KOVAČIĆA, VIKTORA

SVETI ROK

BARADIN PRILAZ

KRAMARIĆI

SVETOG MATEJA

BARČEV TRG

KRČMARIĆI

ŠENOVA

BRDARIĆA, A.

LOJENOV PRILAZ

ŠIBLA, IVANA

BUŠIĆA, BRUNE

MAGOVCA, BOŽIDARA

ŠIŠIĆEVA

ČALOGOVIĆEVA

MARETIĆEVA

ŠKOLSKI PRILAZ

DEDOVIĆI

MARJANOVIĆEV PRILAZ

TIŠINSKA

DENZLERA, JURAJA

MATUNOV ODV.

TIŠINSKA ODV. 1

DOMAČINOVIĆEVA

MATUNOVA

TIŠINSKA ODV. 2

DRAGANIĆI

MEŠTROVIĆEV TRG

TIŠINSKA ODV. 3

EHRLICHOVA

MIKULINCI

TIŠINSKA ODV. 4

FANCEVLJEV PR.

MIŠKININA

TOMLJANOVIĆA, DAMIRA

GATA

MURATI

GAVRANA

GOMBOŠEVA

NEŽIĆEVA

TRUMBIĆEVA

GRADIĆEVA

OREŠKOVIĆEVA
(kbr. 25 do 50 i kbr.20A do 28)

TURININA

HAVIDIĆEVA

OSTROGOVIĆEVA

UKRAJINSKA

HOLJCA, JANKA

PARK TRAVNO

VAJDIN VIJENAC

HRASTIN PRILAZ

PARK V. MAJERA

VANKINA

HRELIĆKA

PERIVOJ SREDIŠĆE

VARIĆAKOVA

HRELIĆKA ZAVRTNICA

PIČMANOVA

VATIKANSKA

HRELIĆKI PROLAZ

PLANIĆA, STJEPANA

VIJENAC F. GOTOVCA

HRIBAROV PRILAZ

PODHORSKOG, S.

VUČETIĆEV PRILAZ

ISLANDSKA

POTOČNJAKOVA

ZAHRADNIKOVA

IVŠIĆEV PRILAZ

 

ZEMLJAKOVA

JAKUŠEVEČKA

 

 

NOVI ZAGREB- ZAPAD

BOTINEC

 

 

DUPCI (29F)

 

 

 

   

DONJI ČEHI

 

 

BULIĆEVA

LUCMANOVA

TUROPOLJSKA

ČOROVA
(kbr. 1- 67 i 4 - 64)

SISAČKA C.
(67A-69; 30-42)

 

 

   

GORNJI ČEHI

 

 

REMETINEČKIH ŽRT. (15-21; 8-18

STARI DVOR
(1-29A/1; 31-33A i 2-241)

 

 

   

HRAŠĆE TUROPOLJSKO

 

 

ARBANASOVA

KOSI

PINTURSKA

ARBANASOVA ODV.1

KRAJAČIĆI

ŠAFRANIĆI

BAČURINI

KRIŽANIĆI
(kbr.1-33B i 4-30B)

TRG JURJA MULIHA

BRAĆE KORENIKA

MALOPOLJSKA kbr. 40

VELIKA CESTA
(kbr.95 -101i kbr.92-108)

CVETKOVIĆI

NOVA CESTA
(kbr.3-17 i 2-14)

 

HRAŠĆANSKA

NOVOZAGREBAČKA

 VRTNA ULICA

KOLARIĆEVA

ODRANSKA (kbr.3-27 i 2-14)

 

 

   

HRVATSKI LESKOVAC

 

 

BEDEKOVA

MARKULINKA

SKRADNIČKA

BILJANSKA

MEJNA

STAJNIČKA

BUGAROVA (2-10)

MLADINSKA

STARA CESTA

CIGLARSKA

MOLBIČKA

TRATINSKA

DELIĆEVA

NEDELJSKA

TRAVARSKI ODV.

DOLENICA
(kbr.3-3B i 49 - 69)

NOVI PUT

TRAVARSKO

GAJIĆ

PAVLOVAČKA

TRG HRV. BRANITELJA DOM. RATA

GRAŠEVAČKA

PILINKA

TVORNIČKA

HRVATSKOSELSKA (3A-3G)

PODOKIČKA

UL.15.TRAVNJA 1944.

HOJNIKOVA

POLJSKI PUT

USKA

IVANČICA

POTOČNA

VENTILATORSKA
(kbr.1A-11 i kbr. 14-24)

JEZERANSKA

POVRTLARSKA

ZASTAVNICE

KALINOVO

POVRTNICA

ZELENA ULICA

KOSTANJEVIČKA

PREČNA

ZGRABLJIĆEVA

KRASNIČKA

PRUŽNA ULICA

 

KRŠKA

PUŠKARIĆEVA (1A-1D)

 

LESKOVAČKI BRIJEG

RIBARSKA

 

 

   

JEŽDOVEC

 

 

BIŠKUPIĆI

KUŠNJAČIĆI

STUDENI 1

JEŽDOVEČKA
(kbr.7E-139 i kbr. 6-144)

MIKULINI

STUDENI 2

JEŽDOVEČKI ODV.

PRKANJ

VOJKOVIĆKA

KESERI

RACKA

VUKASI

 

STARČA (kbr.16)

 

 

   

LUČKO

 

 

BOROVIK

LASINJSKA

STARČA
(1-13; 2-14)

BUGAROVA (1-19)

LUČKI ODVOJAK

UNČANSKA
(kbr.1-33 i 2-48)

DOLENICA
(1,5-43A; 2-14)

LUČKO

VENTILATORSKA
(kbr.2 -12)

GAJ

PARKANJ

VRBICE

HRVATSKOSELSKA

PREDANIĆ (13-15; 6-10)

VRBICE 1

(kbr.1-3 i kbr. 4-42)

PUŠKARIĆEVA
(1-83; 2-122)

VRBICE 2

IVIČEKI

ROŽMANKA

VRBICE 3

JEŽDOVEČKA
(1-5H; 2-2T)

SIJAČEVO ŠETALIŠTE

VRBICE 5

 

   

MALA MLAKA

 

 

GRADSKA

LASKOČICA
(kbr.1-33 i 2-60)

MALOMLAČKI ODV.

IGRALIŠNA

MALOMLAČKA
(kbr.37-125 i kbr. 2- 136)

VELIKA CESTA
(dio bez kbr.)

IVER

 

 

LAKUNSKI PUT

 

 

 

   

ODRA

 

 

ANTONIĆA, B.

MALOPOLJSKA 1, 6 i 17

ODRANSKI ODVOJAK

BARABAŠE, JURJA

MIRNA ULICA

ODRANSKI PRILAZ
(parni kb.)

CARICA

NOVA CESTA
(kbr.27-75 i 48-52)

ODRANSKI VIJENAC

ĐAČKA UL.

NOVA CESTA ODV.1

SVETOG IZIDORA

KRIŽANIĆI
(41;24: 38-40)

ODRANSKA
(kbr.29-169 i kbr. 18-156)

ŠIMAGINA

LASKOČICA
(kbr. 33B - 59)

 

VELIKA CESTA
(kbr.47-91 i kbr.6.78/1)

MALOMLAČKA
(kbr.3-33)

ODRANSKA ZAVRTNICA

 

 

   

ODRANSKI OBREŽ

 

 

DUPCI (3-29A; 6-6G)

STARI DVOR (29B-29N; 35)

 

 

   

ZAGREB

 

 

AL. POMORACA

KUČAR 3

RESSELOVA

ALKARSKI PUT

KUČAR 4

RIVANJSKI PUT

ANIĆEVA

KUPINEČKA

SALJSKA

ANTALLA, JOZSEFA

LANIŠTE

SAVSKI GAJ

AV. DUBROVNIK (kbr.5-15 i kbr. 6 - 16)

LEDINSKI PUT

SAVSKI GAJ 1. PUT

AV. V. HOLJEVCA
(parni kbr.)

LESIČINE

SAVSKI GAJ 10. PUT

BAČURINA

LUKORANSKA

SAVSKI GAJ 11. PUT

BAŠČANSKE PLOČE

LJUBLJANSKA AV.
(kbr. 18 -20)

SAVSKI GAJ 12. PUT

BENCEKOVIĆEVA

MALNAROVA

SAVSKI GAJ 13. PUT

BOROVČICA

MALNAROVA ODV.1

SAVSKI GAJ 2. PUT

BOTINEČKA

MALNAROVA ODV.2

SAVSKI GAJ 3. PUT

BOTINEČKE DUŽICE

MALNAROVA ODV.3

SAVSKI GAJ 4. PUT

BOTINEČKI KUTI

MALNAROVA ODV.4

SAVSKI GAJ 5. PUT

BRAJKOVIĆEV PR.

MALNAROVA ODV.5

SAVSKI GAJ 6. PUT

BREZOVIČKA C.
(kbr. 1-51 i kbr. 2 -84B)

MALNAROVA ODV.6

SAVSKI GAJ 7. PUT

 

MALNAROVA ODV.7

SAVSKI GAJ 8. PUT

BRODOGRAD.. AL.

MALNAROVA ODV.8

SAVSKI GAJ 9. PUT

BURIĆEV ODV.

MALNAROVA ODV.9

SESTRUNJSKI PUT

BURIĆEVA

MARULIĆEVE JUDITE

SIGET

CESARIĆEVA SLAPA

MODRE RIJEKE

SINJSKA

CIMERMANA, R.

MRKŠINA

SISAČKA C.
(neparni kbr. i 2D-28)

CIPRE, MILE

NALETILIĆA, DR. LUJE

SISAČKA C. ODV.1

ČAVOGLAVSKA

(kbr.1-85 i 2-120)

SISAČKA C. ODV.2

ČOROVA (kbr. 2)

NASEROV TRG

SISAČKA C. ODV.3

DELKOVEČKA

NEHRUOV TRG

SISAČKA C. ODV.4

DEMETROVE TEUTE

OGRAJSKA

SORTINA

DIOGENEŠEVA

OREŠKOVIĆEVA
(kbr.1-21 i 2-20)

SUĆOVA

DUGOOTOČKA

OTOČEC

SUNJSKA

DUNDA MAROJA

PARK MLADENACA

SVETOKLARSKA

ĐUKE, BEGOVIĆA

PERE KVRŽICE

ŠČUKANČEVA

ĐURĐICE AGIĆEVE

PERJASIČKA

ŠEGOTE, PAVLA

FILIPA LATINOVICZA

PETRICE KEREMPUHA

ŠEGRTA HLAPIĆA

FIOLIĆA, MLADENA

PISANČEV PUT

ŠENOE, MILANA

FROUDEOVA

PODBREŽJE 10

ŠENOINE BRANKE

FURJANIĆKA

PODBREŽJE 11

ŠPOLJARIĆA, V.

GLOGOVEČKA

PODBREŽJE 12

TOTA, ANTUNA

GOLEŠKA

PODBREŽJE 12A

TRG NAR. ZAŠTITE

GUNDULIĆEVE DUBRAVKE

PODBREŽJE 13

TRG SENJ. USKOKA

GUPČEVE LIPE

PODBREŽJE 14

TRG SVETOG KRIŽA

HERMANOV ODV.

PODBREŽJE 3

TRNSKO

HERMANOVA

PODBREŽJE 4

TROKUT 1

HOLJAKOVA

PODBREŽJE 5

TROKUT 10

HORVATOVA

PODBREŽJE 6

TROKUT 11

IMPRIĆEVA

PODBREŽJE 7

TROKUT 12

IŠĆANSKA

PODBREŽJE 8

TROKUT 13

IŠKI PUT

PODBREŽJE 9

TROKUT 14

IVICE KIČMANOVIĆA

POGAČIĆEVA

TROKUT 15

JADRANSKA AV.

POSEDARSKA

TROKUT 2

JAGATIĆI

POSEDARSKA ODV. 1

TROKUT 3

JARUŠČICA

POSEDARSKA ODV. 2

TROKUT 4

JURINE

POSEDARSKA ODV. 3

TROKUT 5

JUŽNA OBALA 2

POSEDARSKA ODV. 4

TROKUT 6

JUŽNA OBALA 3

PREDANIĆ (5-11)

TROKUT 7

JUŽNA OBALA 4

PREKRATOVA

TROKUT 8

JUŽNA OBALA 5

PREMUDSKI PUT

TROKUT 9

JUŽNA OBALA 6

PROVENI PUT 1

TURANJSKA

JUŽNA OBALA 7

PROVENI PUT 2

UTINJSKA

JUŽNA OBALA 8

PROVENI PUT 3

UTINJSKA ODV.1

JUŽNA OBALA 9

PROVENI PUT 4

UTINJSKA ODV.2

KANALSKA

PROVENI PUT 5

VELOG JOŽE

KARLOVAČKA C.

PUT LOPARICA

VISINOV PRILAZ

KATE MLINARIĆ

RADMANOVAČKA

VODIROVA

KOLAROVE BREZE

RASTOČKA

VRGADSKI PUT

KONTESE NERE

RELJKOVIĆEVA SATIRA

ZDIHOVSKA

KOTORVAROŠKA

REMETINEC

ZELENGORSKA

KOZARČEVE TENE

REMETINEČKA C.

ZLATAROVA ZLATA

KRALJI

REMETINEČKI GAJ

ZORANIĆEVIH PLANINA

KUČAR 1

REMETINEČKIH ŽRTAVA (1-13 i 2-6)

 

KUČAR 2

 

 

BREZOVICA

BREBERNICA

 

 

BREBERNIČKA C.
(37-65 i 26-64)

BREBERNIČKI ODV. 1

BREBERNIČKI ODV. 3

BREBERNIČKI BRIJEG

 

BREBERNIČKI ODV. 4

 

 

 

BREZOVICA

 

 

BREZOVIČKA C.
(53-137 i 86-122A)

MAROVIĆEVA

PEKARSKA
(dio – bez kbr.)

DESPRIMSKA ( 2 - 6)

NALETILIĆA, DR.
LUJE (120-132)

PRIGRADSKA ODV. 3
( 182-44)

 

 

 

DEMERJE

 

 

DEMERJE

DREŽNIK (87 -99B)

DREŽNIK ODV. 3
(kbr. 2-16)

 

 

 

DESPRIM

 

 

DESPRIMSKA

(3A-39; 6B-64)

DESPRIMSKA ODV. 4 (9-27; 2-22)

DREŽNIK ODV. 4
(8 – 10)

DESPRIMSKA ODV. 2
(1 – 1A)

DESPRIMSKI PUT

GOLOBREŠKA
(1, 1E – 1F)

DESPRIMSKA ODV. 3
(1-3 i 2-18)

 

 

 

 

 

DONJI DRAGONOŽEC

 

 

BUKVINJAK

MARKULINSKA
DRAGA

PRI ŠIKAVI

CERJE

MARKULINSKA
DRAGA I. ODV.

RIBNJAK

ČRET

MARKULINSKA
DRAGA II. ODV.

ROMAČA

DONJODRAGONOŠKA C.
(5-89; 6-64)

MARKULINSKA
DRAGA III. ODV.

ROMAK

DUGOVICA

MATKOVICA

SENOŠKA

GJURAKOV BREG

MIKINOV BREG

SITAČA

GREDINA

MIKINOV BREG ODV.

ŠIMEROV BREG

JEZERA

MIKINOV BREG II. ODVOJAK

ŠIPKOVINA

JEZIŠČE

OKOLICA

TUROPOLJSKA C.

JURINČEV BREG

OREŠEK

VODOVODNA

KRČ

POD ČRETOM

VODOVODNA I. ODVOJAK

KRZNARKA

POD KAMENKOM

VODOVODNA II. ODVOJAK

LATIŠČE

POD STOBOROM

 

 

 

 

DONJI TRPUCI

 

 

BREZINA

GATA

TRPUČANSKA C.

CUREK

HIŽIŠĆE

USKI PUT

ČUĆEV GAJ

KOSMAŠNIK

VINEŠNJAK

DETIŠČAK

KOŠEVINA

VINEŠNJAK I. ODVOJAK

DONJODRAGONOŠKA C

PENARKA

VINEŠNJAK II. ODVOJAK

FERIČEVO

ROSULJA

VINEŠNJAK III. ODVOJAK

FERKI

ŠENCAJI

 

 

 

 

DREŽNIK BREZOVIČKI

 

 

DESPRIMSKA (1-3; 17D-17E)

DREŽNIK
(1-63; 99A, 99E-107; 2 - 120)

DREŽNIK ODV. 2

DESPRIMSKA ODV. 1

DREŽNIK ODV. 1

DREŽNIK ODV. 4 (kbr.2-4)

DESPRIMSKA ODV. 2
(3-15; 2-18)

 

RAVNA

DESPRIMSKA ODV. 4
(24-28)

 

 

 

 

 

GOLI BREG

 

 

DESPRIMSKA
(kbr. 68)

GOLOBREŠKA ODV. 1

GOLOBREŠKA ODV. 4

DESPRIMSKA ODV. 3
(7-15)

GOLOBREŠKA ODV. 2

HARABAJSI ODV.

GOLOBREŠKA
(1A-21; 2-38)

GOLOBREŠKA ODV. 3

PALČIĆI ODV.

 

 

 

GORNJI DRAGONOŽEC

 

 

GOLJAČKI PUT

POD GOLJAKOM

PUČKI II. ODVOJAK

GORNJODRAGONOŠKA C.

POD SELOM

STARI DOM

GORNJODRAGONOŠKA C. I. ODV.

PRI ŽEDNJAKU

SUPLOJTE

KOMADOVO

PUČKI

VUŠNI VRH

LOVAČKI PUT

PUČKI I. ODVOJAK

 

 

 

 

GORNJI TRPUCI

 

 

BABIĆI

GAJ

MACEKOVIĆI

CERJANI

HORVATI

POD GAJOM

CERJANI 1

KLJUČI

TOPOLJE

CERJANI 2

KRIŽANJA

 

 

 

 

GRANČARI

 

 

GRANČARSKA (1-11 i 2-30D)

GRANČARSKA ODV. 2

HUDOBIČKA
(50-52)

GRANČARSKA ODV. 1

GRANČARSKA ODV. 3

HUDOBIČKA ODV.
1 828-34)

 

 

PAŠINEC
(dio-bez kbr.)

 

 

 

HAVIDIĆ SELO

 

 

BOTRENA STEZA

KORAKOVO

MIKIN PUT

HAVIDIĆKA CESTA

KUTI

VIDUŠEVINA

 

 

 

HORVATI

 

 

BABIĆI

HORVATSKI BUKOVEC

PALIJAŠKI ODV.

BENCEKOVIĆI

HORVATSKI OGR.

PALIJAŠKI OGR.

BENCEKOVIĆI ODV.1

KARASMANI

PIPIĆ BREG

DERDIĆI

KARLOVAČKA C.

PIPIĆI

DERDIĆI ODV. 1

KOMARI

PRED VRATA

DERDIĆI ODV. 2

KOMARI ODV. 1

PREMUŽIĆI

DOBRINEC

KOMARI ODV. 2

PREMUŽIĆKI PUT

DUBRAVE

KOZIJANKA

PREVENDARI

DUGAVA

KRČI

PREVENDARSKI ODV.

GAJIC

MAVRAČIĆI

REŠČIĆI

GOLUBIČKA

MAVRAČIĆKI ODVOJAK

SLEMENSKA CESTA

GORJANCI

MOKRICE

SUČEVCI

HERCEGI

PALADINIĆI

ŠIRANOVIĆI

HERCEŠKI ODV.

PALADINIĆI ODV. 1

ŠIRANOVIĆI ODV. 1

HERCEŠKI PUT

PALADINIĆI ODV. 2

ŠIRANOVIĆI ODV. 2

HORVAĆANSKI TRG

PALIJAŠI

ŠUMSKA CESTA

HORVATI

 

 

 

 

 

HRVATSKI LESKOVAC

 

 

DEMERJE

 

 

 

 

 

HUDI BITEK

 

 

BREZOVIČKA C.
(139-153 i 124-132)

HUDOBIČKA
(1-29A; 2-40)

HUDOBIČKA ODV. 3

DREŽNIK ODV. 3
( 3-35)

HUDOBIČKA ODV. 1
(1-1E; 2-22)

HUDOBIČKA IV. odvojak

GRANČARSKA
(1A, 2A - 2C)

HUDOBIČKA ODV. 2

PAŠINEC
(dio - bez kbr.)

 

 

 

KUPINEČKI KRALJEVEC

 

 

AŠPERGERI

KRALJEVEČKA C.

PARK BRAĆE RADIĆA

AŠPERGERI ODV.

KRALJEVEČKA C. OD.5

PAVLIĆI

BARUNOV PUT

KRALJEVEČKA C. OD.6

PEŠČANKA

BEČKOV BREG

KRALJEVEČKA C. OD.7

PLEŠIČKA

DRAGA

KRALJEVEČKI BRIJEGI

POTOČKA CESTA

FRANJE

KRALJEVEČKI ODV. 1

PUŠĆAK

GAJANI

KRALJEVEČKI ODV. 2

PUT OGRAJA

GRANČARSKA
(21-39; 32-50, 60-62)

KRALJEVEČKI ODV. 3

ŠKARE – dio bez kbr.

GRANČARSKA ODV. 4

KRALJEVEČKI ODV. 4

ŠKOLSKA
(2 – 14)

GRANČARSKA ODV. 5

LAZI

ŠOLIĆI

GRANČARSKA ODV. 6

LESKOVCI

ŠTRPET

HARABAJSI

LEŠČINA

ŠTRPET ODVOJAK 1

HARABAJSI ODV. 1

LOVAČKI PUT

ŠTRPET ODVOJAK 2

HARABAJSI ODV. 2

LOVRE

TATARI

JELAS

LUKŠIĆI

TRABARIŠĆE

JEZ

MALEKI

TRSIŠČE

KOBILJE

MALI GRM

TUMBRI

KRALJEV. BRIJEGI ODV.1

MATIČKI

TUMBRI - HRASTINA

KRALJEV. BRIJEGI ODV.2

MILAČE

TUMBRI ODV. 1

KRALJEV. BRIJEGI ODV.3

MIRNA

TUMBRI ODV. 2

KRALJEV. BRIJEGI ODV.4

MRAKOV BREG

TUMBRI ODV. 3

KRALJEV. BRIJEGI ODV.5

PALČIĆKA

TUMBRI ODV. 4

KRALJEV. BRIJEGI ODV.6

PANDAKI

TUMBRI ODV. 5

KRALJEV. BRIJEGI ODV.7

PANDAKI ODV. 1

VATROGASNA C.

KRALJEV. BRIJEGI ODV.8

PANDAKI OGR. 1

VLAŠIĆI

KRALJEV. BRIJEGI ODV.9

PANDAKI OGR. 2

VODOVODNI PUT

 

 

VRBANIČKA

 

 

 

LIPNICA

 

 

KOMOGOVCI

LIPNIČKA C. III. ODVOJAK

SIRKOVINA

LIPNIČKA CESTA

RAVNICE

ŠIMUNOV BREG

LIPNIČKA C. I. ODVOJAK

RAVNICE I. ODVOJAK

VIDOV KUT

 

 

 

ODRANSKI OBREŽ

 

 

AMERIKANSKA

JANJEČIĆI-ODV.

ROŽIĆI

AMERIKANSKI ODV.

KRIŽANJA

SPIVAKI

ČEŠKA

MALKOČI

STARI DVOR
(29B-29N; 35)

ČEŠKI ODVOJAK

MILEKANSKA

STRMEČKA

DRAGONOŽEČKA C.
(1-55 i 2-26)

NALETILIĆA, DR. LUJE (67-85)

ŠIMIRI

DUPCI
(3-29A; 6 - 69)

OBREŠKA CESTA

VICEBANI-MATAKI

HRELCI

ORSAGI

VICEBANI-ODV.

HROŠĆI

PRILAZ ROŽIĆIMA

ZADVORAČKI ODV.

JANJEČIĆI

PRŠIRI

ZADVORCI

 

 

 

STARJAK

 

 

BANOVKE

KUKELJNJAK

STARJAK OGRANAK 1

BUKOVEC

RADOVINA

STARJAK OGRANAK 2

JURIČKOV PUT

STARJAK

TRATINARSKI PUT

 

 

 

STRMEC

 

 

BREBERNIČKA C. (11)

JANTOLEKI

REGELJI

CELIĆI

KARLIĆI

STRMEČKA CESTA

ČRNILO

KRČEVINE

TRATINE

DRAGONOŽEČKA C.

(38-56)

MIHLINI

 

HRASTINA

MOČIRAD

 

 

 

 

ZADVORSKO

 

 

BREZOVIČKA C.
(kbr.113-115 )

KRUŽNA ZADVORSKA

PRIGRADSKA ODV. 2

BALAŠKI

KRUŽNA ZADVORSKA ODV.1

PRIGRADSKA ODV. 3
(18-44)

FRKLIČI

KRUŽNA ZADVORSKA ODV.2

PRIGRADSKA ODV. 4

HUDOBIČKA ODV. 1
(1-1E, 5; 2 – 22)

PEKARSKA (10-16)

ZADVORSKA

KAŠINCI (1-17; 2-18)

PIŠKORI

ZADVORSKA ODV. 1

KAŠINCI ODV.

PRIGRADSKA

ZADVORSKA ODV. 2

KOSTENJAKI

PRIGRADSKA ODV. 1

ZELENI BRIJEG

 

 

 

ZAGREB

 

 

DUPCI (kbr. 29)