Novi Zagreb

Back to top
Printer-friendly version

Predstojnik Podružnice:
Domagoj Kronstein, dipl. soc. radnik

 

ULICE I TRGOVI    

NOVI ZAGREB - ULICE I TRGOVI-BREZOVICA

NOVI ZAGREB - ULICE I TRGOVI-ISTOK

NOVI ZAGREB - ULICE I TRGOVI-ZAPAD

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Novi Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12, nalazi se na prvom katu zgrade koju dijeli sa gradskom samoupravom ima osiguran prilaz za osobe sa invaliditetom. Obavlja djelatnost za područje tri gradske četvrti: Novi Zagreb – Istok, Novi Zagreb – Zapad i četvrt Brezovica. Ukupno broji 39 lokalnih samouprava od kojih je deset urbanih, 18 ruralnih i 11 mješovitih. Prostorno zauzima 242 km².

Prema popisu stanovništva od 2011. Novi Zagreb je najveći područni centar sa ukupno 129.292 stanovnika.

Gradska četvrt Novi Zagreb – Zapad broji 58.025 stanovnika,

Gradska četvrt Novi Zagreb – Istok broji 59.227 stanovnika,

Gradska četvrt Brezovica broji 12.040 stanovnika.

Rubna područja graniče sa gradovima Velikom Goricom, Jastrebarskim i Samoborom i udaljena su oko 20-ak kilometara od sjedišta Podružnice.

Mjesne samouprave pod nadležnošću Podružnice Novi Zagreb: Zapruđe, Utrina, Dugave, Sloboština, Središće, Sopot, Siget, Trnsko, Savski gaj, Kajzerica, Lanište, Remetinec, Travno, Sv. Klara, Botinec, Hrelić, Jakuševac, Blato, Odra, Hrašće, Horvati, Odranski Obrež, Odranski Strmec, Lučko, Hrvatski Leskovac, Demerje, Čehi, Ježdovec, Mala Mlaka, Kupinečki Kraljevac, Buzin, Trpuci, Dragonožec, Lipnica, Havidići, Veliko Polje, Brezovica, Botinec, Odra.

Specifičnosti podružnice su da obavlja djelatnost u tipično urbanim naseljima (npr. Dugave, Travno, Zapruđe itd. ), mješovitim naseljima (npr. Sv. Klara, Remetinec itd.) i tipično ruralnim naseljima (Dragonožec, Lipnica, Kupinečki Kraljevac itd.).

Tako su:

 • Ruralna područja uglavnom udaljena od središta, povezanost javnog gradskog prijevoza je loša te korisnici iz tih područja, naročito starije osobe, teško dolaze do područnog centra.
 • Pojedina naselja naglo urbanizirana te su na području MS Kajzerica na jednom mjestu smještene osobe sa invaliditetom, na području MS Lanište smješteni su branitelji i invalidi Domovinskog rata, MS Sveta Klara je naglo naseljavana za vrijeme i nakon Domovinskog rata te obuhvaća više kulturoloških nazora.
 • Botinec pretežno naselili  stanovništvom poslije poplave u Gradu Zagrebu 1964. god. u stambene zgrade privremenog karaktera no i dan danas ljudi stanuju u njima te imaju problema sa nekvalitetnim stanovanjem.
 • Jarušcica, Blato, Kamenarka, Kajzerica neprestano se naglo urbaniziraju i u vrlo kratkom vremenu mijenjaju strukturu i potrebe stanovništva.

Na području Novog Zagreba se nalazi se: 

 • 15 osnovnih škola,
 • 7 srednjih škola,
 • 1 Walfdorska osnovna škola, 
 • 1 učenički dom,
 • Centar za rehabilitaciju Zagreb – Podružnica Sloboština,
 • 14 domova zdravlja,
 • 6 domova za starije i nemoćne osobe – jedan u vlasništvu RH: Dom za starije i nemoćne osobe Sveta Ana, Islandska 2 i pet u privatnom vlasništvu: Dom Rezidencija Kastelan, 4. Sisački odvojak – Čehi, Dom Tolić, Ježdovečka 108 – Ježdovec, Dom Mala Mlaka, Malomlačka 136 – Mala Mlaka, Kuća Sv. Franje, Sv. Izidora 5 – Odra, Dom Villa Brezovica sa hospicijem, Desprimska 1A – Brezovica.
 • Prihvatilište za tražitelje azila Hotel Porin, Sarajevska 4.

U Podružnici Novi Zagreb zaposleno je 43,5 radnika, od toga 5 radnika na administrativno-tehničkim poslovima i 38,5 stručnih radnika. Podružnica ima zaposlenih 5 pravnika, 1 upravnog pravnika, 3 psihologa, 2 defektologa – socijalna pedagoga i 27,5 socijalna radnika – od toga 23,5 dipl. soc. radnika i 4 soc. radnika


Radnici su raspoređeni po odjelima kako slijedi:

PRIJEMNI URED:

 • Marica Jurković, dipl. socijalna radnica   tel 01 6585-543

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE:

 • 6 dipl. soc. radnika
 • 2 soc. radnika
 • 2 dipl. pravnika

ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ:

 • 10,5 dipl. soc. radnika
 • 1 soc. radnik
 • 1 dipl. soc. pedagog
 • 1 prof. defektolog
 • 3 dipl. pravnika
 • 3 prof. psihologa

ODJEL ZA MATERIJALNA DAVANJA:

 • 3 dipl. soc. radnika
 • 1 upravni pravnik

DOKUMENTACIJA:

 • 1 soc. radnik

PISARNICA:

 • 3 administratora
 • 1 vozač
 • 1 spremačica

Aktivnosti povodom Svjetskog dana socijalnog rada  

 

 

„Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada dana 16.03.2016.god. održan je radni sastanak zajedno sa kolegama VI Policijske postaje, kao i sa kvartovskim policajcem,a s kojima smo i dosada uspješno surađivali. Na sastanku se otvorilo niz tema, kao način zajedničkog izvida na terenu socijalnih radnika i djelatnika Policije pri kojima im je potrebna policijska zaštita.

Razgovarali smo o njihovim i našim ovlastima, načinu suradnje i daljnjeg unapređenja suradnje.

 

 

STOP PROGRAM U NOVOM ZAGREBU 2015.g.