Imenik pomoćnih dadilja

Back to top
Printer-friendly version

IMENIK POMOĆNIH DADILJA - GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

REGISTARSKI BROJ UPISA U IMENIK POMOĆNIH DADILJA

DATUM UPISA U IMENIK  POMOĆNIH DADILJA

BROJ I DATUM RJEŠENJA OBITELJSKOG CENTRA O UPISU POMOĆNE DADILJE U IMENIK POMOĆNIH DADILJA

PODACI O  POMOĆNOJ DADILJI: IME, PREZIME, MJESTO I ADRESA STANOVANJA, TELEFON, STRUČNA SPREMA, DATUM ZAVRŠETKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, JEZIK KOJI GOVORI, PODACI O STRUČNOM USAVRŠAVANJU, DRŽAVLJANSTVO

KADA JE POMOĆNA DADILJA ZAPOSLENA KOD OBRTNIKA, PODACI O OBRTNIKU: NAZIV I SJEDIŠTE, MATIČNI BROJ, TELEFON, FAX, E-MAIL

1.

22.12.2014.

 

BROJ I DATUM RJEŠENJA O

UPISU POMOĆNE DADILJE U

IMENIK POMOĆNIH DADILJA:

KLASA: UP/I-550-06/14-01/10,

URBROJ:534-100-05/05-14-11

Od 24.11.2014. godine

 

Vesna Fabijanić

Braće Kazić 13

Jastrebarsko

Tel: 091 9231540

Srednja stručna sprema

Hrvatski jezik

 

2.

brisano

brisano

brisano

 

3.

28.07.2016.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O

UPISU POMOĆNE DADILJE U

IMENIK POMOĆNIH DADILJA:

Rješenje KLASA:UP/I-550-06/16-03/14

URBROJ:534-100-05/05-16-14

Ana Marija Ambrušec, Gradec, Veliki Brezovec 4,

Tel/mob:0916007601,

VŠS

Govori hrvatski jezik

Državljanstvo hrvatsko

 

 

4.

brisano.

brisano

brisano

 

 

 

 

               5.

 

 

 

  25.05.2017

 

BROJ I DATUM RJEŠENJA O UPISU POMOĆNE DADILJE U IMENIK POMOĆNIH DADILJA:

Rješenje KLASA:UP/I-550-06/17-08/2 URBROJ:534-100-02/11-17-11 od 25.05.2017. godine

 

Marina Duh, Stari Čić, Velika Gorica, J.Habdelića 116 A, tel:098/163-8568 Govori:Hrvatski i Engleski,

Državljanstvo:Hrvatsko

 

 

 

 

             6.

 

 

 

31.05.2017.

 

BROJ I DATUM RJEŠENJA O UPISU POMOĆNE DADILJE U IMENIK POMOĆNIH DADILJA:

Rješenje KLASA:UP/I-550-06/17-08/5 URBROJ:534-100-02/11-17-11 od 31.05.2017. godine

 

Marija Mikan, Novi Čič, Posavska 18,

Tel:091/7347721,

Govori:Hrvatski i Engleski

Državljanstvo:Hrvatsko