Registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje

Back to top
Printer-friendly version

REGISTAR OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE- GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

REGISTARSKI BROJ UPISA U REGISTAR

DATUM UPISA U REGISTAR

BROJ I DATUM RJEŠENJA OBITELJSKOG CENTRA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

PODACI O OBRTU: NAZIV I SJEDIŠTE, MATIČNI BROJ, OIB, ADRESA POSLOVANJA, ŽUPANIJA, TELEFON, FAX, E-MAIL

IMENA I PREZIMENA DADILJA I POMOĆNIH DADILJA ZAPOSLENIH KOD OBRTNIKA KOJI OBAVLJA DJELATNOST DADILJE

NAZIV OSIGURAVATELJSKOG DRUŠTVA KOD KOJEG JE OBRTNIK OSIGURAN

1.

14.10.2014.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

KLASA: UP/601-01/13-02/1

URBROJ: OC-005-13-6

OD 14.10.2013.

OBRT DADILJA TETA LJILJA,

VL. LJILJANA FRDELJA

 ADRESA:

 HRASTJE PLEŠIVIČKO  38, JASTREBARSKO,

MB OBRTA: 97447579

OIB:27430463675

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

TEL:01/6283854

E-MAIL: ljiljana01@net.hr

 

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

2.

14.10.2013.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE KLASA:  UP/-601-01/13-02/2

 URBROJ: OC-005-13-21 OD 14.10.2013. GODINE

OBRT PALČIĆ, OBRT ZA ČUVANJE DJECE,

VL. ĐURĐICA PALIKUĆA

ADRESA POSLOVANJA CELINE 41 A, VRBOVEC

 

MB OBRTA: 97411388

OIB: 93778150498

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

TEL. 01 2791676

 

 

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

 3.

01.07.2014.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

KLASA: UP/I-550-06/14-01/2 URBROJ: 534-100-02/04-14-9 OD 27.06.2014.

 

 

 

 

OBRT ZVJEZDICE, OBRT ZA USLUGE VL. MARA KOPIĆ

ADRESA:

 MIROSLAVA KRLEŽE 3, SESVETE

MB OBRTA. 97471852

OIB:49342759605

GRAD ZAGREB

TEL: 0996921649

 

 

CROATIA OSIGURANJE d.d.

4.

04.09.2014.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

KLASA: UP/I-550-06/14-01/7 URBROJ: 534-100-02/04-14-3 OD 28.08.2014.

OBRT MENTOR,

OBRT ZA USLUGE – VL. KATICA VIDOVIĆ KONJEVOD

ADRESA:

DRAGUTINA GOLIKA 34, ZAGREB

MB OBRTA: 97532622

OIB: 85976840767

GRAD ZAGREB

TEL: 01 3665019

 

CROATIA OSIGURANJE d.d.

5.

19.03.2015.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/15-03/2, URBROJ: 534-100-05/05-15-07 od 18.03.2015.

BUMBICE, obrt za usluge, vl. Danijela Jerković,

Adresa sjedišta: I Vranovinski ogranak 6, Zagreb,

 MB obrta: 97568694, OIB: 54938644316, Adresa poslovanja: Rakušina 16, Zagreb, županija: Grad Zagreb, Tel/mob: 098 9823430

 

Croatia osiguranje d. d.

6.

brisano

brisano

brisano

brisano

brisano.

7.

03.11.2015.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/15-03/19, URBROJ: 534-100-05/05-15-07 od 27.10.2015.

ŠUMSKA VILA, obrt za usluge, vl. Vernesa Šaran

Adresa sjedišta i poslovanja: Majcenov put 24c, Grad Zagreb, MB obrta: 97517445, OIB: 55510976268

Tel/mob:  0922337731

 

Jadransko osiguranje d.d.

8.

23.05.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/16-03/8, URBROJ: 534-100-05/05-16-07 od 06.05.2016.

ZVJEZDICE, obrt za usluge, vl. Sonja Sabol

Adresa sjedišta i poslovanja: Srpanjska 1, Grad Zagreb, MB obrta: 97593001, OIB: 12198540070

Tel/mob:  0911553973

 

Jadransko osiguranje d.d.

9.

19.05.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/16-03/10, URBROJ: 534-100-05/05-16-07 od 17.05.2016.

MRVICA, obrt za usluge, vl. Ana Jonke Gold

Adresa sjedišta i poslovanja: Vladimira Gortana 9/I, Grad Zagreb, MB obrta: 97659657, OIB: 18185871577

Tel/mob:  0915293115

 

Jadransko osiguranje d.d.

 

 

 

10.

13.06.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/16-03/11, URBROJ: 534-100-05/05-16-11 od 06.06.2016.

SUNAC, obrt za dnevnu skrb o djeci, vl. Tajana Miščević

Adresa sjedišta i poslovanja: Zagrebačka ulica 140, Grad Velika Gorica, MB obrta: 97677981, OIB: 71700733480, Tel/mob: 0981628568

 

Croatia osiguranje d.d.

11.

10.09.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA:UP/I-550-06/16-03/22, URBROJ:534-100-02/01-16-7 od 02.09.2016.

KIKAČI, obrt za usluge, vl. Lena Katušin,

Adresa sjedišta i poslovanja:Jaruščica 9b, Zagreb,

MB obrta:97652822,

OIB;96109669071,

Tel/mob:0915085505

 

 

EUROHERC OSIGURANJE d.d.

12.

10.09.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/16-03/16, URBROJ:534-100-02/01-16-10 od 02.09.2016.

 

BAMBINO, obrt za obavljanje djelatnosti dadilje, vl. Martina Petreković,

 Adresa sjedišta i poslovanja: Kolodvorska 22, Zaprešić,

MB obrta:97657174, OIB:68444836896, Tel/mob:0989420722

 

 

Wiener osiguranje

Vienna Insurance Group d.d.

13.

12.12.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA: UP/I-550-06/16-03/30, URBROJ:534-100-02/11-16-07 od 05.12.2016.

 

LIMAČI, obrt za čuvanje djece, vl. Tihana Ratković,

Adresa sjedišta i poslovanja: Vlahe Bukovca 20, Samobor,

MB obrta: 97714453,

OIB:33441385163,

Tel/mob:097737-7792

 

 

 

Croatia osiguranje d.d.

14.

12.12.2016.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA: UP/I-550-06/16-03/29, URBROJ: 534-100-02/11-16-07 od 06.12.2016

 

EMAUS, obrt za usluge, vl. Nikolina Starjački i vl. Marija Frigan,

 Adresa sjedišta i poslovanja: Antovaljska ulica 4, Zagreb,

MB obrta: 97701297,

OIB: 69358651022 (Nikolina Starjački) i OIB: 44273047650 (Marija Frigan),

Tel/mob: 098 729080 i   092 1345743

 

 

Jadransko osiguranje d.d.

 

 

 

15.

14.02.2017.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA: UP/I-550-06/16-03/32, URBROJ: 534-100-02/11-17-07 od 02.02.2017.

 

MALI PRINC, obrt za čuvanje djece, vl. Jasminka Rodić, Adresa sjedišta i poslovanja: I. Poljanice 17, Zagreb,

MB obrta: 97672653,

OIB: 08009237815

Tel/mob: 098  9345 431

 

Croatia osiguranje d.d.

16.

20.02.2017.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA: UP/I-550-06/16-03/27, URBROJ

534-100-02/11-17-07 od

14.02.2017.

ŽIRAFA, obrt za čuvanje djece,vl. Mihaela Štrok, Adresa i sjedište poslovanja:Koledinečka 5, Zagreb;

MB obrta:97710407;

OIB:64533293786;

Tel/mob:098/633 369

 

Wiener osiguranje

Vienna Insurance Group d.d.

17.

22.02.2017.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA: UP/I-550-06/17-03/2, URBROJ:534-100-02/11-17-06 od 22.02.2017.godine

PANDINO GNIJEZDO, obrt za čuvanje djece, vl. Ivana Jergović,

Adresa i sjedište poslovanja:Kladje, Prigorska 15,

MB obrta: 97721891,

OIB:71062805569

Tel/mob:095/684 0414

 

Croatia osiguranje d.d.

18.

24.03.2017.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

KLASA:UP/I-550-06/17-03/4, URBROJ:534-100-02/11-17-7 od 16.03.2017. godine

ZVONČICA, obrt za usluge,

vl. Zdenka Arnautović, Adresa i sjedište poslovanja: Zagreb, Trnjanski nasip 81,

MB obrta:97720844

OIB:21010136701

Tel/mob:091/9216689

 

Jadransko osiguranje d.d.

 

 

 

 

         19.

 

 

 

   15.05.2017.

 

  Rješenje o ispunjavanju

    uvjeta za obavljanje 

    djelatnosti dadilje

KLASA:UP/I-550-06/17-03/8, URBROJ:534-100-02/12-17-07 od 15.05.2017.

               godine

 

 

LEPTIRIĆI, obrt za usluge,vl.Marina Vuk,

Adresa i sjedište poslovanja:  Zagreb, Jeronima Kavanjina 18, MB obrta:97732591

OIB: 21011606055

Tel/mob:0922422143

 

 

 

 

Croatia osiguranje d.d.

 

 

 

 

         20.

 

 

 

 

8.6.2017.

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/17-03/6 URBROJ:534-100-02/12-17-17 od 5.6.2017. godine

 

 

SVITOGOR-obrt za čuvanje djece i usluge vl. Mario Močilac, Adresa i sjedište: Peteranečki put 22, MB obrta: 97716934, OIB: 74590833032

Tel/mob: 0959148711

 

 

 

Wiener osiguranje

 

 

 

           21.

 

 

 

 

8.6.2017.

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA: UP/I-550-06/17-03/11 URBROJ:534-100-02/12-17-7 od 5.6.2017. godine

 

 

SUNČANI VRT-obrt za usluge vl. Ane Šišić Paun, Adresa i sjedište: Bartolići 49, Zagreb, MB obrta: 97741388, OIB: 50945649990,

Tel/mob: 0919101154

 

 

 

 

Croatia osiguranje

 

 

 

         

 

         22.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6.2017.

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/17-03/12 od 26.6.2017. godine

 

PIPI DUGA ČARAPA-obrt za usluge vl. Enya Kovačević, Adresa i sjedište: Strmec Samoborski, Hrvatskih branitelja 47, MB obrta:97733687, OIB:33173154717, Tel/mob:095-5673205

 

 

 

 

 

Wiener osiguranje

 

 

 

 

 

 

       23.

 

 

 

 

 

 

10.7.2017

 

 

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/17-03/17 od 27.6.2017. godine

 

 

LEPTIRIĆ-obrt za usluge vl.Marina Makvić, Adresa i sjedište;Jeronima Kavanjina 18, Zagreb, MB obrta:9756237, OIB:34253858975, Tel/mob:0911736626

 

 

 

 

Croatia osiguranje

 

 

 

 

 

      24.

 

 

 

 

 

17.8.2017

 

 

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/17-03/23 od 17.8.2017. godine

 

 

 

 

JEDNOROG-obrt za dnevno čuvanje djece, vl. Ornela Eldić OIB:54491586178,  adresa i sjedište;Kurilovečka 65, Zagreb, MB obrta:97788562 Tel/mob:0995252029

 

 

 

 

 

 

HOK osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      25.

 

 

 

 

 

28.9.2017

 

 

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/17-03/37 od 28.9.2017. godine

 

 

 

 

PAHULJICA-obrt za obiteljsko čuvanje djece, vl. Kristina Franić OIB:91810097689,  adresa i sjedište;Pavlenski put 7, Zagreb, MB obrta:97757241Tel/mob:0911603636

 

 

 

 

 

 

Wiener osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      26.

 

 

 

 

 

2.10.2017

 

 

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/17-03/29 od 2.10.2017. godine

 

 

 

 

VESELI KORACI-obrt za  čuvanje djece, vl. Marija Đukić OIB:72918187909,  adresa i sjedište;Osišće 2, Samoborski otok, MB obrta:97782572 Tel/mob:0955128496

 

 

 

 

 

 

Wiener osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      27.

 

 

 

 

 

17.10.2017

 

 

 

 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje KLASA:UP/I-550-06/17-03/36 od 17.10.2017. godine

 

 

 

 

MALI MEDO-obrt za  čuvanje djece i usluge vl. Dora Brnčić OIB:40316314408,  adresa i sjedište;Jarnovićeva 50, Zagreb, MB obrta:97782033 Tel/mob:0915157586

 

 

 

 

 

 

Grawe osiguranje