Natječaji za radna mjesta

Back to top

22. 11. 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaj za radno mjesto

- čistačica - dostavljač -neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Preuzmi privitak - Natječaj - čistačica-dostavljač

08.11.2017.

CZSS Zagreb objavljuje  javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme.

Preuzmi privitak - Tekst natječaja

18. 10. 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaj za radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Zagreb.

Preuzmi privitak - Natječaj - pravnik

13. rujna 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaj za radno mjesto:

- diplomirani pravnik I vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Preuzmi dokument

30. kolovoza 2017.

Javni natječaj za radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

- diplomirani socijalni radnik I. vrste - 1 izvršitelj,

- viši informatički referent II. vrste- 1 izvršitelj

PREUZMI DOKUMENT

21. lipnja 2017.

Javni natječaj za radna mjesta na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Zagreb:

- diplomirani socijalni radnik I. vrste - 2 izvršitelja,

- psiholog I. vrste - 1 izvršitelj,

- diplomirani pravnik I. vrste- 1 izvršitelj,

- pravnik za pravne, kadrovske i opće poslove I. vrste

Preuzmi dokument

3. svibnja 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme:

  • diplomirani socijalni radnik I. vrste - 2 izvršitelja/ice 
  • računovodstveni referent - likvidator III. vrste-1 izvršitelj/ica 

Preuzmi dokument

5. travnja 2017.

Javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik I. vrste - 1 izvršitelj i računovodstveni referent - likvidator III. vrste-1 izvršitelj

Preuzmite

 

10. ožujka 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaj za radnoa mjesta:

  • diplomirani socijalni radnik I. vrste - 2 izvršitelja 
  • psiholog I. vrste-1 izvršitelj 

Preuzmi dokument

17. veljače 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaj za radno mjesto dilomirani socijalni radnik/ica I vrste - jedan izvršitelj

Preuzmi dokument

27. siječnja 2017.

CZSS Zagreb objavljuje javni natječaja za radno mjesto diplomirani pravnik I. vrste - 1 izvršitelj 

Preuzmi dokument

23. prosinca 2016.

Centar za socijalnu skrb Zagreb objavljuje javni natječaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik. Dokument preuzmite ovdje: Natječaj

23. studenoga 2016.

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto:

  • 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

30. rujna 2016.

Javni natječaj za radno mjesto - diplomirani pravnik I vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Preuzmi pdf dokument

21. rujna 2016.

Temeljem članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01114-01/1, URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta: 1. pravnik za pravne, kadrovske i opće poslove I. vrste, 2. diplomirani socijalni radnik I. vrste.

29. srpnja 2016.

Centar za socijalnu skrb Zagreb objavljuje javni natječaj za radna mjesta:

1. računovodstveni referent- likvidator III. vrste  

2. administrativni referent III. vrste 

 

Preuzmi DOKUMENT

15. srpnja 2016.

Centar za socijalnu skrb Zagreb objavljuje javni natječaj za radna mjesta  psihologa I. vrste i administrativnog radnika III. vrste.

Preuzmi dokument

29. ožujka 2016.

Temeljem članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto

 

  1. diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -  2 izvršitelja/ica

29. siječnja 2016.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta: diplomirani pravnik I. vrste, diplomirani socijalni radnik I. vrste, socijalni pedagog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica

30. studenoga 2015.

Temeljem članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, u skladu sa Zakonom o poticanju zapošljavanja( NN RH broj 57/12 i 120/12), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na određeno vrijeme -12 mjeseci

- javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  Mladi i kreativni –

Koordinatori društveno korisnog rada

-          13 izvršitelja - 

23. listopada 2015.

Temeljem članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1.      diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

18. rujna 2015.

CZSS Zagreb objavljuje natječaj za radna mjesta :

- dipl.pravnik I vrste - neodređeno puno radno vrijeme  / 2 izvršitelja/ice

- vozač-dostavljač III vrste - neodređeno puno radno vrijeme / 2 izvršitelja/ice

 

Dokument preuzmite OVDJE

 

14. kolovoza 2015.

Temeljem članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03114-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

2. psiholog I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

3. stručnjak zaštite na radu II. stupnja- neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

29. lipnja 2015.

Ravnateljica CZSS Zagreb objavljuje Javni natječaj za radna mjesta:

1. dipl. pravnik I vrste-neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica

2. psiholog I vrste-neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica

17. lipnja 2015.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje natječaj za radna mjesta administrativnog referenta III. vrste i vozača-dostavljača III. vrste

27. svibnja 2015.

Ravnateljica Centra za cocijalnu skrb Zagreb objavljuje javni natječaj za radna mjesta:

 dipl.soc.radnik I vrste na neodređeno puno radno vrijeme- 4 izvršitelja/ice

rehabilitator I vrste - neodređeno puno radno vrijeme - jedan izvršitelj/ica

 

19. veljače 2015.

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 3 izvršitelja/ice

2. diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -  1 izvršitelj/ica

3. listopad 2014.

Temeljem članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb objavljuje Javni natječaj za radna mjesta: dipl. soc. radnik I. vrste-neodređeno puno radno vrijeme,dipl. psiholog I. vrste-neodređeno puno radno vrijeme,dipl. pravnik I. vrste-neodređeno puno radno vrijeme.

8. kolovoz 2014.

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta: diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice; psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica

26 veljače 2014.

Centar za socijalnu skrb Zagreb, objavljuje javni natječaj za radno mjesto

1.      diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

2.      diplomirani socijalni radnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

Više saznajte ovdje

13. veljače 2014.

Centar za socijalnu skrb Zagreb, objavljuje javni natječaj za radno mjesto

1.      diplomirani socijalni radnik I. vrste  –neodređeno puno radno vrijeme- 2 izvršitelja/ice

2.       diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

3.      psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj/ica

Više saznajte ovdje

24. prosinca 2013.

Centar za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radna mjesta. 

diplomirani socijalni radnik I. vrste – 4 izvršitelja/-ice
diplomirani pravnik I. vrste  - 1 izvršitelj/-ica
viši informatički referent  -  1 izvršitelj/-ica

Više saznajte ovdje

14. studeni 2013.

Centar za socijalnu skrb Zagreb objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto: diplomirani socijalni radnik I. vrste - 2 izvršitelja/ica, diplomirani pravnik I. vrste  -1 izvršitelj/ica

Više saznajte ovdje