Kontakti

Printer-friendly versionSend by email

 

Sjedište Centra je na lokaciji Eugena Kumičića 5.

e-mail: zagreb@czss-zagreb.hr

Ravnateljica : direktni  telefon : 01/4550-907    fax:  01/4550 – 976

Centrala: 01/4550-644, 01/4550-220, 01/4550-813, 01/4550-849, 01/4550- 671

Služba vještačenja ( PTV )  direktni  telefon: 01/4551- 036                 

Računovodstvo:  01/4550-220,  fax: 01/4573-415

Službenik za zaštitu osobnih podataka e-mail: szzop@czss-zagreb.hr

Službenik za informiranje e-mail: sluzbenik@czss-zagreb.hr

Služba za otpis duga e-mail: otpisduga@czss-zagreb.hr


1.Podružnica Črnomerec  sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 259.

Telefon: 01/3774-797, 01/3777-150,  Fax: 01/3720-008

e-mail: crnomerec@czss-zagreb.hr


2.  Podružnica Gornji Grad-Medveščak sa sjedištem u Zagrebu, Trg Hrvatskih velikana 2

Telefon: 01/4810-497, 01/4810-475, 01/4810-481, 01/4923-142,  Fax: 01/4921-564

e-mail: gornjigrad-medvescak@czss-zagreb.hr


3. Podružnica Donji Grad  sa sjedištem u Zagrebu, Jurja Haulika 6/2.

Telefon: 01/4577-342 , 01/4577-211,       Fax: 01/4577-341

e-mail: donjigrad@czss-zagreb.hr


4.  Podružnica Maksimir  sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51.

Telefon: 01/2332-792, 01/2335-883, 01/2342-307, Fax: 01/2342-306

e-mail: maksimir@czss-zagreb.hr


5.   Podružnica Peščenica sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska 1.

Telefon: 01/6100-331, 01/6100-212,  Fax: 01/2318-797

e-mail: pescenica@czss-zagreb.hr


6.   Podružnica Dubrava sa sjedištem u Zagrebu, Dubrava 49.

Telefon: 01/2916-900, 01/2988-501 , 01/2988-502 , 01/2916-981 , Fax: 01/2988-503

e-mail: dubrava@czss-zagreb.hr


7.   Podružnica Sesvete  sa sjedištem u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6

Telefon: 01/2004-486, 01/2003-103, 01/2002-062, 01/2002-068,  Fax: 01/2002-062, 01/2049-877

    Podružnica Sesvete sa sjedištem u Novom Jelkovcu, Krešimira Kovačevića 8, Fax: 6456-170

Telefon: 01/6396-602, 01/6396-603, 01/6396-604, 01/6396-605

e-mail: sesvete@czss-zagreb.hr


8.   Podružnica Trnje  sa sjedištem u Zagrebu, Cvijete Zuzorić 53/I

Telefon: 01/6112-284, 01/6150-185, Fax: 01/6116-452

e-mail: trnje@czss-zagreb.hr


9.Podružnica Trešnjevka , sa sjedištem u Zagrebu, Vitezićeva 57.

telefon: 01/3648-255, 01/3639-785, 01/3639-723, 01/3639-717, Fax: 01/3648-255

e-mail: tresnjevka@czss-zagreb.hr


10.Podružnica Novi Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12

Telefon: 01/6585-543, 01/6585-512,  Fax: 01/6528-258

e-mail: novizagreb@czss-zagreb.hr


11. Podružnica Susedgrad sa sjedištem u Zagrebu, Aleja Bologne 2.

Telefon: 01/3454-021, 01/3454-038, 01/3454-039, Fax: 01/3465-750

e-mail: susedgrad@czss-zagreb.hr


12. Obiteljski centar 

Preobraženska 4/IV ili Ulica grada Chicaga 13 u Zagrebu.

tel. 4577 194, fax.4833 086,

mail: ocgz@czss-zagreb.hr