Katalog informacija

Back to top
Printer-friendly version

Sukladno Odluci ravnateljice Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 024-03/12-06/33, URBROJ: 534-05/04-12-2 od  17.10.2012. godine ustrojen je Katalog informacija Centra za socijalnu skrb Zagreb, te određen i imenovan službenik za informiranje.
 
Zahtjevi za pristup informacijama se mogu podnijeti na propisanom obrascu :
 
pisanim putem na poštansku adresu Centra za socijalnu skrb Zagreb:
Centar za socijalnu skrb Zagreb
E. Kumičića 5
10000 Zagreb
 
putem elektroničke pošte :
sluzbenik@czss-zagreb.hr
 
telefaksom na sljedeći broj:
01/4550- 976
 
usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati.