Gornji Grad - Medveščak

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

Održan je zajednički sastanak stručnih radnika Odjela za djecu, mlade i obitelj sa predstavnicima osnovnih škola koje pripadaju području mjesne nadležnosti Podružnice

 

Sukladno aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa rada Podružnice Gornji Grad - Medveščak za 2015. godinu, dana 6.11.2015.godine održan je zajednički sastanak stručnih radnika Odjela za djecu, mlade i obitelj sa predstavnicima osnovnih škola koje pripadaju području mjesne nadležnosti Podružnice. Na sastanku su sudjelovali ravnatelji i članovi stručnih timova četiri od sedam osnovnih škola.

Cilj sastanka je bio međusobno osobno upoznavanje stručnjaka iz različitih ustanova te  upoznavanje predstavnika osnovnih škola sa djelatnostima i ovlaštenjima centra za socijalnu skrb u postupanjima  temeljem odredaba Obiteljskog zakona. Također, na sastanku se razgovaralo o načinima povećanja kvalitete dosadašnje suradnje, o očekivanjima škola u odnosu na postupanje Centra te na kraju o zajedničkim, konkretnim „slučajevima“.  

Zaključno, svi sudionici su se složili da su ovakvi sastanci neophodni i izrazili su žaljenje što se ovaj puta nisu odazvali i predstavnici policijskih postaja koji su vrlo važna karika u postupanjima te da bi ovakve sastanke trebalo održavati i češće s obzirom da jače povezivanje ustanova koje se bave zaštitom djecom i maloljetnika svakako pridonosi poboljšanju zajedničke suradnje usmjerene dobrobiti krajnjih korisnika.

 

O PODRUŽNICI

Podružnica Gornji grad-Medveščak sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 2.  obavlja djelatnost za područje Gradske četvrti  Gornji grad-Medveščak  i  dio  Gradske četvrti Podsljeme u mjesnim odborima:  Šestine, Mlinovi i Gračani.

Ukupna površina područja nadležnosti Podružnice je  37,60 km2 (Gornji grad – Medveščak =  10,19km2 ,  Šestine =9,35 km2, Mlinovi =5,91 km2 i Gračani =12,15 km2). Na području nadležnosti  Podružnice Gornji grad- Medveščak  prema popisu iz  2011 godine živi  ukupno  43.529 stanovnika
(Gradska četvrt Gornji grad-  Medveščak  31. 279 stanovnika  i Gradska četvrt  Podsljeme 12.250  stanovnika od čega u Šestinama 3.534 , u Mlinovima 2.136 i u Gračanima 6.580 stanovnika.

Gradska četvrt Gornji grad -Medveščak obuhvaća dio najužeg središta grada Zagreba, uključujući središnji gradski trg i staru gradsku jezgru (Kaptol i Gradec).  Područje Četvrti izduženo je u pravcu sjever-jug i, osim vrlo malenoga najjužnijeg dijela, u cijelosti se proteže obroncima Medvednice.   Južni dio Četvrti čini stara gradska jezgra, kojom dominira Gornji grad s Kaptolom i Gradecom, a središnji i sjeverni dio Četvrti područje je urbanih vila i obiteljskih kuća.

Gradska četvrt Podsljeme obuhvaća najsjeverniji dio područja grada Zagreba . Čak 90% prostora ove gradske četvrti nalazi se na području Parka prirode Medvednica.  Nastanjeni su samo niži gorski obronci .

 

KONTAKTI

Telefon: 01/4810-497, 01/4810-475, 01/4810-481, 01/4923-142  

Fax: 01/4921-564

e-mail: gornjigrad-medvescak@czss-zagreb.hr

Radno vrijeme: od 07.30 do 15.30 sati
Pauza: od 11.30 do 12.00 sati                                

 

Prednji ured (Prijemni ured i Urudžbeni ured)

rad s korisnicima: ponedjeljak-četvrtak od 8,00-15,00 sati

 

Stražnji ured ( Odjel za djecu, mlade i obitelj; Odjel za odrasle osobe i Odjel za novčana davanja)

rad s korisnicima: ponedjeljak i četvrtak od 8,00-15,00 sati

                                srijeda od 8,00-11,30 sati

 

Predstojnik Podružnice: Vinko Dragičević, dipl. iur. 

 

Nadležnost Podružnice određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13; 152/14 i 99/15)  aktom o osnivanju i Statutom Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra i to:

a) na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 7. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 8. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

 

b) osim javnih ovlasti Podružnica Centra obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 3. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 4. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 5. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 6. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje Grada Zagreba,
 7. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 8. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 9. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 10. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 11. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

OSNOVNA OBILJEŽJA:

Prostor Podružnice je smješten na navedenoj adresi na prvom katu u zgradi koja ima dizalo, te je prostor dostupan korisnicima.

U  Podružnici je ukupno zaposleno 16,5  radnika

 • 14 stručnih radnika
 • 1 administrativni radnik
 • 0,5 spremačica 
 • predstojnica

Od ukupnog broja stručnih radnika  zaposleno je:

 • 10 socijalnih radnika
 • 1 psiholog
 • 1 socijalni pedagog
 • 2 pravnika

 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICE

PRIJEMNI URED:    1 socijalni radnik (koji ujedno obavlja i poslove dokumentacije)  
Rad je organiziran na način da uz poslove socijalnog radnika u Prijemnom uredu polovicu radnog vremena obavljaju druge poslove  ( evidencija i dokumentacija i novčane pomoći)
U Prijemnom uredu se ostvaruje prvi kontakt s osobom koja traži socijalnu uslugu ili novčanu naknadu, vrši  se inicijalna procjena potreba i informiranje korisnika  o mogućnostima zadovoljavanja potreba  u sustavu socijalne skrbi ili izvan njega,  kroz mrežu usluga u lokalnoj zajednici.

 

ODJEL NOVČANIH POMOĆI:  3 socijalne radnice
Ovaj odjel  provodi postupke  za ostvarivanje prava na novčane pomoći i potpore , te postupke praćenja i preispitivanja priznatih  prava na pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknadu do zaposlenja, stautus roditelja njegovatelja i potpore za obrazovanje.  Socijalni radnici odjela  pružaju  socijalne usluge korisnicima koji nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne troškove.

 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE: 3 socijalna radnika  i 1 pravnik
Odjel za odrasle osobe obavlja stručne poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih osoba, osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, osoba s problemima ovisnosti, osoba u postpenalnoj zaštiti, beskućnika i drugih odraslih osoba koje zbog osobnih ili obiteljskih rizika nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe.     

                              

ODJEL ZA DJECU MLADE I OBITELJ:
3 socijalna radnika, 1 psiholog , 1 socijalni pedagog i 1 pravnik
Obavlja poslove obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite djece, mladih i obitelji koji uključuju:  rješavanje pitanja vezanih za brak i odnose u braku, te odnose roditelja i djece kao i  pružanje socijalnih usluga djeci i mladima bez roditelja, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poteškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, djeci žrtvama nasilja i trgovanja ljudima, djeci i obiteljima u riziku.

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK

PODSLJEME
Podružnica Gornji Grad- Medveščak  mjesno je nadležna za mjesne odbore : Sestine, Mlinovi i Gračani
 

 

 

NAZIV ULICA ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ ODJEL ZA ODRASLE OSOBE ODJEL ZA NOVČANE NAKNADE
       
AL.HERMANA BOLLEA  1-15A   2-14  17-25 Ivana Vlahek Teskera/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ALAGOVIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ALANSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ALEKSANDROVE STUBE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ANDIJEVIĆEVA   4- 30    PARNI BR. Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ARNOLDOVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BABONIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BAKAČEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BASARIČKOVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BECIĆEVE STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BELOSTENČEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BENKOV PUT Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BEŠIĆI Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BIJENIČKA C.   5-67    2-54 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BIOKOVSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BISKUPA GALJUFA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BITORAJSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BJELEVINA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BJELOLASIČKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BLIZNEC Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BOLTEKI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BOSANSKA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BRANJUGOVA 1 I 2 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BREZOVAČKOGA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BRITANSKI TRG Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BUCONJIĆEVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BUČAROVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BULATOVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BUNTIĆEVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
BUNJAKI Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
BUVINE, ANDRIJE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
CESARČEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
CESAROV GAJ Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
CMROK Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ČAČKOVIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ČAPLINEC (3-19   2-50) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ČRNA VODA  (4-48/ parna strana) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ĆIĆARIJSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ĆIRILOMETODSKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DAVOR Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DEDIĆI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DEGENOVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
DEMERCOVA  Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DEMETROVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DEŽMANOVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DOLAC Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
DOMJANIĆEVA (neparni brojevi) 1-27 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
DONJE PREKRIŽJE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DONJI PUSTODOL Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
DRAŠKOVIĆEVA     (2-18) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
DUBRAVKIN PUT Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DURMITORSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DVERCE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DVORANSKI PREČEC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
DVORNIČIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
DVORNIČIĆEVE STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
FELBINGEROVE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
FREUDENREICHOVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GAJDEKOVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GJURKOV PUT Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GLOGOVAC Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GOLUBOVAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GOLJAČKE STUBE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GOLJAČKI OGRANAK Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GOLJAK Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GORJANI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GORNJE PREKRIŽJE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GOTOVČEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRABEŠĆAK Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANI Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKA CESTA (3-241   16A-212) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKA CESTA    10-16 Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GRAČANSKE DUŽICE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKE STUBE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKI MIHALJEVAC Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKI RIBNJAK Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKO BORJE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKO DOLJE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČANSKO ŠETALIŠTE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAČEC Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRADEC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GRADIŠĆE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GRAMAČA (1A-23     2-16)                                                                                                                                                                                             Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GRAŠČICA  (1-7  2-2A) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GRAŠĆICA (7A-29   2B-40) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GREBENŠČICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GRIČ Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
GRŠKOVIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
GUPČEVA ZVIJEZDA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
HABDELIĆEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
HARMICA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
HEINZOVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
HERCEGOVAČKA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
HERICI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
HIMPER (5-5/4    2-4) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
HORVATOVAC 3-93   2-106  95 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković  Penić
ILICA             PARNI BROJEVI  40-160   88                       Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ILICA   2-38 Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ILIRSKI TRG Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ISCE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ISTARSKA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
IVANOV PUT Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
IVEKOVIĆEVE STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JABUKOVAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JADRANSKA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JAGODNJAK Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JAHORINSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JANDRIĆEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JAVOROVAC Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JAZBINA (157-161   150-204) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JELENČICA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JEZUITSKI TRG Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JORGOVANOVIĆEVE STUBE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JURIŠIĆEVA   ( 1-25) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JURJEVE STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
JURJEVSKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
JURKOVIĆEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KALABAROVO VRELO Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KALNIČKI PUT Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KAMAUFOVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KAMENITA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KAMENITI STOL   (3-29 B) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KAMENJAK Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KAPTOL Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KAPUCINSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KATARININ TRG Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KECERINI DONJI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KECERINI GORNJI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KELKOVIĆI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KLAKOVEC Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KLENOVAC Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KLESARSKI PUT Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KOSINCI (1-9   2-18) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KOVAČIĆA, I.G. Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KOZARČEV VIJENAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KOZARČEVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KOZARČEVE STUBE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KOŽARSKA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KOŽARSKE STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KRALJEVEC     3-91      8-86  DIO BEZ KBR. Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KRALJEVEC 2 Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KRALJEVEČKI ODV. Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KRALJEVEČKI OGR. Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KRISTIJANOVIĆEVA   Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KRLEŽIN GVOZD Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KRŠINIĆA, FRANA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KRVAVI MOST Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KSAVER  Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KSAVERSKA CESTA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KUKULJEVIĆ, IVAN Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KULMERSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KURELČEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KUŠEVIĆEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
KVATERNIKOV TRG 1-3 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KVINTIČKA ULICA (29 A-65   28-84) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
KVINTIČKI ODVOJAK (dio -bez kbr.) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
LEPA VES Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
LIPOVČICA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
LISINSKOG Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
LOBMAYEROVE STUBE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
LONJŠĆINA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
LOVĆENSKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
LOVĆENSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
LJUBINKOVAC STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MAGDIĆEVE STUBE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MAJCENOV PUT Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MALA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MALE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MALLINOVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MALOVANSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MARKOVIĆEV TRG Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MARKUŠEVAČKA CESTA (1-37  2-22A, 22D) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MAŠEKOVA  Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MATOŠEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MEDVEDGRADSKA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MEDVEŠČAK Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MEDVEŠČINA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MESIĆEVA 1-35  30-44 A Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MESNIČKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MIHALJEVAC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MIHOLIĆI Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MIKLOUŠIĆEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MIKULIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MIROGOJSKA CESTA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MITAKI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MLETAČKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MLINARSKA CESTA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MLINOVI (1-137   2-132) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MLINOVI (139-187   134-186) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MLINSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MLINSKE STUBE   4  Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
MLINSKE STUBE DIO BEZ KB. Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
MOSORSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
NAD TUNELOM Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
NADVINA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
NAUMOVAC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
NAZOROVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
NEMETOVA 3-13  I 2 Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
NEMETOVA (dio 4-6) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
NOVA VES Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
NOVAKOVA  1-35   8-32 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
NOVAKOVA  37 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
NOVI GOLJAK Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
OKRUGLJAK Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
OMEJAK Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
OPATIČKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
OPATOVINA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
OPUHAČI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
 ORLOVAC    3-7   i 2 DIO BEZ KBR. Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PALMOTIĆEVA  (1-9    2-6) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
PANTOVČAK Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PARK BELE IV Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PARK RIBNJAK Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
PAUNOVAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PAVLINOVIĆEVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PERIVOJ SRPANJ, ŽRTAVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PERIVOJ BISKUPA STJEPANA II Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
PETRETIĆEV TRG Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
PETROVA    (1-27     2-48A) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
PETROVOGORSKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PIROVEC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PIROVEC GORNJI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
POD ZIDOM Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
PODGAJ Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PODREBERNICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
POSILOVIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
POTOČANI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PRILAZ KRALJIČINOM ZDENCU Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
PUSTODOL Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
RADIĆEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
RADIĆEVO ŠETALIŠTE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
RADNIČKI DOL Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
RAZGLED Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
REISZNEROVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
REMETSKA CESTA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
REMETSKI KAMENJAK (1-9   2-18 E) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
REMETSKI KAMENJAK (9A-13   19-37) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
RIBNJAK Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
RIKARDOVE STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ROCKEFELLEROVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ROKOV PERIVOJ Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ROKOVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
RUBETIĆEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
RUDINA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
RUŽIČNJAK Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SCHLOSSEROVE STUBE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SCHROTTOVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SINKOVIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SJEVERNJAK Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SKALINSKA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SLAVUJEVAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SLJEMENSKA CESTA  (3 i 2 -24) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SLJEMENSKA CESTA (11  i  28-32) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SNJEŽNIČKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SOMUNI Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SOVINEC Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SPLAVNICA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SREBRNJAK   (neparni brojevi) Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STRELJAČKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
STUBE BISKUPA DUHA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STUBE F. BUNTAKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
STUBE FRANJE PUNČECA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STUBE KRALJA LADISLAVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STUBE M. SLAVENSKE Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STUBE Š. LJUBIĆA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STUBE T. DABCA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
STUBE V. MANDEKIĆA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
STUBE V. SVEČNJAKA  Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SUDIŠČAK (1-11A   2-8) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SUDIŠČAK (15) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SUHINOVA 1-15   6-12    14 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SVETOJANSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
SVIBANJČICA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SVIBOVAC Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
SVIBOVAC STUBE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ŠAFRANIŠĆE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠAGI-BUNIĆA TOMISLAVA JANKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠALATA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKA CESTA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI KRALJEVAC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI PRILAZ Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI PUT Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI TRG Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI VIJENAC (1-23   2 -62 A) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI VIJENAC   66 Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI VRH  (1-3   47-53) Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠESTINSKI VRH (5-45 B,  55-59 F   2-68) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠILOBODOV PUT Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠOŠTARIĆEVA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ŠTIROVNIČKA ILICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠTROSMAJEROVO ŠETALIŠTE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠUFFLAYA MILANA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ŠUMSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠUMSKI PREČAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ŠUŠNJEVEC ( 59-69  71-77   42-62) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ŠUŠNJEVEC (1-57   69 C   2-40) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TEPEČIĆEV KLANAC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TKALČIĆEVA 1-95   2-84 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TKALČIĆEVA 88-90 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TOMAŠIĆEV PUT Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TOMAŠINČEV PUT Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TOMIĆEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TORBAROVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TOŠOVAC Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TRG BANA JELAČIĆA  1-11   2-10 Jelavići/Razlog 1-11 BOŠNJAK 1-11 Penić
TRG BRAĆE HRV. ZMAJA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TRG JOSIPA LANGA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TRG SVETOG MARKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TRG SVIBANJSKIH ŽRTAVA 1995 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TRNČEVIĆEV PUT Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TROGLAVSKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TRSIŠČE (18) Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
TRSIŠĆE (6-14) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
TUŠKANAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ULICA 29.X.1918. Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ULICA IVE SERDARA (5-21,   2-52) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ULICA TREŠNJINA CVIJETA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VAROŠKA GORA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VIJENAC Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VINKOVIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VINCE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VINOGRADSKA C ( 2-22 A) Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VISOKA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VIŠNJICA    kbr.4 Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VIŠNJIČKE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VITEZOVIĆEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VLAŠKA 5-47   2-42 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VLAŠKA 53-133 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VOĆARSKA C.    5-71   4-92 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VOĆARSKA  C.    97 , 99-115   106-112 Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VOĆARSKA C.   dio - bez kbr.  Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VOĆARSKO NASELJE Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VODENICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VONČININA Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VOUKOVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VRAMČEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VRANČIĆEVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
VRANICANIJEVA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
VRAZOVO ŠETALIŠTE 1 Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
WEBEROVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
WICKERHAUSEROVA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZAKMARDIJEVE STUBE Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZAMENHOFFOVA Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZAMENHOFFOVE STUBE Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZAVIŽANSKA ULICA (10-16 A) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZAVIŽANSKA ULICA (7-15  8 i 18-20) Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZAVOJNA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZELENGAJ  1-79    2-80 Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZELENGAJ 2A Jelavići/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZELENI DOL Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZELENJAK Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZMAJEVAC Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZNIKINA Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZRINSKOGORSKA ULICA Duši/Razlog Kuštra/ Gluhaković Penić
ZVEČAJ Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić
ZVONARNIČKA 1-9  Duši/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković     Penić
ZVONARNIČKA    2 Jelavići/Razlog Bošnjak-Galina/ Gluhaković Penić