DAN OTVORENIH VRATA

Back to top
Printer-friendly version

 

U tjednu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada Centar za socijalnu skrb Zagreb poziva vas na DAN OTVORENIH VRATA, dana 16.3.2016., u vremenu od 9,00 - 15,00 sati.

Informirajte se o pravima u sustavu socijalne skrbi!