Črnomerec

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Črnomerec sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 259,  obavlja djelatnost za područje Gradske četvrti Črnomerec  .

Gradska četvrt Črnomerec
Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu grada Zagreba, između gradskih četvrti Podsljeme na sjeveroistoku, Donji grad i Gornji grad – Medveščak na istoku, Trešnjevka – sjever na jugu, Stenjevec na jugozapadu i Podsused – Vrapče na sjeverozapadu. Na jugu je omeđena željezničkom prugom, a na sjeveru zadire duboko u Zagrebačku goru.
Površina:   24,218 km²
Stanovništvo prema popisu 2011 godine :  39.040 stanovnika

Područje Četvrti izduženo je u smjeru sjever - jug, pretežnim dijelom na obroncima Medvednice. Reljef je raznolik, brežuljkast, oplemenjen šumama i potocima Kustošak, Veliki potok (Črnomerec), Kuniščak i Jelenovački potok. Najgušće je naseljen južni dio Četvrti koji je posve urbaniziran i pripada prostoru šireg središta grada Zagreba. Na sjevernom, pak, dijelu i danas su vidljivi tragovi tradicionalnoga ruralnog načina života.

Predstojnik Podružnice: Jelena Smirčić, dipl. soc. radnik
Telefon:  01/3777-150,  Fax: 01/3750-008
e-mail: crnomerec@czss-zagreb.hr

Radno vrijeme: od 07.30 do 15.30 sati
Pauza: od 11.30 do 12.00 sati

Prijem stranaka: ponedjeljak - četvrtak:  od 08.00 do 15.00 sati                            
Rad na terenu: utorkom i petkom od 07.30 do 15.30, te srijedom od 12.00 do 15.30 sati

 

Nadležnost Podružnice određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/2012)  aktom o osnivanju i Statutom Centra za socijalnu skrb Zagreb.
Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra i to:

a) na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 7. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 8. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

b) osim javnih ovlasti Podružnica Centra obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 3. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 4. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 5. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 6. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje Grada Zagreba,
 7. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 8. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 9. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 10. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 11. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

Prostor Podružnice je na  navedenoj adresi u dvorišnoj prizemnoj zgradi koja svojom veličinom i građevinskim obilježjima ne zadovoljava potrebe ustanove. Obzirom na lokaciju i blizinu gradskog prijevoza prostor je lako dostupan korisnicima. 

U Podružnici je  zaposleno  20 radnika:

 • 16 stručnih radnika  
 • 2 administratora
 • 2 tehnička radnika

Od ukupnog broja stručnih radnika zaposleno je:

 • 10 socijalnih radnika
 • 2 psihologa
 • 3 pravnika
 • 1 socijalni pedagog
 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICE

1. Odjel novčanih pomoći: 2 socijalna radnika , 1 pravnik

Rješava u prvom stupnju  zahtjeve  za ostvarivanje prava na novčane pomoći i potpore , te se prati i preispituje  priznata prava na pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknadu do zaposlenja, stautus roditelja njegovatelja i potpore za obrazovanje. Pruža socijalne usluge korisnicima koji nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne troškove.                                           
      
2. Odjel za odrasle osobe:   3 socijalna radnika, 1 pravnik 
Odjel za odrasle osobe obavlja stručne poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih osoba, osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, osoba s problemima ovisnosti, osoba u postpenalnoj zaštiti, beskućnika i drugih odraslih osoba koje zbog osobnih ili obiteljskih rizika nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe.                                    

3. Odjel za djecu, mlade  i obitelj:  
4 socijalna radnika, 2 psihologa, 1 socijalni pedagog i 1 pravnik
Obavlja poslove obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite djece , mladih i obitelji koji uključuju :  rješavanje pitanja vezanih za brak i odnose u braku, te odnose roditelja i djece kao i  pružanje socijalnih usluga djeci i mladima bez roditelja, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poteškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, djeci žrtvama nasilja i trgovanja ljudima , djeci i obiteljima u riziku.

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

ANDRIJEVIĆEVA

KOTORIPSKA
(1-29B; 2-92)

SREDNJAK

ANTUNOVAC

KOTORIPSKI ODV. 1

STIPANOVIĆEVA

BADEMOVAC

KOTORIPSKI ODV. 2

STRMA CESTA

BADLJEVINSKI PUT

KOTORIPSKI ODV. 3

STRMI ODVOJAK

BAKIĆA, MATIJE
(parni kbr.)

KRČEC

STUBE D. PEROVIĆA

BARBARIĆEV PUT

KRČELIĆEVA

SUHOPOLJSKI PUT

BEKA, VINKA

KRIŠTANOVEČKA

SUKOVA

BELČINA 1

KRUŠKOVAC

SUPLETI

BELČINA 2

KRVARIĆ
(1-93/1; 2-76)

SVETI DUH

BIJENIČKI GOLJAK

KUNIŠČAK

SV. NIKOLE TAVELIĆA

BIJENIK

KUSTOŠIJANSKA

SVIBOVEČKA

BIJENIK MALI

KUSTOŠ. BREG

SZABA, GJURE

BLEIWEISOVA

KUSTOŠ. VENEC

SZABA, GJURE ODV.

BOBARSKI PUT

KUSTOŠ. VENEC ODV.

ŠABANA, JOSIPA

BOLMANSKA

KUSTOŠ. VIDIKOVEC

ŠERCERA, ANTE

BORIČEVEC

KVATERNIKOVA

ŠERCEROV PREČAC

BOŽINČAK

LENDAVSKA

ŠESTINSKI DOL

BRAČUNOVA

LOZNICA

ŠESTINSKI DOL ODV.

BUJAVIČKI PUT

LUBENJAKI

ŠILETIĆEV PUT

CANKAROVA

LUBENJAKI 1

ŠINORIJA

CEROVAC

LUBENJAKI 2

ŠIPKI

CIGLANSKA

LUKŠIĆ

ŠKOLSKA

ČANIĆEVA

LUKŠIĆ GORNJI

ŠPANOVIĆEVA

ČEHOVEČKI PUT

LUKŠIĆKI ODV.

ŠTOKI

ČIČKOVINA

LUKŠIĆKI VIJENAC

ŠTRIGOVSKA

ČRNOMEREC

MALI POTOK

ŠUMSKI PUT

ČRNOMEREČKI POTOK

MANDALIČINA

TALANI

ČUKOVIĆI

MARIČIĆA, ŽELJKA

TALOVČEVA

DEKANOVEČKA

MATASOVIĆA, JOSIPA

TEŽAČKI PUT

DIVOSELSKA

MATIJEVKA

TOPNIČKA

DOLSKI PUT

MATUNI

TOPOLINA

DOMOBRANSKA

MATUNSKI ODV.

TREŠČAK

DONJI LUKŠIĆ

MAŽURANIĆA, FRANA

TREŠČAKOVEC

DRAGE

MEĐIMURSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA

DRAŽICE

MIHELJŠĆAK

TRG FRANCUSKE REPUB.

DUBIČKA

MIKULIĆ GORNJI

TRG HRVATSKIH OBRAMBENIH

DUBOKI DOL

MIKULIĆ ODV.

SNAGA

DUNJEVAC

MIKULIĆI

TRG SIJEČANJSKIH ŽRT.

DURSTA, FRANJE

MUELLERA, LEA

TRPUČEV BREG

DUVANJSKA

MUELLERA, LEA ODV. 1

TRSJE

DVOJKOVIĆEV ODV.

MUELLERA, LEA ODV. 2

TRŠČANSKA

DVOJKOVIĆEV PUT

MUELLERA, LEA ODV. 3

UL. GR. GUALDO TADINO

FONOVA

MURKA, MATIJE

ULICA GRADA MAINZA

FRATERŠČICA

MURSKA

VAGANAČKA

GALOVIĆI

NAD LIPOM

VALENOVAČKA

GLADNICA

NEVISTIĆA, FRANJE

VATROGASNA

GLAVIĆA, BALDE

OGULINČEVA

VATROGASNE STUBE

GLINSKA

ORAHOVAC

VATROGASNI PUT

GORENCI

ORŠANIĆA, IVANA

VAUPOTIĆA, M.

GORENŠČAK

PČELIČKI PUT

VELIKI POTOK

GOSPOSVETSKA

PEĆINE

VIDE VIKTORA

GRABERJE

PERŠINCI

VIDIKOVAC

GRABROVAC

PODFUŠČAK

VIDOVČICA

GRADIŠČANSKA

PODFUŠČAK 1

VIDOVČICA 1

GRAHOROVA

PODOLJE

VINOGRADI

GRANICE

PODVINJE

VINOGRADI ODV.

GREGORČIČEVA

POLANJŠČAK

VINOGRADSKA C.
(kbr. 1 - 137 i kbr.26 – 134A)

GRGIĆEV PUT

POLJAČAK

VINOGRADSKE STUBE

GRMOŠČICA DES.

PRELOŠKA

VIŠNJICA (3 – 41; 6 - 42)

GRMOŠČICA LIJEV.

PREŠERNOVA

VIŠNJIČKE STUBE

GRMOŠČICA SRED.

PREVOJ

VOĆNJAK

HANUŠEVA

PRILAZ B. FILIPOVIĆA

VODOVODNA

HODOŠANSKA

PUT K MLINU

VRHOVEC

HRASTINA

PUT K. MESARIĆA

VRTLARSKA

IBRIŠIMOVIĆEVA

PUT M. MATKOVIĆA

VUKASOVIĆEVA

ILICA
(kbr. 125-389 i 164-408)

RABADANA, V.
( parni kbr.)

VUKOVIĆEVA

IVANIĆEVA

RAOSA, IVANA

ZAGREBAČKA C.
(kbr. 1-3 i kbr. 2A – 76C)

JABLANOVAC

REHORA, MARIJA

ZAMORSKI BREG

JARUGA

RELJKOVIĆEVA

ZAMORSKI BREG ODV.

JELENOVAC

REP. AUSTRIJE (parni kbr)

ZAPREŠIĆKA

JELENOVAČKI POTOK

ROGININA
(23-39; 2-38A)

ZATIŠJE

JELENOVAČKI VRH

ROJCA, DR. MILANA

ZAVRŠJE

JEŽIĆA, SLAVKA

SELIŠĆE

ZAVRŠJE DONJE 1

KAJFEŠOV BRIJEG

SELSKA CESTA
(kbr.1-33A i kbr. 12 - 20)

ZAVRŠJE DONJE 2

KALEBA, VJEKOSLAVA

SEVERCI

ZAVRŠJE ODV. 1

KARAMANA, SREĆKA

SKLADIŠNA

ZAVRŠJE ODV. 2

KESTENOVAC

SKOČILOVIĆI

ZAVRŠJE ODV. 3

KLANAC

SLOVENSKA

ZRINSKOGA

KLARIĆA, BRANKA

SOKOLOVAC

 

KOSIRNIKOVA

SOKOLSKA
(kbr.3-43 i 4-26)

 

KOŠTACIN

SPOJNI PUT